Illustrasjonsbilde fra Pixabay

Hester fra Egypt

Nå er det lov å innføre hester fra deler av Egypt. Åpningen gjelder for en bestemt hestesykdomsfri sone i landet.

Mattilsynet har endret vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien mandag 31. oktober, med umiddelbar virkning. Endringen skjer på grunn av en beslutning i EU, som får virkning i Norge gjennom EØS-avtalen.

- Egypt er tilføyd på listen over tredjestater og deler av tredjestater som dyr av hestefamilien kan innføres fra, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det er åpnet for midlertidig innførsel av registrerte dyr og for import av registrerte dyr og avls- og produksjonsdyr fra en bestemt hestesykdomsfri sone i landet. Innførselsvilkårene er som fra andre tredjestater og deler av tredjestater som er plassert i dyrehelsegruppe E.

Se hele listen over land det er lov å innføre hester fra.

Regelverket som er endret er forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Mattilsynet forteller i pressemeldingen at endringene bygger på beslutning (EU) 2016/1899. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre og er derfor ikke sendt på høring. 

Del
01.11.2016 21:31

Viktige regler for hestehold

Det er mange regler å forholde seg til hvis man skal ha hest. Les Mattilsynets nyttig oversikt over forskrifter for hestehold.

21.09.2019 10:54

Frykter nytt salmonella-utbrudd

Det er sterk mistanke om salmonella hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken.

22.08.2019 11:38

Allergi mot insektbitt

Allergi mot insektbitt den vanligste allergiske hudsykdommen hos hest. Det er en reaksjon mot spyttet fra diverse bitende insekter.