Pixabay - Illustrasjonsfoto

Flere hester kan ha salmonella

Det er nå mistanke om at ytterligere 17 hester er smittet av salmonella. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken ved NMBU, som inntil videre ikke tar inn nye pasienter.

For få dager siden ble ett føll bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Nå er det mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet. Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo, varsler Mattilsynet i en pressemelding 12. juni.

Båndlegger staller

Mattilsynet jobber med å få oversikt over kontaktbesetningene, det vil si staller som har fått tilbake hester som kan ha vært i kontakt med smitte. De aktuelle hesteeierne har blitt kontaktet og det blir tatt prøver fortløpende for å påvise eventuell smitte. Eierne får informasjon om hvordan de skal håndtere situasjonen.

- Vi har båndlagt staller hvor hester som antas å ha vært i kontakt med det smittede føllet hører hjemme. At vi har båndlagt stallene, vil si at det ikke er lov å ta hester inn og ut av stallen. Andre tiltak vil avhenge av situasjonen og stedet, forklarer Mattilsynet på sine nettsider.

Stengt for nye pasienter

Inntil prøvesvarene er klare, kan ikke hestene som er på Hesteklinikken sendes hjem. Veterinærhøgskolen kan heller ikke ta inn nye pasienter før lokalene er sanert, siden salmonellasmitten også er påvist i miljøet.

– Vi vil henvise pasienter til Bjerke dyrehospital i Oslo i stedet, sier veterinær Siv Hanche-Olsen ved Hesteklinikken ved NBMU veterinærhøgskolen. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet.

Venter på prøvesvar

I tillegg til hestene som står oppstallet på NMBU veterinærhøgskolen, er det et større antall kontaktbesetninger spredd over ulike deler av landet. Disse har også blitt båndlagt, noe som betyr at hestene ikke kan flyttes, og at stallen er stengt for besøk.

Mattilsynet er stort sett ferdige med prøvetaking av disse, og venter nå på prøvesvar fra Veterinærinstituttet. Det tar vanligvis tre døgn før man kan si om det er sterk mistanke om salmonella, og etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ. Når prøvesvarene kommer, vil Mattilsynet kunne frigi besetningene eller sette i gang for å sanere smitten. Slike tiltak vil normalt bestå av nedvasking av stall og prøvetaking av dyra frem til dyreholdet kan friskmeldes.

Har du tips i denne saken? Tips oss på redaksjon@dyreklinikk.no

Leter etter smittekilden

– Vi jobber med å forsøke å finne ut hvor smitten kommer fra, men vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om det nå, melder Mattilsynet.

Alle de aktuelle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen i lengre eller kortere periode, men smittekilden er foreløpig ikke funnet (onsdag 13.6.). Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra.

Salmonella-bakterien som føllet var smittet av, er sjelden i Norge, men den tredje vanligste salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa. Bakterien kan smitte mellom mennesker og dyr, og kan gjør begge syke. Bakterien smitter bare gjennom munnen. Derfor er det spesielt viktig å ha god håndhygiene rundt smittede dyr.

Begrens unødvendig kontakt

Hesteeiere som har fått beskjed om at hesten deres kan være smittet må følge råd og restriksjoner fra Mattilsynet. I staller med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene.

- Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet i pressemeldingen fra Mattilsynet.

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier. Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Vær nøye med håndvask

Folkehelseinstituttet anbefaler alle som har kontakt med hester som har vært på Veterinærhøyskolen den senere tiden om å være ekstra nøye med håndvask for å unngå å spre smitten.

- Smitte til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd, sier seniorforsker Umaer Naseer.

Fakta om salmonella

  • Bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker
  • Salmonella Typhimurium er en over 2500 varianter av salmonella
  • Er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat
  • Finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin

Del
15.06.2022 14:30

Kverke på hester

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt.

21.09.2019 10:54

Nytt salmonella-utbrudd

Det er bekreftet salmonella hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken.

08.07.2018 13:51

57 dyrehold med restriksjoner

Nesten en måned etter det første salmonellautbruddet på hest, har 100 dyrehold vært involvert. Akkurat nå er 57 av dem pålagt restriksjoner.

22.06.2018 17:09

44 dyrehold båndlagt

Fredag ettermiddag publiserte Mattilsynet en liste over dyrehold som har vært i kontakt med eller har mistanke om salmonellasmitte.