Hudlidelser hos hund og katt

Hudsykdommer er en av de hyppigste årsaker til at hunde- og katteeiere søker veterinærhjelp.

Cirka halvparten av arbeidet i en smådyrpraksis berører emnet. Begrepet hudsykdommer kan i den forbindelse være meget bredt, da det kan dreie seg om alt fra reking, lus eller andre parasitter, øregangsbetennelse og allergier til mere alvorlige hudsykdommer. Ofte vil vi derfor bruke betegnelsen hudproblemer eller hudlidelser i stedet.

Kløe
Kløe er det mest fremtredene symptom i forbindelse med mange forskjellige hudproblemer, men det er ikke noe konstant symptom. Hunder og katter kan ha mange forskjellige måter å klø seg på. Det vil ofte ses at dyret klør, biter, slikker eller gnir seg enten på et begrenset område eller over hele kroppen.

Katter er meget diskrete dyr som foretrekker å klø seg i enerom mens hunder gjerne klør seg i full offentlighet. Mange katteeiere er derfor ikke klar over at deres katt har et kløeproblem. Mange katter med kløe blir meget kjælne og kontaktsøkene, da våres kjærtegn er en god og diskret måte å bli kløet på. Hos alle dyr er den såkalte kløeterskel lavere om natten enn om dagen, så de klør seg derfor mest om natten. Dette kan være ganske sjenerende for eieren hvis dyret sover nær ved eller i soverommet.

Hos hunder kan man især ved allergier snakke om et typisk kløemønster. Felles for alle hunder med luftveis-(inhalasjons-)allergi er, at det især klør i hode, nedover benene samt på poter, i armhuler og i lyske.

Hudens reaksjonsmåte
Når huden utsettes for skade kan den kun reagere på ganske få måter. Alle former for skadelige påvirkninger vil gi betennelse i huden, som ses som rødme, hudfortykkelse, øket pigmentering, flass og øket utskillelse av fett og svett fra hudens kjertler i forbindelse med de fleste hudlidelser kan det skje en endring av hudens overflate, som gir en forskyvning i sammensettingen av hudens bakterier. Dette kan gi følgeinfeksjoner med bakterier.

Disse vil alltid være forårsaket av en bestemt type stafylokokker, som er en normal del av hudens bakterier, og vil uansett årsak gi ensartede forandringer. Derfor kan hudsykdommer på et vist tidspunkt i forløpet se ens ut, så det gjelder altså å få avdekket den egentlige årsak for at en kan bruke den riktige behandling. Dette kan både ta en del tid og koste en del penger til diverse prøver.

Detektivarbeid
Det er viktig, når en har et dyr med en hudsykdom, at eier og dyrlege kan samarbeide og det er viktig å få besvart en del standardspørgsmål som f.eks:

 • Er det kløe? Kom kløen først eller kom den senere?
 • Er kløen eller forandringene begrenset til bestemte deler av kroppen?
 • Hvor lenge har problemet vart?
 • Er det andre tegn til sykdom?
 • Er det andre dyr i huset med samme symptomer?
 • Er det årstidsvariasjon?
 • Relasjon til løpetid?
 • Miljø?
 • Fôr?
 • Tidligere behandling og hvilken type medisin?

Alle disse opplysninger kombinert med en klinisk undersøkelse vil ende opp i en plan for evt videre undersøkelse med en eller flere diagnoser, behandling og forhåpentlig en løsning eller bedring av dyrets problem.

Hovedgrupper av hudsykdommer
Hudinfeksjoner som primærsykdom forårsakes av:

 • Parasitter( lus,lopper, forskjellige middtyper)
 • Bakterier
 • Sopp
 • Virus

Sykdommer forårsaket av feilfunksjon av immunsystemet:

 • Luftveisallergi
 • Fôrallergi
 • Kontaktallergi
 • Autoimmune sykdommer(allergi overfor eget vev)

Sykdommer forårsaket av hormonforstyrrelser:

 • Nedsatt/opphørt funksjon av skjoldbruskkjertlen
 • Overproduksjon av hormon fra binyrene
 • Forstyrrelse av kjønnshormonene
 • Nedsatt produksjon av veksthormon

Dessuten finnes hudsykdommer som skyldes feilernæring og det finnes noen som er medfødte eller arvelige.

Diagnostiske undersøkelser
De forskjellige undersøkelser utføres enten av veterinæren eller på profesjonelle laboratorier. Noen eksempler er:

 • Hudskrap som undersøkes mikroskopisk for parasitter.
 • Mikroskopisk undersøkelse av farvete celler/hår for å se etter bakterier eller sopp.
 • Dyrkning for å bestemme bakterie-/sopptype samt resistens.
 • Allergitesting
 • Blodprøver til hormonanalyser.
 • Vevsprøve til laboratorium.

I forbindelse med undersøkelse av pasienter med spesielle problemer er det ofte nødvendig å undersøke pasienten flere gange eller evt innlegge den for å få den nødvendige tid og ro til undersøkelsene.

Behandlingsforløp
Da det kan være flere problemer involverte vil undersøkelses- og behandlingsforløpet ofte foregå i flere trin over en lengere periode, for å få isolert hver del av det samlede problem. Hvis det er snakk om et problem med kløe kan en ikke umiddelbart forvente at det blir behandlet med kløestillene medisin, da dette kan skjule andre symptomer og i noen tilfeller likefrem forverre problemet selv om det kanskje kommer til å se penere ut i begynnelsen.

Del
02.12.2004 00:00

Atopisk dermatitt

Diva er en puddel som flere ganger har vært innom klinikken vår.

28.05.2003 00:00

Allergi hos hund og katt

Trofast klør og klør, jeg tror det må være noe med fôret! Vi har bytta fôr flere ganger, men det blir ikke noe bedre.

18.12.2023 13:01

Økt smugling av kjæledyr

Ulovlig omsetning og smugling av kjæledyr over grensene er et økende problem. Det viser en aksjon i regi av EU, hvor Mattilsynet har deltatt.