44 dyrehold båndlagt

Fredag ettermiddag publiserte Mattilsynet en liste over dyrehold som har vært i kontakt med eller har mistanke om salmonellasmitte.

På lista over steder som er pålagt restriksjoner av hensyn til mulig salmonellasmitte, stod det fredag ettermiddag 44 dyrehold (22.6.18). De er fordelt på 34 ulike adresser, fordi noen steder har flere berørte dyrearter. I tillegg til hest er sau, storfe, hund, svin og kalkun på lista.

De fleste kontaktbesetningene er på Østlandet. I tillegg er det en i Bergensområdet, en i Kristiansand og en nær Trondheim.

Se hele lista hos Mattilsynet her.

Det er ikke bekreftet smitte i alle disse dyreholdene, flere av dem har kun status som kontaktbesetning eller mistanke om smitte. Torsdag ettermiddag hadde femten besetninger har testet positivt på samonella. Ingen av hestene som nå har testet positivt, har tegn på sykdom.

Femten staller med salmonella

Geografisk fordeling:

Region

Antall

Art

Stor-Oslo

29

Hest 19, Hund 3, Sau 3, Storfe 2, Svin 1, Kalkun 1

Øst

12

Hest

Sør og Vest

2

Hest

Midt

1

Hest

Del
08.07.2018 13:51

57 dyrehold med restriksjoner

Nesten en måned etter det første salmonellautbruddet på hest, har 100 dyrehold vært involvert. Akkurat nå er 57 av dem pålagt restriksjoner.

21.06.2018 16:24

Fjorten staller med salmonella

Fjorten staller har testet positivt på samonella, og ti staller er frigitt uten smitte. Ingen av hestene som nå har testet positivt, har tegn på sykdom.

15.06.2018 12:40

Seks staller bekreftet med salmonella

Seks staller er nå bekreftet smittet med salmonella, og det er mistanke om smitte i ca 15 staller til. Det pågående salmonellautbruddet ble først oppdaget hos et føll oppstallet på NMBU Veterinærhøgskolen.