Atferd hos hund

Hunden som følgesvenn har vært sammen med oss mennesker i 12.000-14.000 år.

Den har fungert både som brukshund og som selskapshund. Hunden har mange kvaliteter som gjør at våre to arter passer som hånd i hanske. Hunden er et flokkdyr, akkurat som oss, og har derfor et behov for nærhet med flokkmedlemmene sine. Hunden har en egenskap som er felles for flere av våre domestiserte kjæledyr, og det er at den kan bli sosialisert til flere arter samtidig.

Den vet altså forskjell på mennesker og hunder, og har muligheten til å bli like knyttet til hver art. Hunden har en del evner som vi mennesker er dårlige til, f.eks luktesansen, og det bruker vi til vår fordel i jakt, i redningsarbeidet eller i leting etter narkotika og bomber.

Hundens sosiale evner er heller ikke å undervurdere, og studier har vist at det å ha en sosial relasjon med hund gjør at vi mennesker holder oss friskere og stresser mindre.

Hunden er som kjent menneskets beste venn, men er vi hundens beste venn? Etter hvert som hunden er blitt et veldig populært familiedyr, krever vi at den skal takle flere og flere situasjoner som er veldig unaturlige for den. Det rare er egentlig ikke hvor mange problemhunder vi har, men heller hvor mange velfungerende hunder vi har, til tross for hvilket liv vi gir dem.

Hunder blir avbildet i mediene som helter, og ofte med menneskelige kvaliteter, noe som etter hvert har gitt oss et bilde av hunden som et lite menneske. Dette resulterer ofte i misforståelser mellom hund og eier som kan ende opp i problematferd.

Når eieren forventer at hunden har en moral som et menneske, og hunden kun handler etter hundeverdenens regler, har vi et problem. Når jeg sier dette, mener jeg ikke den gamle myten er riktig: ”det er ingen dårlige hunder, kun dårlige eiere”. Det fins mangfoldige årsaker til at det også er dårlige hunder ute på markedet, og jeg skal ikke gå nærmere inn på det her.

En hund trenger en jobb å gjøre, om det er en liten hund eller en stor hund. Noen er fornøyd med å sitte i fanget til eieren , mens andre ønsker å arbeide 8-10 timer i døgnet. For å unngå at dette behovet for å arbeide utløser problematferd, bør vi skifte livsstil i forhold til den hunden vi har valgt oss. Turer i all slags vær og mental­stimulering i form av sporarbeid, lydighet, agility, terapihund eller lignende.

Hunder er sosiale dyr, og har et atferdsmessig behov for å tilbringe tid sammen med sin flokk (i motsetning til katt som gjerne døser av i en sofa alene). For å unngå at dette utvikler seg til et problem, er det viktig å trene på det å være alene hjemme fra valpen er liten, og begrense seg når sjefen krever at en arbeider 10 timer per dag, hvis en ikke har andre til å hjelpe seg til å ta seg av hunden.

Hunder blir voksne i løpet av 2 år (litt lengre for noen raser), og 2 år går veldig raskt. Det er ganske mye kunnskap som skal inn på kort tid, og det betyr at hvert minutt du er sammen med hunden i valpetiden bør du tenke som treningstid.

En hund er ikke en hund. Det fins et mangfold av raser å velge mellom og de krever forskjellig stell, både i form av pelsstell, helsestell, lengde på turer og trening. Ikke minst krever forskjellige raser større eller mindre vektlegging på sosialisering og miljøtrening. Det å finne rett hund til rett eier er noe jeg gjerne hjelper med.

Når det gjelder problematferd hos hunder vet vi litt om hva som er vanlig og hva som er sjeldnere. Har du et problem du ønsker hjelp med, ta kontakt (www.atferdssenter.no). Jeg hjelper deg etter beste evne.

Del
05.04.2005 00:00

Frykt, angst og fobier hos hund

Frykt, angst og fobier er ikke uvanlig. På grunnkurs og valpekurs i Norge har ca.10% av deltakerne rapportert at hunden har angst, i tillegg til disse har 4-5% separasjonsproblemer.

04.11.2003 00:00

"Farlige hunder"

Etter det tragiske dødsfallet på Vest-Torpa i fjor, har vi sett en økt frykt for "farlige" hunder.

17.08.2017 10:30

Kastrering av hund

Rutinemessig kastering av hunder er ikke tillatt i Norge.