Huggormbitt

Hvert eneste år dør hunder av komplikasjoner etter huggormbitt.

Huggormen, Vipera berus, er Norges eneste giftige slange, og utbrett på Østlandet og Vestlandet, samt Midtnorge. Huggormen er aktiv fra april til og med september, og de første individ begynner å komme ut av hiet ved den første snøsmeltingen.

Giften som huggormen sprøyter inn i bittet, resulterer i kraftige immunologiske reaksjoner og symptomer på en alvorlig forgiftning. 

De fleste huggorm er grå-brune med en velavgrenset stripe på ryggen, men enkelte individ er helt svarte. Den eneste måten å atskille huggormen fra den andre ugiftige norske slangen, snoken, er derfor dennes nesten alltid to gule prikker i nakken.

Huggormen har to 4-5 mm lange gifttenner i overmunnen, som er forbundet til giftdepoter. Ved bitt sprøyter huggormen nesten alltid ca 30 mg gift inn i byttet på 1/40 sekunder via giftkanaler i gifttennene. Huggorm er ikke aggresive, og bruker derfor kun gifttennene ved fangst av byttedyr og ved forsvar under en truende situasjon.

Etter at huggormen har bitt, er giftdepotene fylt opp igjen i løpet av to dager, og det rapporteres at huggormbitt ofte har alvorligere konsekvenser tidlig i sesongen. Dette er sannsynligvis forårsaket av opplagring av gift i giftdepotene.

Da huggorm nesten alltid avgir 30 mg gift under bittet, er graden av de immunologiske reaksjoner og forgiftningssymptomene ofte avhengig av størrelsen på hunden. Likevel er bitt i hals- snute- og hoderegion veldig alvorlig for alle hunder på grunn av blokkerte luftveier. De fleste hunder blir bitt i labbene eller hals-, snute- og hoderegionen. I tillegg er huggormbitt langt mer alvorlig for svake og eldre, samt drektige hunder.

Tegn på bitt av huggorm:

  • Bittmerker etter gifttennene med hevelse (ofte voldsom) i bittområdet.
  • Hurtig overflatisk ånderett.
  • Sjokk med lyse slimhinner, hurtig og svak puls og kalde ekstremiteter, samt kramper og eventuelt uro og rastløshet.
  • Bevisstløshet.
  • Gulsot.

Ved de karakteriske bittmerker og ofte voldsomme hevelse, er diagnosen ganske enkel å stille ved den innledende kliniske undersøkelse.

Del
09.08.2005 00:00

Firbente får feriemage

Varme sommerdager og feriereiser gir kjæledyrene problemer med oppkast og diaré.

29.12.2020 23:54

Godt firbeint nyttår

Nyttårsaften er en kveld mange av kjæledyra våre ikke ser frem til. Her er noen gode råd for å hjelpe dem gjennom kvelden.

26.06.2020 21:38

Plagsom brun husflått på norsk hund

Brun husflått trives innendørs, og kan bli plagsom for dyr og mennesker. Nå er den funnet i Norge.