Ill.foto: Michael Mroczek - Unsplash

Fjorten staller med salmonella

Fjorten staller har testet positivt på samonella, og ti staller er frigitt uten smitte. Ingen av hestene som nå har testet positivt, har tegn på sykdom.

– Totalt kjenner vi nå til 54 staller der en eller flere av hestene har hatt direkte eller indirekte kontakt med smittekilden på NMBU. I tillegg kommer NMBU Hesteklinikken, der utbruddet startet, slik at 55 besetninger er involvert i utbruddet til nå, forteller Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Torsdag ettermiddag (21. juni) hadde hester i tretten staller testet positivt på salmonella, i tillegg til NMBU (totalt 14). Ingen av hestene som har testet positivt på salmonella i kontaktbesetningene, har hatt tegn på sykdommer.

– De to hestene som først ble oppdaget med salmonella på NMBU var syke og ble avlivet. Ingen av hestene som har testet positivt etter dette har hatt sykdomstegn forbundet med salmonella. Det er vi veldig glade for, fordi det fort hadde blitt alvorlig hvis alle de smittede var syke. Samtidig gjør det vårt arbeid for å stoppe smitten vanskeligere. Salmonellabakterien ser ut til å smitte lett, og man kan overføre og få smitte uten å vite det, sier Jahr.

Hun oppfordrer alle til å være ekstra nøye med hygiene og følge Mattilsynets råd for å unngå overføring av smitte.  

Opphever båndlegging

Ti av stallene var torsdag ettermiddag bekreftet smittefrie, og restriksjonene de var pålagt er opphevet. Det betyr at 44 besetninger nå er båndlagt.

Mattilsynet møter stor forståelse for de strenge restriksjonene i hestemiljøet.

– De fleste er godt innforstått med at det er alvorlig, og at vårt arbeid har en hensikt – å hindre at smitten brer seg. Samtidig forstår vi at det kan være frustrerende for staller som blir båndlagt hvis de har planlagt å delta på løp, ha samlinger og liknende. Det er mye følelser ute og går, forteller Jahr.

Venter på prøvesvar

Prøver tas normalt hestens avføring og eventuelt også fra stallen. Etter tre døgn kan man normalt si om det er sterk mistanke eller ikke. Etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ. Etter ytterligere ett døgn kan man normalt si hvilken type av Salmonella det er, for eksempel om det er Salmonella Typhimurium og hvilket isolat av bakterien det er snakk om.

– Vi venter fortsatt på mange prøvesvar som kommer de neste dagene. Når prøvene er tatt, sendes de til Oslo eller Sandnes. Så tar det minst fire dager før vi vet noe om resultatet, så det er mye venting, forklarer seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

Hvis prøver fra en båndlagt stall blir bekreftet positive, forsøker Mattilsynet å finne ut om det jar vært kontakt med andre staller.

– Vi ber dem alltid tenke ekstra nøye gjennom om det har vært noe som helst kontakt med andre besetninger, fordi vi vil få stoppet smitten så fort som mulig, forklarer Jahr.

Status for Salmonellautbruddet pr 21.6. kl 15.00

  • 55 staller har vært involvert (inkludert NMBU).
  • 14 (med NMBU) er bekreftet positive eller nesten helt positive.
  • 10 staller bekreftet smittefrie.
  • Av 54 kontaktbesetninger har 46 vært i direkte kontakt med NMBU, mens åtte har vært i kontakt med disse igjen.
  • De to hestene som først ble syke ved NMBU, ble avlivet.
  • Ingen av hestene som har testet positivt på salmonella i kontaktbesetningene, har hatt tegn på sykdommen.
Del
15.06.2022 14:30

Kverke på hester

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt.

21.09.2019 10:54

Nytt salmonella-utbrudd

Det er bekreftet salmonella hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken.

08.07.2018 13:51

57 dyrehold med restriksjoner

Nesten en måned etter det første salmonellautbruddet på hest, har 100 dyrehold vært involvert. Akkurat nå er 57 av dem pålagt restriksjoner.

22.06.2018 17:09

44 dyrehold båndlagt

Fredag ettermiddag publiserte Mattilsynet en liste over dyrehold som har vært i kontakt med eller har mistanke om salmonellasmitte.