Endoskopi - tilbud ved Hønefoss Dyrehospital

Ved Hønefoss Dyrehospital har vi siden desember 2006 investert i denne type undersøkelsesutstyr for å kunne undersøke og behandle pasientene våre på beste og mest mulig skånsom måte.

Et endoskop er et fleksibelt rør med en lyskilde som vi kan føre inn i forskjellige organer eller kroppshuler for å få et klart bilde av innsiden av det vi vil undersøke. Endoskopet kan for eksempel brukes til å undersøke magesekk eller fremre del av tynntarm uten å måtte åpne opp kirurgisk.

Vi har tre forskjellige typer endoskop:

  • Et fleksibelt videoendoskop som vi kan gå ned i magesekk og undersøke slimhinnen/ta ut prøver/fjerne fremmedlegemer.
  • Et fleksibelt fiberendoskop til bruk ved inspeksjon/biopsi av luftveier (luftrør, lunger).
  • Et stivt endoskop til inspeksjon/prøver fra nesehule/ørekanal.

Dette er utstyr fra Karl Storz som er ledende når det gjelder utstyr for endoskopi til veterinærer, og vi er veldig glade for å ha muligheten til å kunne ha et så godt undersøkelsestilbud til våre pasienter. Hos oss er det veterinærene Ingeborg Bech og Jeanette Brekke Hansen som har videreutdanning i endoskopi og som står for undersøkelsen. De tar også imot henvisninger fra kolleger som ønsker en slik undersøkelse av sine pasienter.

Ved hvilke sykdommer er endoskopi nyttig?
Hos dyr som har for eksempel kronisk diare eller oppkast, eller kronisk hoste, nysing eller andre luftveisplager, er endoskopi et veldig nyttig verktøy for å kunne stille en riktig diagnose, - og derved kunne gi best mulig behandling.

Spiserør/mage/tarm
Vi fører da endoskopet gjennom munnen, ned spiserør og inn i magesekk og tynntarm, - dette kalles for gastroskopi. Vi kan da inspisere magesekken innvendig fra og se etter skader i mageslimhinnen (betennelse, magesår, svulster etc) eller også ta ut fremmedlegemer (steiner, baller, sokker) som hunden eller katten måtte ha spist, - uten å operere! Dette er selvfølgelig det minst traumatiske for dyret. Vi kan også føre lysrøret inn i endetarm, dette kalles for colonoskopi.

Luftveier
Ved utredninger av sykdommer i luftveiene kan vi undersøke med endoskopet inne i nesehulen, bak i svelget eller ned i luftrør og lunger for å undersøke og ta prøver.

Hvordan foregår en endoskopi-undersøkelse?
Dyret får full narkose under undersøkelsen. Dette er nødvendig for å gjøre en grundig undersøkelse, men også fordi dette er kostbart utstyr. Ved undersøkelse av magesekk må denne være helt tom, og hunden/katten skal faste i minst 24 timer i forkant. Ved undersøkelse av tykktarm skal man faste lengre, og pasienten må gjennom klyster i forkant av undersøkelsen.

Ved undersøkelsen får man et klart bilde av innsiden av organet man undersøker. Dette vises på en skjerm under undersøkelsen ved hjelp av en kameraenhet. Denne er også koblet opp mot en DVD-opptaker slik at vi kan se på undersøkelsen flere ganger etterpå og tolke/konferere vedr. undersøkelsen. I noen tilfelle kan man få en diagnose på tidspunktet for selve undersøkelsen (fremmedlegemer), men som regel tar man ut prøver (biopsier, dyrkningsprøver) som man sender av gårde til et laboratorium. Resultatet av undersøkelsen vil da først være klart når prøvesvar foreligger, 7-14 dager som regel, avhengig av hvilke type prøver som tas ut.

Etter undersøkelsen beholder vi dyrene hos oss til de er helt våkne, men de vil som regel kunne reise hjem etter noen få timer. Bortsett fra at de vil være litt trøtte etter narkosen, er dette en skånsom prosedyre som ikke vil påvirke en ellers frisk pasient nevneverdig.

Endoskopi - fremtiden også innen veterinærmedisin
Endoskopiske undersøkelses- og behandlingsmetoder er i ferd med å få fotfeste innen veterinærmedisinen slik som man har sett de siste tiårene i humanmedisin. Mange leddoperasjoner hos hund utføres i dag arthroskopisk (kikkhulls-kirurgi) slik det gjøres hos mennesker. Minimal Invasive Surgery er et begrep som brukes innen kirurgien, der hovedprinsippet er å utføre de operasjoner man skal gjøre mest mulig skånsomt mot vevet og dyret. Bruk av endoskopi i ledd (arthroskopi) og til operasjoner i buk (laparoskopi) faller inn under dette, og vi vil nok se i årene som kommer at dette blir brukt mer og mer på dyr også. Per i dag utfører vi ikke arthroskopi ved klinikken hos oss, men vi samarbeider med kolleger som tilbyr dette og henviser pasienter der dette er aktuelt.

Del
23.05.2019 10:09

Ta vare på seniordyr

Mange venter for lenge med å ta sin gamle hund eller katt til veterinær. Kjæledyr lider unødvendig og flere dør for tidlig.

17.10.2018 09:41

Bruk refleks på kjæledyr

Flere kjæledyr blir trafikkskadet i høstmørket. Veterinærer oppfordrer eierne til å utstyre dyrene med refleks.

26.09.2018 14:10

Forbyr flere å eie dyr

Flere kjæledyreiere har hittil i 2018 fått forbud mot å eie dyr. Mattilsynet får stadig flere bekymringsmeldinger, og de fleste gjelder kjæledyr.