Pixabay - Illustrasjonsfoto

Føll bekreftet salmonellasmittet

Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at én hest til er smittet. Begge hestene var syke og ble avlivet.

- Begge de smittede hestene stod på Hesteklinikken på NMBU Veterinærhøgskolen da smitten ble oppdaget. Det er derfor flere andre hester som har oppholdt seg i nærheten av de syke dyra og som nå utredes med tanke på smitte, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det undersøkes nå om andre dyr som har vært i kontakt med hestene også er smittet.

Flere hester kan ha salmonella

Jobber med å få oversikt

Mattilsynet jobber med å få oversikt over kontaktbesetningene. De aktuelle hesteeierne har blitt kontaktet og hestene blir fortløpende prøvetatt for å påvise eventuell smitte. Eierne får informasjon om hvordan de skal håndtere situasjonen.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet.

– Veterinærinstituttet analyserer prøver fra dyr og dyrehold som har vært i kontakt med de syke hestene. Det er foreløpig for tidlig å si noe om omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra, sier Jorun Jarp, sikkerhets- og beredskapssjef ved Veterinærinstituttet.

Salmonella påvises sjelden

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. I Norge finnes den i naturen, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat, men både mennesker og dyr kan bli syke av bakterien, og den kan smitte mellom mennesker og dyr. Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Det vanligste symptomet hos dyr er diaré, men av og til, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer, og av og til dødsfall. Sykdommen behandles med væsketilførsel og diett.

Forholdsregler ved kontakt

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene.

Berørte hesteeiere må påse at hesten har minst mulig kontakt med andre hester, og utøve god håndhygiene.

– Et enkelt og godt smitteverntiltak er å vaske hendene med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, før du lager mat og før måltider sier Heidi Lange, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet

Del
15.06.2018 12:40

Seks staller bekreftet med salmonella

Seks staller er nå bekreftet smittet med salmonella, og det er mistanke om smitte i ca 15 staller til. Det pågående salmonellautbruddet ble først oppdaget hos et føll oppstallet på NMBU Veterinærhøgskolen.

13.06.2018 08:46

Flere hester kan ha salmonella

Det er nå mistanke om at ytterligere 17 hester er smittet av salmonella. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken ved NMBU, som inntil videre ikke tar inn nye pasienter.

28.12.2017 08:05

Nyttårstips for hesteeiere

Har du en hest som blir redd av raketter, kan du gjøre noen enkle grep.