kastrering av hannkatt, hvor mye koster det i Oslo?

Hvor mye koster det å kastrere en hannkatt.
Hvor er det mulig å få utført dette. (Bor i Oslo)
Hva med veterinærhøyskolen. Gjør de slikt der.
Raptus

Det er mange steder du kan få gjort det i Oslo. Jeg vet ikke hvor mye de tar for det på veterinærhøgskolen. Vi tar ca 700 for dette, og vi ligger på Bygdøy i Oslo. andre klinikker ligger rundt det samme i pris, noe litt lavere og noe litt høyere. Det er godt mulig at det er rimeligere på veterinærhøgskolen. Der utfører stortsett studenter kastreringene som del i opplæringen så man kommer ofte billigere ut som kunde.