Duftferomoner hos hunder

Alle diegivende pattedyr frigir noen duftstoffer, såkaldte feromoner, som virker beroliggende på avkommene og danner det sterke bindeleddet mellom den biologiske moren og avkommene.

Dette kraftige bindeleddet er viktig for avkommets muligheter til å overleve i naturen. Feromoner frigis kun ved rolige og stressfrie situasjoner, og mangel på duftstimulering signaliserer uro, redsel, fare og en truende situasjon. Nyere forskning har også påvist en beroligende og stressreduseredene effekt hos voksne individ.

Feromonene opptas ubevisst i lukteorganet i nesen, bindes til noen transportproteiner og transporteres til luktesenteret i hjernen, som utskiller noen beroligende og stressreduserende stoffer.

Egentlig fra tispe til valp

Tispens feromoner produseres og frisgis fra noen talgkjertler ved pattene under hele diegivningsperioden, og dette danner den sterke tilknyttningen av valpene til tispen. Tispen bruker ubevisst feromonene til å kommunisere og signalisere sin psykiske og følelsesmessige tilstand over på valpene. Derfor utgjør frigjøringen av feromoner en viktig faktor i sosialiseringen av valpene mellom den tredje og tiende leveuke.

Det er derfor ikke sjelden å se atferdsproblemer hos valper som er tatt fra tispen for tidlig eller flasket opp med melkeerstatning fordi tispen fikk komplikasjoner og sykdom under diegivningsperioden, eller ikke overlevde valpingen.

Feromoner virker også ubevisst positivt inn på atferden hos voksne individer, og dette betyr at feromoner kan virke angst- og stressreduserende for voksne hunder med fobier, destruktiv atferd, urinmarkeringer og urenslighet.

Kan fremstilles kunstig

Feromoner blir nå kunstig fremstilt, og disse feromoner har vært brukt i utlandet med veldig god effekt. Disse feromonene er helt luktfri og påvikrer ikke mennesker eller andre dyr. Produktet leveres som spray eller fordamper/diffuser. Produktet virker stress- og angstreduserende på valpene når de blir levert til de nye eierene, og det anbefales derfor at alle valpekjøpere bruker syntetiske feromoner i en overgangsperiode. Det blir også enklere å prege valpen, idet feromonene virker beroligende på valpen i det nye hjemmet og de ukjente omgivelsene.

Til atferdsterapi

Feromoner kan også brukes som støtteterapi ved atferdsterapi, idet voksne individ også er mottakelige for denne stimuleringen. Ved å nedsette angsten og stressnivået hos hunder med atferdsproblemer, blir det lettere å utføre atferdsmodulerende behandling. Det skal understrekes at behandling med feromoner aldri kan stå alene i den atferdsmodulerende terapien.

Feromoner kan også med fordel brukes for å forebygge uro, angst, stress og atferdsendringer ved flytting til nytt hus/hjem, opphold i kennel, dyrlegebesøk og introduksjon av nye personer eller dyr i familien.

De kunstigefremstilte feromoner er helt ufarlige og ikke registrert som medisiner, og produktet kan derfor anskaffes uten resept hos smådyrklinikker. Det er likevel viktig med en klinisk undersøkelse, dersom det er mistanke om at sykdom og smerter kan være årsaken til atferdsavviket.

Del
08.12.2004 00:00

Historien om Imi og Tasja

Denne gang har jeg en historie å fortelle, - om to sjeldne sykdommer, begge i samme kroppsdel - men som er det helt motsatte av hverandre.

17.09.2003 00:00

Hudlidelser hos hund og katt

Hudsykdommer er en av de hyppigste årsaker til at hunde- og katteeiere søker veterinærhjelp.

18.12.2023 13:01

Økt smugling av kjæledyr

Ulovlig omsetning og smugling av kjæledyr over grensene er et økende problem. Det viser en aksjon i regi av EU, hvor Mattilsynet har deltatt.