Gjeninnfører portforbud for tamme fugler

Det er påvist fugleinfluensa hos ville fugler på Østlandet. "Portforbud" for fjørfe er gjeninnført i 37 kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylke.

Det er påvist fugleinfluensa hos ville fugler i Holmestrand, Son i Vestby og Larvik. 

- Smittesituasjonen for fugleinfluensa i villfuglpopulasjonen rundt Oslofjorden er usikker nå, og vi kan ikke utelukke flere tilfeller fremover, forteller Ole-Herman Tronerud, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

For å beskytte tamme fugler mot smitte fra ville fugler har Mattilsynet igjen innført «portforbud» for fjørfe i kommuner der de mener at risiko for smitte fra ville til tamme fugler er forhøyet. Det betyr at høner og andre fjørfe må holdes innendørs eller inngjerdet og under tak ute.

Pr 2. juli 2021 er det gjeninnført "portforbud" for fjørfe og andre fugler i fangenskap i følgende kommuner:

Vestfold og Telemark fylke:
Kragerø, Bamble, Skien, Siljan, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Drangedal.

Viken fylke:
Drammen, Lier, Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Enebakk, Nordre Follo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Vestby, Moss, Våler, Skiptvet, Rakkestad, Aremark, Marker, Halden, Sarpsborg, Hvaler, Fredrikstad og Råde.

Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom for fugler, og dødeligheten er ofte høy. Risiko for smitte og alvorlig sykdom hos mennesker vurderes som svært lav.

Skal beskytte tamme fugler

Portforbudet innføres for å beskytte både høner i hagen og kommersielt fjørfehold mot denne alvorlige sykdommen. Hensikten med portforbudet er å hindre direkte kontakt mellom ville og tamme fugler. Innføringen av portforbudet er basert på råd fra Veterinærinstituttet.

- Direkte og indirekte kontakt mellom ville og tamme fugler utgjør en smittefare for alle tamme fugler. Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte, og fjørfe som går ute er ekstra utsatt for smitte fra ville fugler, sier Tronerud.

Tronerud forklarer at alle som eier dyr har en plikt til å vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av en smittsom dyresykdom.

- Årets utbrudd av fugleinfluensa ser ut til å være et av de største og mest ødeleggende fugleinfluensaepidemiene som noensinne har vært i Europa. Våre naboland har hatt flere utbrudd av fugleinfluensa hos tamme fugler, både hos hobbyfjørfe og i kommersielt fjørfehold, og den sannsynlige kilden til flere av disse er oppgitt å være kontakt med ville fugler, sier Tronerud.

Fuglene kan være ute under tak

Norge har så langt unngått smitte fra ville til tamme fugler, med unntak av utbruddet i en fuglepark i Rogaland som oppstod før portforbud ble innført vinteren 2020.

- Vi er klar over at portforbudet kan gi dyrevelferdsmessige utfordringer for dem som har utegående fugler, men portforbudet ser også ut til å ha beskyttet disse fuglene mot smitte. Vi ser at det feilaktig gjengis at fugler må være inne, og at det derfor er et dyrevelferdsproblem med blant annet portforbud. Det er viktig for oss å understreke at selv om fuglene nå må være under tett tak, så kan de likevel være utendørs så lenge dyreeier har lagt til rette for dette når portforbud blir innført. Det er den enkelte dyreeiers ansvar å sikre god dyrevelferd for dyrene sine. Fravær av sykdom er en viktig faktor for å sikre god dyrevelferd, forklarer Tronerud.

Mattilsynet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hvor lenge portforbudet vil vare, men sammen med Veterinærinstituttet gjør Mattilsynet fortløpende vurderinger av smittesituasjonen. Dersom Mattilsynet vurderer at smittefaren minker, vil høyrisikoområdet oppheves eller reduseres så raskt som mulig.

Del
24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

24.12.2021 14:30

Opphever restriksjoner

Mattilsynet har nå opphevet de fleste restriksjoner etter fugleinfluensautbruddet i Rogaland, Viken og Innlandet i november.

02.12.2020 09:30

Portforbud for hobbyhøns

Frykt for fugleinfluensa hos tamme fugler gjør at alt fjørfe nå må holdes innendørs eller under tett tak.