Illustrasjonsfoto. Jackie Lou - Publicdomainpictures

Forbyr flere å eie dyr

Flere kjæledyreiere har hittil i 2018 fått forbud mot å eie dyr. Mattilsynet får stadig flere bekymringsmeldinger, og de fleste gjelder kjæledyr.

Det viser en ny rapport Mattilsynet la frem mandag 24. september, der de omtaler sine funn ved tilsyn med dyrevelferd i 1. og 2. tertial 2018. 

Mattilsynet har i følge rapporten undersøkt 2.349 dyrehold med kjæledyr. Det ble oppdaget flere kjæledyrhold med alvorlig vanskjøtsel enn tidligere. I saker om angikk kjæledyr, var det 731 tilfeller der ett eller flere kravpunkt ble angitt som "ikke tilfredsstillende" eller "alvorlig vanskjøtsel". Det er også flere dyreeiere som er anmeldt til politiet, og flere kjæledyreiere som har fått forbud mot å eie eller drive med dyr, i følge rapporten.

Flere bekymringsmeldinger

Mattilsynet har i samme periode mottatt flere bekymringsmeldinger enn tidligere, hvorav de fleste gjaldt kjæledyr. Totalt fikk de 8.820 bekymringsmeldinger i perioden fra 1. januar til 31. august i år.

– De mange bekymringsmeldingene viser at det er stor oppmerksomhet på dyrevelferd. Det er viktig at alle dyr blir behandlet bra enten det er kjæledyr eller produksjonsdyr. Gjennom satsingen på dyrepoliti legger vi til rette for at alvorlige dyrevelferdssaker blir prioritert og fulgt opp, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud i en pressemelding på regjeringen.no.

Meld fra

Det er viktig å melde fra hvis man kjenner til at dyr lider, og Mattilsynet oppfordrer derfor alle til å bruke varslingsknappen på mattilsynet.no. Der kan man legge igjen informasjon om hvor dyrene er og hva som er galt i dyreholdet.

I løpet av de åtte første månedene i 2018 ble det registrert alvorlig vanskjøtsel av dyr i 0,7 prosent av de dyreholdene Mattilsynet har vært på tilsyn i. Mattilsynet fører mest tilsyn der det er størst risiko for at regelverket blir brutt.

Les hele rapporten hos Mattilsynet

Del
21.09.2018 15:16

Unngå hjemløse katter

Mattilsynet får jevnlig henvendelser fra publikum som ønsker at de skal gripe inn overfor hjemløse katter. Deres rolle er å ta hånd om hjemløse dyr som er syke, skadet eller lider på annen måte.

27.09.2017 11:17

Vinteren kan bli for kald for katten

Hvordan har katta di det i vinterværet? Selv utekatter med tykk pels kan fryse hvis de går for lenge ute i kulda.

14.01.2016 13:28

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg katt

Dersom du velger å skaffe deg en katt påtar du deg ansvaret for et levende vesen som trenger oppmerksomhet og stell, hver eneste dag. Du må ha kunnskaper og evne til å gi katten et godt liv.