Alle fjørfe må under tak

Vårtrekket av fugler er godt i gang, og med det kommer flere tilfeller av fulgeinfluensa. Nå utvides "portforbudet" for høner og andre fjørfe til å gjelde hele landet.

- Nå er vårtrekket godt i gang og med det kommer flere tilfeller av fugleinfluensa. Derfor utvider Mattilsynet nå forbudet mot å holde fjørfe utendørs, slik at smitten ikke sprer seg fra ville fugler til tamfugler. Dette forbudet gjelder nå i hele Norge, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Alle tamfugler skal nå være innendørs eller inngjerdet utendørs under tak.

Ønsker registrering

Det er nå påvist fugleinfluensa flere steder rundt Bergen, Stavanger, Egersund, nær Evje i Setesdal, mellom Risør og Kragerø, rundt Oslo, nær Askim og Sarpsborg. Se oppdatert kart hos Mattilsynet.

Tronerud i Mattilsynet oppfordrer alle som har høner i hagen til å registrere fugleholdet sitt hos Mattilsynet. Se veiledning for hvordan du kan gjøre dette på Mattilsynets nettsider.

- Mange har høner i hagen, både for glede men også for privat eggforsyning. Dette er en fin hobby, men vi er bekymret for at vi ikke har oversikt over hvor mange slike dyrehold som finnes. Det er viktig at du registrere fugleholdet ditt hos Mattilsynet, slik at svi kan stanse mulige smitteutbrudd mer effektivt, sier han i en pressemelding.

Langvarig portforbud

Det har vært forbud mot å holde fjørfe ute uten tak i deler av Norge siden november 2020. Fra 25. mars gjelder dette  portforbudet for hele Norge.

- Vi forstår at dette er krevende både for eiere og dyr, men det er dessverre nødvendig for å hindre spredning av smitte til disse fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Fordi smitte i sjeldne tilfeller likevel kan skje, bør man unngå å ta på sjuke eller døde fugler. 

Usikker varighet

Mattilsynet er usikre på hvor lenge portforbudet vil vare.

Det er vanskelig å si hvor lenge dette vil vare. Men utfra at vi har påvisninger av fugleinfluensa nesten ukentlig, anbefalinger fra Veterinærinstituttet og situasjon og forvaltning i våre naboland, er det sannsynlig at portforbudet i hvert fall kan fortsette til etter at vårtrekket er over, opplyser Mattilsynet.

Det er et mål om at tiltakene skal oppheves så raskt som det er smittemessig forsvarlig.

Gi beskjed om syke og døde fugler

Mattilsynet ønsker fortsatt at folk som ferdes langs sjø, vann og våtmarksområder skal si fra hvis de finner syke eller døde fulger av følgende arter:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak, bør du kontakte det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Del
24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

24.12.2021 14:30

Opphever restriksjoner

Mattilsynet har nå opphevet de fleste restriksjoner etter fugleinfluensautbruddet i Rogaland, Viken og Innlandet i november.

03.09.2021 18:27

Slutt på portforbudet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september

02.07.2021 08:22

Gjeninnfører portforbud for tamme fugler

Det er påvist fugleinfluensa hos ville fugler på Østlandet. "Portforbud" for fjørfe er gjeninnført i 37 kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylke.