En god start på livet

Kan deltakelsen på valpekurset forebyggende eventuelle problemer med hveradagslydighet senere? Når skal du starte, hva skal du lære og hvordan finner du et kurs som passer deg?

Gry Løberg i Manimalforteller om oppdragelse av valper.

I 2002 gjorde jeg en liten undersøkelse blant hundeskolene i Norge og spurte hvilke typer kurs de hadde og hva som var de mest populære. Det jeg fikk til svar var at det var størst pågang på grunnkurs eller tilsvarende kurs. Hundeskolene fortalte også at motivasjonen for mange til å delta på slike kurs, var at de følte de hadde en ulydig hund eller en hund de ikke hadde helt kontroll på. Men ville ikke mange av de som slet med problemer være problemene foruten om de hadde deltatt på valpekurs?

Innhold og alder

De aller fleste hundeklubber og hundeskoler i Norge i dag arrangerer valpekurs. Så vidt meg bekjent er det ikke gjort noen undersøkelse på hva disse kursene inneholder. Men en liten runde på Internett gir inntrykk av at valpekurs i Norge gjerne holdes for valper som er 4-6 mnd gamle og at kursene fokuserer på å lære valpene og deres eiere ferdigheter mer enn sosialisering og miljøtrening.

Hva er problemet?

Om vi ser på hva hunder ofte sliter med så er det at de er redde. De er redd fremmede mennesker, de er redd fremmede hunder, de er redd sterke lyder, de er redd for å være alene hjemme og de er redd for å bli håndtert av f.eks. veterinær.

Mange av hundene som er redde, spesielt de som er redd folk og hunder, kan også vise aggresjon – altså fryktaggresjon.

Det ser ut til at hundeierne sliter med innkalling, at hunden ikke går pent i bånd og at den hopper opp på folk, og bjeffer. Jeg mener at mange av disse problemene kunne en forebygget om hundeeier gikk på valpekurs, men da på et valpekurs som hadde til formål å forebygge problemer. Da jeg gikk på valpekurs sist, i 1992, handlet kurset om å forberede oss til appellmerket. Det er vel sjeldnere en fi nner slike kurs nå, men det fi nnes sikkert noen fortsatt. Det kan selvfølgelig være nyttig å ha trent hunden til appellmerket, men det burde kanskje komme på et noe senere tidspunkt. Vi må ta i betraktning av 95% av hundene i Norge kun er familiehunder og at ca. 60% av valpeeierne er førstegangs hundeeier.

Sosialisering grunnpilaren

Som du sikkert vet så er hunder i en sensitiv periode for sosialisering fra den er ca. tre uker og frem til omkring 12 ukers alder. I denne perioden utvikler valpen seg like mye som et menneske gjør i perioden frem til vi mennesker er omkring 6-7 år. Hjernen til valpen vokser til nærmere 80% av voksenstørrelse i denne perioden. Det er ikke antall hjerneceller som vokser, men koblingene mellom dem. Hvilke koblinger som blir dannet, eller som tilbakedannes, bestemmes av de erfaringene valpen gjør seg.

I denne viktige perioden lærer valpen bl.a. å kommunisere med andre hunder og mennesker. Men den lærer også ting som skjer i omgivelsene slik som å kjøre bil, venne seg til sterke lyder, gå i bånd, være i en by, bli håndtert, gå i trapper osv.

Om valpen ikke møter fl ere andre hunder eller mennesker i denne perioden er det større sannsynlighet for at valpen vil bli redd fremmede mennesker eller/og hunder senere. Men det ligger selvfølgelig mange andre forhold bak dette. Det er adferds-variasjoner mellom raser og individer, og det har mye å si hva oppdretter har gitt valpen mulighet til å erfare.

Å finne et valpekurs

Utfordringen for mange valpekjøpere er å fi nne et valpekurs eller å velge blant de tilbyderne som finnes. Samtidig må det passe med familiens andre aktiviteter og så må valpen være i rett alder. Folk som bor utenfor de store byene har kanskje ikke tilgang til valpekurs hele året, hundeklubben eller hundeskolen tilbyr kanskje valpekurs kun en gang på høsten og en gang på våren. Men for de som kan velge er det noen ting en bør merke seg når en skal velge valpekurs.

Valpekurset bør være for valper som er i omtrent samme alder og så unge som mulig. Gjerne helt nede i 8-12 ukers alder. Her er valpene så unge at det er sjeldent det blir noen konfl ikter mellom dem. De er fortsatt i sosialiseringsperioden og kan dra betydelig større nytte av kurset enn om valpen kom når den er 16 uker. Gruppen med valper bør heller ikke være for stor, ca. 6 valper har jeg erfart vil være en fi n størrelse på en gruppe. Og valpene bør være så homogene som mulig, lik størrelse og lik måte å være på.

Og så var det innholdet i kurset. Et valpekurs bør legge til rette for sosialisering og miljøtrening, valpeeier bør lære litt grunnleggende om hundeatferd og hundetrening, litt forebyggende helsearbeid og valpene skal lære noen enkle ferdigheter slik som for eksempel innkalling, gå pent i bånd, hilse pent og sitt.

Hvordan gjør man dette?

På valpekurset er det fi nt at hele familien deltar, da får alle valpene erfare mennesker i ulike aldre og av ulikt kjønn. Når man skal dra nytte av alle menneskene kan man først introdusere håndteringsøvelser. Her kan hundeeier sette seg på gulvet/bakken (eller gjerne bruke et bord om det er tilgjengelig) sammen med valpen og ta på hele kroppen til valpen, hundeeier kan titte inn i ørene, telle tær, titte på tennene og løfte på halen. Akkurat slike ting som en veterinær gjør.

Når valpeeier og familien har gjort dette, kan man sende valpen videre til neste familie. Selvfølgelig bør dette skje på en skånsom måte, men i løpet av valpekurset bør valpen ha blitt håndtert av flere familier. Jeg tror det hadde vært mange veterinærer som hadde blitt glad om alle hundene lot seg undersøke uten større problemer. Under en slik øvelse lærer ikke bare valpene å bli håndtert, de lærer også å bli håndtert av forskjellige mennesker.

Hva med leken?

Lek på valpekurs er noe som er omdiskutert, noen gjør det ikke i det hele tatt, noen gjør det i begynnelsen av kurset og andre gjør det på slutten. Min erfaring er at det passer fi nt å la valpene leke i begynnelsen av kurset, men først når de har kommet over den største entusiasmen og funnet roen. Det er primært gjennom lek at valper sosialiseres med andre hunder.

Om valpene ikke får anledning til å leke på kurs eller ellers, vil valpene i stedet habitueres på de andre valpene. Det vil si at de ikke lærer å kommunisere og samhandle med andre hunder, men de vil fi nt kunne lære å akseptere deres tilstedeværelse.

På gode valpekurs vil instruktøren se på hver enkelt valp og legge forholdene til rette slik at alle valpene får det de trenger og at de legger forholdene til rette om de trenger å bli beskyttet mot andre hunder eller lignende. En skeptisk valp kan f.eks. få løpe løs mens de andre er i bånd og så belønnes for å ta kontakt med de andre hundene. Men har hundeskolen eller klubben fl ere parallelle kurs kan man gruppere valpene slik at gruppene består ev valper i samme størrelse og som oppfører seg på ganske lik måte når de leker.

Hvor viktig det er å la valpene leke når de er på kurs kommer også an på hvorvidt kursdeltakerne har anledning til å leke med andre hunder ellers. Valper som bor i tettsteder, eller som er med i en hundeklubb eller et hundemiljø vil ha oftere anledning til å treffe andre hunder og dermed også ha fl ere anledninger til å leke. Hunder som derimot bor litt grisgrendt til vil kanskje ikke ha anledning til å treffe andre hunder så ofte, og lek på valpekurs vil være viktigere for denne gruppen.

Treningsmetoder

Og så skal valpene lære noen ferdigheter. Og det er vel her mange strides. Hvilken treningsmetode er best? Det aller viktigste er at treningen ikke baserer seg på straff eller hardhendt håndtering. Valper blir lett skremt og desorientert om de blir straffet og om valpen blir skikkelig redd kan dette få følger for resten av valpens liv.

Eierens behov

Etter å ha sett på hva valpen trenger å lære av ferdigheter på et valpekurs må vi også se på hva hundeeieren trenger. Det er kanskje en selvfølge at et valpekurs har en liten nok gruppe slik at både generelle og spesielle råd blir gitt til hver enkelt hundeeier. Instruktøren på kurset skal ikke bare ha oversikt over hundene, men instruktøren skal også ha såpass liten gruppe at hundeeier får den veiledning og oppmerksomhet som trengs. Mange hundeeiere har også spørsmål om ting som skjer på hjemmebane, dette må instruktøren har tid til å besvare.

Instruktøren på kurset må ha den forståelsen av at det ikke er nødvendigvis hundeieren sin feil at ting går galt eller at de har problemer. Den gamle tanken om at ”det finnes ikke dårlige hunder, bare dårlige eiere” er feil. Mange hundeeiere er ofte redd for at de skal få skylden for valpens atferd. Støtte er viktig og bekreftelse på at ting går rett vei. Dette kan komme fra instruktøren og noen ganger også fra andre eiere. For eksempel når instruktøren sier at valpebiting er helt naturlig i denne alderen, blir mange hundeeiere betrygget. Og når andre hundeeiere også har samme problem, virker det som om ting er mer normalt og hundeeier blir ofte enda mer betrygget.

”Gi en mann en fisk og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske og han har mat resten av livet.” Det er forskjell på å lære en hundeeier hvordan han/hun skal lære hunden ”sitt” og å lære hundeeieren hvordan man skal trene hund. Instruktøren skal ikke bare fortelle deg at du skal gjøre slik og slik, instruktøren skal også fortelle deg hvorfor dette virker. Det er viktig å gi hundeeier verktøy som kan brukes på mange ulike atferder og i ulike situasjoner. Dette gjør hundeeier mer selvhjulpen.

For en nybakt hundeeier kan det være lurt å ta en ringerunde på forhånd for å informere seg om hvordan kurset bygges opp, en kan også gå inn på de ulike hundeskolene og hundeklubbenes nettsider, eller komme og se hvordan kurset fungerer i praksis. En god hundeskole vil gjerne vise andre hvordan kursene er i praksis, om du ikke får komme for å se ville jeg vært mer skeptisk til akkurat det kurset.

Valpesosialisering er utrolig viktig for at en valp skal bli en velfungerende hund. Oppdretter og eier legger grunnlaget før valpen er 12 uker gammel. Og det er gjennom lek med andre hunder, håndtering og samhandling med andre mennesker samt å blir eksponert for ulike miljøstimuli, at valpen forebygger en rekke atferdsproblemer. Dette bør for en fersk hundeeier gjøres under veiledning og på et kurs av god kvalitet. Instruktøren på kurset skal ikke bare ha oversikt over hundene, men instruktøren skal også ha såpass.

Del
02.10.2017 21:47

Anbefaler ekstra vaksine:Valp døde av smittsom leverbetennelse

En elleve måneder gammel hundevalp døde forrige uke av smittsom leverbetennelse. Det skjer sjelden. Nå anbefaler NMBU Veterinærhøgskolen ekstra vaksinasjon for alle valper.

30.08.2017 23:53

Kan smitte fra rev

Smittsom leverbetennelse er en dødelig virussykdom som finnes i Norge. Symptomene ligner ofte på det en hund kan få ved forgiftning, med magesmerter, oppkast, diaré og feber.

21.06.2011 00:00

Slik får du en lydig hund

Mange som skaffer seg valp, sliter med oppdragelsen. Her er tipsene fra eieren av verdens lydigste hund.