Paul Cooper - Publicdomainpictures

Frykter alvorlig hundesykdom

Det er mistanke om at fire hundehold på Østlandet er rammet av en alvorlig, smittsom sykdom som aldri før er påvist i Norge.

- Vi er varslet om mistanke om Brucella canis i fire hundehold på Østlandet, som har hatt nær kontakt med hverandre. De aktuelle hundeholdene er isolert i påvente av analyser som Veterinærinstituttet gjennomfører, forteller Mattilsynet i en pressemelding fredag.

Er isolert

Bakterien Brucella canis smitter via alle kroppsvæsker. Sykdommen kan føre til aborter og nedsatt fruktbarhet på hund, men dyrene trenger ikke vise symptomer. Det finnes ingen effektiv behandling mot sykdommen.

Brucellose er en alvorlig sykdom som ikke tidligere er påvist på hund i Norge, og Mattilsynet kan sette i gang tiltak for å begrense smitte og utrydde sjukdommen.

- Hundeholdene dyrene kommer fra er isolert, og andre nødvendige tiltak iverksatt. I de fire hundeholdene er det hunder som er importert fra utlandet, eller som har hatt kontakt med importerte hunder, heter det i pressemeldingen fra Mattilsynet.

De mener det foreløpig ikke er nødvendig å begrense normale aktiviteter med hund, som turgåing, deltakelse i trening, utstillinger og lignende.

Gjør analyser

Veterinærinstituttet analyserer nå prøver fra de aktuelle hundene.

- Dette kan ta flere uker, avhengig av hvilke tester som viser seg å være nødvendige. De undersøker også for andre smittestoffer som kan gi aborter og nedsatt fruktbarhet, skriver Mattilsynet.

Kan smitte til mennesker

Brucella canis er vanlig flere steder i Europa, og ble påvist i Sverige for første gang i 2011. Det har ikke vært påvist tilfeller i Norge tidligere.

Brucellose kan i sjeldne tilfeller smitte til mennesker og gi influensalignende symptomer, men sykdommen kan behandles med antibiotika.

Fakta om Brucellose (Mattilsynet)

Del
13.10.2012 00:00

Vaksinasjon hund

Verdt å vite: Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Det er i tillegg den viktigste måten til å bidra til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundebestanden.

04.01.2018 12:04

Aldri helt trygt å importere

Eierne fulgte alle regler for veterinærsjekk både i Norge og utlandet – likevel var Murphy syk av en uhelbredelig, tropisk sykdom da han kom til Norge.

02.10.2017 21:47

Anbefaler ekstra vaksine:Valp døde av smittsom leverbetennelse

En elleve måneder gammel hundevalp døde forrige uke av smittsom leverbetennelse. Det skjer sjelden. Nå anbefaler NMBU Veterinærhøgskolen ekstra vaksinasjon for alle valper.