Illustrasjonsfoto: Mopseriet

Hvem har ansvaret for at vi får gode hunder?

Dagens samfunn stiller nesten urimelige krav til hundene våre. De skal være søte, snille, lydige, stille, nesten ikke synes, og aldri bjeffe eller knurre.

Veterinær og oppdretter, Cecilie Strømstad, skriver om oppdrett av hund.

Hundene skal være vakre, de skal være friske og uten defekter. Mange hunder holder ikke mål i denne sammenhengen og mange forventningsfulle hundeeiere får noe helt annet enn de ønsket seg da de kjøpte den søte, lille valpen. Hvem har ansvaret for at du som valpekjøper får et mest mulig vellykket hundehold? Du eller oppdretterne?

Det finnes mange slags oppdrettere.
To hovedkategorier vi finner i Norden er de som har et vel definert avlsmål, og der alle kull på en eller annen måte er et ledd i en helhetlig plan, enten de har ett kull hvert femte år, eller flere kull årlig. Oppdretterne har et sett med kriterier for eksteriør, sunnhet og mentalitet som de arbeider etter. Den andre ytterligheten er de som bare har et kull nå og da, eller som har en serie med enkeltstående kull uten egentlig å ha verken et mål å arbeide mot, eller et sett med egne kriterier som brukes når man gjør valg av avlsdyr.

To andre hovedkategorier er de seriøse og de useriøse oppdretterne. Disse kan være vanskelige å skille ved første øyekast. I mine øyne er en seriøs oppdretter en som har et sett med veldefinerte regler som de arbeider etter (enten egne eller raseklubbens) og som lever som de lærer.

Man vil altså finne seriøse oppdrettere i begge de ovenfor nevnte kategorier. Seriøse oppdrettere har oversikt over de hundene de har oppdrettet, og kan og vil gi deg svar på alle spørsmål, på godt og vondt. Seriøse oppdrettere har god kontakt med sine valpekjøpere, og kan gi deg mange referanser blant dem. Ingen oppdrettere har oppdrettet bare friske, snille og eksteriørt gode hunder, hvis en oppdretter påstår det, har hun enten hatt svært få kull og kjempeflaks, eller hvis hun har mange kull vet hun i beste fall ikke om de som ikke holder mål.

Den seriøse oppdretteren vet om, og er ikke redd for å fortelle om, de mindre gode hundene. Det som skiller en god oppdretter fra en mindre god, er ikke om hun har oppdrettet noen dårlige hunder eller ikke, men hva hun gjør for å unngå at det skjer igjen.

Mange slags valpekjøpere
Som oppdretter opplever jeg at valpekjøpere på mange måter kan deles inn på samme måte. Alle kategorier valpekjøpere får kjøpt hund, men hundeholdet deres vil kunne bli veldig forskjellig.

Det er mange valpekjøpere som er ansvarbevisste og seriøse. De analyserer sin egen situasjon og sine ønsker og krav til en hund, og velger rase etter det. De har en konkret plan for hva hunden skal brukes til, og tar hensyn til det i sitt valg av rase og individ. De seriøse valpekjøperne finner så ut mest mulig om de/den aktuelle rasen(e), og skaffer seg kunnskap om historien, bruksområder, sunnhet og eventuelle spesielle problemer innen rasen. Så kontakter de oppdrettere, spør og graver og vil vite mest mulig. De stiller krav til oppdretteren og til avls-materialet og vil vite "alt".

Så har du de litt mindre seriøse valpekjøperne, som kanskje har gjort mye av det samme forarbeidet, men enten er mindre bevisst i forhold til hvilke krav de har til hunden sin, eller hva de kan tilby den, eller hvilke krav de skal stille til oppdretteren. Disse valpekjøperne havner lett i kategorien over hvis de får kontakt med en flink og seriøs oppdretter som får dem til å gjøre forarbeidet ferdig - men kommer de i kontakt med en mindre seriøs oppdretter kan det være at de ender opp med enten feil rase, feil hund, eller feil oppdretter.

Til slutt finnes de useriøse valpekjøperne. De bestemte seg i går for at de vil ha hund, har ingen plan for hva den skal brukes til eller hvordan hverdagen skal se ut, men har sett en puddel, eller groenendal eller en liten chihuahua og synes de er sååå søte! Sånn vil de ha, og helst i går. Disse valpekjøperne kan være heldige og få en flott hund og ett vellykket hundehold - men da skyldes det flaks og ikke så mye annet!

Hvordan velger man rett oppdretter?
Først må man finne ut hva man ønsker seg av oppdretteren, og hva man ønsker seg av hunden man skal kjøpe. Skal hunden være en ren familiehund, en utstillingshund eller skal den trenes til et bestemt formål? Skal oppdretteren bare være "produsent" av hunden, eller skal man bruke oppdretteren som veileder i forskjellige spørsmål?

For å finne ut om de oppdretterne du har vært i kontakt med oppfyller dine krav bør du snakke mye med dem, stille spørsmål og finne ut om de har de nødvendige kunnskaper for å fylle dine ønsker. Kunnskapene som det er nødvendig at oppdretteren har, vil variere med hvilket behov du har for hjelp og veiledning. I kjøpsloven er det oppdretterens plikt å hjelpe deg med alle spørsmål du har i forbindelse med hundeholdet, det blir en slags "brukerveiledning" og senere en "brukersupport".

Skal du finne ut noe om en oppdretter, må du snakke med de som vet mest om henne - og det er hennes tidligere valpekjøpere. Snakk med flest mulig, de vil kunne gi deg en god ide om hva du kan vente deg av oppdretteren på alle områder, og om denne oppdretteren fyller de kriteriene du har satt opp. Det kan være mange som mener noe om oppdrettere, men det er alltid valpekjøperne som har førstehånds og faktisk informasjon!

Er billigst eller dyrest best?
Det er viktig å vite at det er forskjell på oppdrettere. Det er forskjell på hvilke kriterier de har til sine avlsdyr, og det er stor forskjell på hvordan de holder og steller sine hunder og valper. Alt dette har betydning for hvordan hundene de oppdretter utvikler seg som individer. Prisen en oppdretter tar for valpene sine betyr som regel veldig lite, og sier ikke så mye om kvaliteten på valpene. Likevel er det mange av de som skal kjøpe hund som ringer rundt og sjekker pris og kjøper der det er billigst - for det er jo samme rase - eller der det er dyrest - for der hadde foreldrene så mange titler!

Hvis du sjekker pris, så finn samtidig ut hva du får for de pengene du betaler - hva følger med valpen av utstyr og ballast? Alle valper skal ha en helseattest som ikke er eldre enn en uke og en vaksinasjonsattest dersom valpen er vaksinert. For renrasede hunder skal også registreringen være med i prisen. Det er mange oppdrettere som leverer utstyr for flere tusen kroner sammen med valpen, mens andre leverer valpen og ikke noe mer.

Noen oppdrettere stiller opp og hjelper deg med råd og praktiske ting i mange år uten å ta seg betalt for det, mens andre ikke vil snakke med deg etter at du har fått valpen i hus. Noen oppdrettere bruker hele sin våkne tid på valpene frem til levering - mens andre oppdrettere har full jobb og bruker noen få timer daglig på valpene. Noen oppdrettere bruker bare championer i avl - mens andre oppdrettere er mer opptatt av hundenes helse og temperament. Det er ikke alltid billigst er like bra, eller dyrest er best.

Hvordan kan oppdretteren velge rett valpekjøper?
Som oppdretter er det viktig å stille krav til valpekjøperne sine. Det er viktig at den som skal skaffe seg hund har satt seg inn i hva som kreves av en hundeeier. Hundeeieren har ansvar for at hunden får et godt liv, og ansvar for at hunden oppdras på en slik måte at den er til glede og nytte for en selv og omgivelsene.

Valpen skal oppdras, den skal lære å være en del av en familie, og fungere i samfunnet uten å være til ulempe for andre. Hvor mye den enkelte hunden krever av opplæring og oppfølging er avhengig av både rase, individ og bruksområde, og det er viktig å finne rett hund til rett eier. Mange raser krever en del pelsstell, trimming og klipping, dette tar tid og koster penger. Den som skal kjøpe hund må være forberedt på å investere både tid og penger i sitt hundehold.

Hvordan velger man rett hund til rett eier?
Hvis man ønsker en hund som skal brukes til et bestemt formål, er det viktig å finne en oppdretter som har eller er villig til å skaffe seg kunnskaper om dette. Han eller hun har de beste forutsetningene for å kunne hjelpe deg å vurdere hvilket kull du bør velge valp fra, og hvilken valp i et kull som er best egnet til ditt formål.

Hvis du som valpekjøper har store kunnskaper på dette området, må du finne en oppdretter som vil "spille på lag" og gi deg den informasjonen du trenger for å gjøre dine valg. Husk at en valp som er svært lovende, kan vokse opp til en voksen hund som ikke svarer til forventningene! Ingen kan spå om fremtiden, og ingen kan vite sikkert hva en valp vokser opp til å bli. Det man kan si med sikkerhet, er at det er større sjanse for å få en god utstillingshund fra to foreldre som er gode i henhold til standarden, kommer fra kull med jevn kvalitet og har produsert gode hunder i tidligere kull. Det er mindre sjanse for å få en god utstillingshund fra to foreldre som er enslige stjerner.

Dette gjelder selvfølgelig også for andre egenskaper som du ønsker fra hunden din - det er større sjanse for å få slike egenskaper hvis begge foreldre og flere søsken har disse egenskapene. For å få en hund som kan bli en god redningshund, agilityhund eller sporhund, er det slett ikke nødvendig at foreldrene har konkurrert innenfor disse grenene, men foreldrene og flere i deres familie må ha de egenskapene som gjør at de kunne gjort det hvis eieren hadde vært interessert!

Hvordan finner jeg en frisk hund?
Det er mye snakk om arvelige lidelser hos hunder. Mange sykdommer hos hund har en arvelig bakgrunn. Når du kjøper en valp er det aldri mulig å være helt sikker på at hunden som voksen vil være frisk og fri for defekter. Hunder er levende vesener med mange gener som selv ikke den dyktigste oppdretter kan ha full kontroll over. Det som derimot er helt sikkert, er at det er større sannsynlighet for å få en frisk hund hvis foreldrene er friske, hvis foreldrenes søsken er friske, og hvis tidligere avkom er friske. For lidelser som er dominante, er det nok at begge foreldre er fri for lidelsen.

For lidelser som nedarves recessivt er det ikke alltid så lett å sikre seg fordi begge foreldrene kan bære anlegg for lidelsen uten at det synes. Dersom foreldrene har produsert avkom i tidligere kull med lidelsen, vet man at de er bærere. For lidelser som styres av flere gener må man som regel se på mange individer i foreldrenes familie for å få en oversikt. Som valpekjøper må du sette deg inn i hvilke problemer som finnes i rasen, både de som raseklubben har avlsprogram for, og de andre som finnes.

Når du skal kjøpe deg en valp, bør du få dokumentasjon på hva foreldrene har produsert i tidligere kull - det kan gi deg en pekepinn på hva du kan forvente. Hvis ikke foreldrene har fått valper før, kan et blikk på foreldrenes nærmeste familie gi deg den informasjonen du trenger. Konklusjonen er rett og slett at jo friskere foreldrene og deres nærmeste slektninger er, jo større sjanse er det for at de produserer friske avkom! Husk at du bør se alle dokumentasjoner på begge foreldres mental- og helsetester!

Om rykter og bakvaskelser og medaljens bakside.
I hundeverdenen verserer det ofte mange rykter, noen har en rot i virkeligheten, noen har ikke det. Det er vel slik at ordtaket ?ingen røyk uten ild? faktisk ikke gjelder. Noen rykter er satt ut ene og alene for å skade dem det gjelder, og dessverre er dette noe som skjer ganske ofte. Hvis du hører rare rykter, så bruk gjerne litt tid på å finne sannheten!

En av mine engelske oppdrettervenner sa disse visdomsord; If they don't hate you, you're nothing! Og det er nok mye sant i det, frekvensen av bakvaskelser og negative rykter stiger nok i takt med den enkelte oppdretters suksess - uttrykket "det blåser på toppen" gjelder i aller høyeste grad innen hundesporten. Mitt råd til deg er igjen: snakk med oppdretteren og ikke minst hennes valpekjøpere, så mange som mulig! Det er de som kan fortelle deg hva du kan vente deg, og som kan hjelpe deg å finne frem i jungelen av informasjon og desinformasjon!

Hvem har ansvaret?
Mitt svar på det innledende spørsmålet er at både du som skal kjøpe hund, og hundens oppdretter har et stort ansvar. Du som valpekjøper har ansvar for å sette deg inn i hva det vil si å være hundeeier, du må sette deg inn i hvordan hundeavlen drives i Norge, og vite hvordan du skal finne frem til en oppdretter. Du må skaffe deg kunnskap om den rasen du ønsker å kjøpe, slik at du kan stille riktige spørsmål til oppdretterne. Du må stille minimumskrav til oppdretteren du skal kjøpe hund av, og du må lære deg hvordan du skiller en god oppdretter fra en mindre god! Hvis du har kunnskap og stiller krav, vil du ha størst sjanse for å gjøre et godt valg.

Den som er oppdretter har et ansvar for hundene som hun oppdretter, og et ansvar for å gjøre valg som gir størst sjanse for at hundene som blir født skal bli friske og veltilpassete individer. Dette innebærer også ansvar for å sørge for at valpekjøperen har eller skaffer seg nødvendig kunnskap om hundehold og hundeoppdragelse. Oppdretteren har også ansvar for å plassere rett hund hos rett eier slik at sjansen for et godt liv sammen er størst mulig.

Del
18.05.2005 00:00

Veien til et valpekull - del 1

Forberedelser og parring. Jeg har vært oppdretter av Boxer siden 1987, og i denne perioden har vi hatt 26 valpekull.

25.05.2005 00:00

Veien til et valpekull - del 2

Drektighetsdiagnosen. Etter at tispen er parret kommer noen spennende uker - er hun blitt drektig?

27.06.2005 00:00

Veien til et valpekull - del 3

Valpene er der - stell av tispe og valper de første 7-8 ukene.

28.06.2005 00:00

Veien til et valpekull - del 4

Årsaker, forebygging og behandling av jurbetennelse hos tispen.