Pixabay - Illustrasjonsfoto

Føll bekreftet salmonellasmittet

Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at én hest til er smittet. Begge hestene var syke og ble avlivet.

- Begge de smittede hestene stod på Hesteklinikken på NMBU Veterinærhøgskolen da smitten ble oppdaget. Det er derfor flere andre hester som har oppholdt seg i nærheten av de syke dyra og som nå utredes med tanke på smitte, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det undersøkes nå om andre dyr som har vært i kontakt med hestene også er smittet.

Flere hester kan ha salmonella

Jobber med å få oversikt

Mattilsynet jobber med å få oversikt over kontaktbesetningene. De aktuelle hesteeierne har blitt kontaktet og hestene blir fortløpende prøvetatt for å påvise eventuell smitte. Eierne får informasjon om hvordan de skal håndtere situasjonen.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet.

– Veterinærinstituttet analyserer prøver fra dyr og dyrehold som har vært i kontakt med de syke hestene. Det er foreløpig for tidlig å si noe om omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra, sier Jorun Jarp, sikkerhets- og beredskapssjef ved Veterinærinstituttet.

Salmonella påvises sjelden

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. I Norge finnes den i naturen, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat, men både mennesker og dyr kan bli syke av bakterien, og den kan smitte mellom mennesker og dyr. Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Det vanligste symptomet hos dyr er diaré, men av og til, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer, og av og til dødsfall. Sykdommen behandles med væsketilførsel og diett.

Forholdsregler ved kontakt

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene.

Berørte hesteeiere må påse at hesten har minst mulig kontakt med andre hester, og utøve god håndhygiene.

– Et enkelt og godt smitteverntiltak er å vaske hendene med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, før du lager mat og før måltider sier Heidi Lange, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet

Del
15.06.2022 14:30

Kverke på hester

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt.

21.09.2019 10:54

Nytt salmonella-utbrudd

Det er bekreftet salmonella hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken.

08.07.2018 13:51

57 dyrehold med restriksjoner

Nesten en måned etter det første salmonellautbruddet på hest, har 100 dyrehold vært involvert. Akkurat nå er 57 av dem pålagt restriksjoner.

22.06.2018 17:09

44 dyrehold båndlagt

Fredag ettermiddag publiserte Mattilsynet en liste over dyrehold som har vært i kontakt med eller har mistanke om salmonellasmitte.