Eksotiske kjæledyr tillatt

I dag trer nye regler for hold av reptiler i kraft. Det betyr at 19 arter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr.

De nye reglene gjør at man ikke trenger å søke om tillatelse til å innføre og holde følgende reptiler:

Slanger - 9 arter
grønn trepyton - Morelia viridis
hagetreboa – Corallus hortulanus
kongeboa - Boa constrictor
kongepyton - Python regius
kongesnok - Lampropeltis getula
kornsnok - Pantherophis guttatus
melkesnok - Lampropeltis triangulum
regnbueboa - Epicrates cenchria
teppepyton - Morelia spilota

Øgler - 7 arter
dvergvaran - Varanus acanthurus
kranset gekko – Correlophus ciliatus
leopardgekko - Eublepharis macularius
perlefirfisle - Lacerta lepida
pigghaleagam - Uromastyx ocellata 
skjeggagam - Pogona vitticeps
stor daggekko - Phelsuma madagascariensis

Skilpadder - 3 arter
gresk landskilpadde - Testudo hermanni
kinesisk trekjølskilpadde - Chinemys reevesi
rødfotet skogskilpadde – Chelonoidis carbonarius

I tillegg til at disse har blitt lovlige som kjæledyr, og er de unntatt fra det generelle forbudet mot å innføre og å holde slike dyr.

Tolv av de 19 reptilartene er omfattet av konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES), og krever dermed fortsatt tillatelse etter CITES-regelverket.