"5 om dagen" og "senile" hunder...

Høres det rart ut at hunder kan bli demente? Det er faktisk mye vanligere enn man tror.

Demenstegn opptrer hos halvparten av hundene fra 8 års alder. Nyere forskning viser at en spesialkomponert diett kan bremse sykdomsutviklingen i Fidos hjerne. Og kanskje kan resultatene komme mennesket til gode.

Sitatet er hentet fra tidsskriftet legemidler og samfunn, som gis ut til landets veterinær og helsepersonell, i forbindelse med lanseringen av en ny spesialdiett til bruk ved demens hos hunder.

Hjernens aldring er en naturlig prosess som i stor grad skyldes celleskader forårsaket av såkalte frie radikaler. Disse frie radikalene blir i største part produsert av kroppens eget stoffskifte. Hjernen er spesielt utsatt fordi den er rik på fettvev, som er spesielt utsatt for skade av frie radikaler. Den danner også mye frie radikaler selv, da den har et veldig høyt energirforbruk. Ettersom cellene eldes danner de mer frie radikaler ved forbrenning enn når de er yngre. Vi er inne i en ond sirkel. Hos noen individer foregår denne celledøden hurtigere. Spesielt hos pasienter som er genetisk disponert for å danne et såkalt plakk, eller avleiringer, som tar plassen til hjernecellene. Dette ødelegger ytterligere hjernens funksjoner.

Disse forandringene i hjernen gir etterhvert atferdsendringer som gradvis forverres. Sykdomsbildet er ikke ulikt det man ser ved demens hos mennesker og har klare likhetstrekk med Alzheimer.

De gode nyhetene er at tilførsel av store mengder antioksidanter og visse næringsstoffer bremser denne utviklingen.

SYMPTOMER

4 kontrollpunkter er satt som en sjekkliste over om pasientene har forandringer som kan skyldes demens. De er satt ut fra at hjernen først mister evnen til såkalt kognitiv funksjon, det vil si kompliserte prosesser som krever bruk av resonemment, gjenkjennelse, løse oppgaver etc. Evnen til å gå, puste osv blir ikke ødelagt. Det er først og fremst eierne som kjenner hunden sin godt som må gjenkjenne symptomene hjemme i hverdagen.

Desorientering
Man observer ofte at hunden virker forvirret når den går rundt i huset, og den kan virke bortkommen i kjente omgivelser, og kan ha vansker med å kjenne igjen mennesker og rutiner. Noen observeres med å stirre ut i rommet eller på veggen

Mindre kontaksøkende
Det kanskje vanligste å observere er at de ikke hilser så ivrig på familiemedlemmer, og virker uinteressert i å bli klappet. De bruker etterhvert mindre tid til lek med familiemedlemmer eller andre hunder, viser ingen respons når de blir snakket til.

Forstyrret søvnmønster
De sover mer i løpet av dagen og/eller mindre i løpet av natten. Meningsløs bjeffing om natten kan også bli observert.

Ikke lenger husren
De spør ikke om å gå ut, har ofte "uhell" innendørs, og kan til slutt miste kontrollen over blæra eller tarmen.

Studier har vist at 75 % av alle hunder over 8 år viser minst ett tegn på aldring av hjernen, men det er først og fremst fra 10 års alder at demens blir et merkbart klinisk problem på de fleste av hundene man har studert. Hundene vil ha "gode" og "dårlige" dager, men symptomene vi bli tydeligere ettersom sykdommen utvikler seg.

BEHANDLING

Det er her ordtaket "5 om dagen" kommer inn. Frukt og grønnsker er veldig rike på antioksidanter. Forskning har vist at med et tilskudd på store mengder av antioksidanter som vitamin A, C og E, og en kombinasjon med disse og en del andre spesifikke stoffer , kan man sinke den ødeleggende prosessen dramatisk og også gi dramatisk bedring av symptomene på pasienter med dement atferd.

Det er ikke så enkelt som å gå i helsekostbutikken og kjøpe vitaminpiller. Det er stor forskjell på vitaminene vi får i oss gjennom maten og de vi får i "piller". Forskning på mennesker har vist at et høyt inntak av vitamin E i maten gir mye bedre beskyttelse enn tilskudd i piller. En av grunnene kan være at piller inneholder mest av en ikke aktiv type E- vitamin, som kun hindrer harskning av pilla, men ikke gjør så stor nytte på kroppen...

Det er også viktig at de andre stoffene som brukes sammen med vitaminene kommer med for å gi full effekt.

Vi mennesker bestemmer hva dyrene skal spise, en stor fordel når diettendringer er en nødvendig del av et behandlingsopplegg. Det er mye enklere å behandle aldrings-og livsstilssykdommer med riktig ernæring når du slipper å måtte argumentere for å motivere pasienten for diettendringer.

Ny forskning
Store undersøkelser koordinert fra Hill`s forskningssenter i USA, gjort på hundepopulasjoner verden over, viser at spesialdietten virker positivt på atferdsendringene ved demens. Hundene i studien var alle eldre enn 8 år, og hadde symptomer på demens. Etter 30 dager på spesialdiett, viste 58 prosent bedret innlæringsevne, målt i antall feil ved innlæring av ny oppgave. 61 prosent viste økt entusiasme ved hilsing på familiemedlemmer, og 74 prosent ble husrene igjen.

Siden hundene har en relativt mye kortere levealder enn mennesker, og genene som disponerer for dannelse av plakk er de samme, har denne forskningen stor nytte også for mennesker.

Bør min hund behandles?
Diettforandring vil ikke endre alle atferdsendringer på eldre hunder!
Det er viktig med god kommunikasjon mellom dyrlegen og dyreeier. Ved den årlige helsekontrollen og vaksinen, bør dyrlegen gjøres oppmerksom på at hunden viser disse symptomene. Etter disse forskningsrapportene bør også vi dyrleger være flinkere til å spørre.

Det er viktig at man undersøker en hver pasient med mistanke om demens grundig. Symptomene som er beskrevet ved demens kan absolutt skyldes helt andre ting. F.eks kan en hund gjøre fra seg inne pga urinveisinfeksjon, den kan endre atferdsmønster pga smerte, og av den grunn bli mindre sosial og aktiv, bl.a pga forkalkninger i ledd. Reelle atferdsproblemer kan også oppstå i voksen alder. Det er derfor viktig at man ikke "hopper" til konklusjonen uten å ha utelukket, og evt behandlet andre underliggende problemer.

Dietten er, som alle andre sykedietter, såkalt reseptfôr, og kan derfor kun kjøpes hos veterinær på grunnlag av en diagnose.

Del
23.05.2019 10:09

Ta vare på seniordyr

Mange venter for lenge med å ta sin gamle hund eller katt til veterinær. Kjæledyr lider unødvendig og flere dør for tidlig.

01.08.2018 10:41

God alderdom for kjæledyr

Aldrende hunder og katter trenger ekstra omsorg. Riktig pleie er viktig for at kjæledyret ikke skal lide.

27.09.2017 11:16

Alder eller smerte hos seniorhunder

Er du i tvil om hunden din har vondt eller den bare blitt har gammel, kan denne oversikten over tegn på smerte være nyttig å kjenne til.