Anbefaler begrenset nærkontakt i hele landet

Flere hunder har dødd av alvorlig diaré i Oslo-området. Hundeeiere i hele landet oppfordres nå til å begrense nærkontakt mellom hunder.

- Vi mottar informasjon om hunder med lignende symptomer i andre deler av landet, men det er foreløpig ikke grunnlag for å si om tilfellene har sammenheng, opplyser Mattilsynet i en pressemelding torsdag 5. september.

Veterinærer i Oslo-området har de siste ukene fått inn hunder med alvorlig diaré. Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg, noen har hatt oppkast og noen av hundene har dødd.

- Vi vet for øyeblikket ikke hva symptomene skyldes, da undersøkelser så langt ikke har gitt endelige svar på hva som kan være årsak til sykdommen, forteller Mattilsynet i pressemeldingen.

Unngå nærkontakt

De anbefaler nå generelt hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

- Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken så lenge situasjonen er uavklart, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Anbefalingen om å unngå nærkontakt med andre hunder innebærer at hundeeiere bør gjøre en selvstendig vurdering av om de skal delta på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, som innebærer tettere ansamlinger av hunder inntil denne saken er avklart eller det har kommet ny informasjon.

Hundeeiere som skal til veterinær bør også unngå nærkontakt med andre hunder.

Raskt til veterinær

Hunder som viser sykdomstegn bør, som vanlig, tas med til veterinær så raskt som mulig. Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler. 

- Ved mistanke om alvorlig sykdom bør dyreeiere henvende seg til klinikken før hunden tas med inn, slik at smittereduserende tiltak kan iverksettes fra klinikken sin side, påpeker Mattilsynet.

Leter etter årsaken

Mattilsynet vil sammen med Veterinærinstituttet, Smådyrklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen og de aktuelle dyreklinikkene forsøke å finne årsaken til sykdomstilfellene.

- Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er obdusert. I tillegg sendes det ut spørreskjema til aktuelle dyreeiere for å få mer utdypende informasjon. Vi håper disse undersøkelsene vil gi svar på årsak til sykdommen så snart som mulig, skriver Mattilsynet på sine nettsider i torsdag.

Ikke andre dyrearter

Vi har ikke fått melding om sykdomstilfeller med lignede symptomer hos andre dyrearter, og det er så langt ingen indikasjoner på at dette er noe som kan smitte til mennesker, opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

Del
09.02.2021 22:30

Salmonella i hundetyggebein

Det er påvist salmonella i en type hundetyggebein fra Trixi. Importøren ber kunder om å returnere produktet til butikken.

26.09.2019 21:00

Opphever råd om nærkontakt

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.

16.09.2019 21:08

Utelukker flere virus

Flere virus er nå utelukket som årsak til den akutte hundesykdommen. Det samme er gjærsopp og muggsopp. NKK innstiller fortsatt alle arrangement.

14.09.2019 11:57

Utelukker parvovirus

Nå er parvovirus og to parasitter utelukket som mulige årsaker til den akutte hundesykdommen.