Jursvulst hos hund

Lucy er en 13 år gammel Cairn terrier. Hun kom til klinikken første gang for 1,5 år siden pga hevelser i en patte.

Disse ble fjernet kirurgisk og histologisk undersøkelse viste at de var ondartete jursvulster. For ca 3 uker siden ble det oppdaget nye hevelser i en annen patte som vokste hurtig. På grunnlag av tidligere diagnose ble disse også fjernet kirurgisk.

Jursvulst utgjør omtrent 50% av alle svulster hos hunder. Ukastrerte tisper, eller tisper kastrert sent i livet, er mest utsatt. Risikoen for utvikling av jursvulst øker med alderen, og jo eldre hundene blir, jo større fare er det for at jursvulsten er ondartet.

Årsaker

Årsaken til jursvulst hos hund spiller på flere faktorer. Miljø og arv er av betydning. Det er vist en tydelig rasedisposisjon hos hund. I Norge er boxer, cocker spaniel, dachs og puddel mest utsatt. Blandingsraser er mindre utsatt enn renrasede hunder.

Alderen på hunden har som nevnt også stor betydning. Jursvulst opptrer sjelden før to års alder, mens den største økningen i forekomst sees mellom seks og ti års alder. Tisper er mer utsatt enn hannhunder, men når jursvulst først opptrer hos hannhunder er de oftest veldig ondartede.

Både hundens egne kjønnshormoner og hormoner tilført utenfra, som p-sprøyter og abortsprøyter, påvirker utvikling av jursvulst. Kastrering av tisper (også kalt sterilisering på folkemunne) kan ha en beskyttende effekt dersom det blir gjort i ung alder. I Norge skal man derimot ha en spesiell grunn for å kastere hunder, da det i følge norsk lov ikke er tillatt.

Knuter
Symptomene kan være mange. Jursvulst kan kjennes som faste hevelser eller knuter i eller rundt jurkjertelen. Størrelsen kan variere fra få millimeter til mange centimeter i diameter. I mange av tilfellene er flere enn en jurkjertel involvert, og det kan finnes sårdannelser i huden over svulsten. Angrepne kjertler kan ofte skille ut en gulbrun væske, og pattene kan være røde og svulne. Ondartede jursvulster kan ofte spres til lymfeknuter som da vil bli forstørret, og/eller til lungene. Spredning til lungene kan føre til at hunden får hoste og pusteproblemer.

Behandling
Diagnosen kan bekreftes ved at dyrlegen tar en vevsprøve av svulsten, men i de fleste tilfeller er det ikke tvil om diagnosen. Røntgen av brystet kan vise en eventuell spredning til lungene. Hvis dette er tilfellet, er prognosen dårlig.

Behandling av jursvulst i Norge blir først og fremst en kirurgisk fjerning av svulsten og nærliggende vev.

Prognosen er avhengig av hvilke type svulst det dreier seg om. I norske studier har det vist seg at over 90% av jursvulstene hos hund er ondartet. Størrelsen på svulsten, veksthastighet og antall jursvulster vil kunne gi en pekepinn på graden av ondartethet og tendens til spredning hos hund.

Lucy har kommet seg fint etter operasjonen. Det er allikevel viktig at hun følges opp med reglemessige kontroller hos dyrlegen i tillegg til at eier også følger med hjemme og tar kontakt ved eventuelle forandringer.

Del
10.11.2003 00:00

Kreft hos dyr

Kreft er et ord som skremmer oss alle. På dyr, som mennesker, er kreft alvorlig sykdom som mange dør av.

23.02.2023 09:54

Frukt, grønt og bær hunden kan spise

Har du en hund som liker å knaske på gulrøtter? Eller som er en ivrig blåbærplukker på skogstur? Vet du hva du absolutt ikke bør gi hunden din?

23.12.2022 12:34

Julemat er ikke for firbeinte

Det kan være fristende å tilby hunden godbiter fra julematen. Men husk at det vi spiser kan være farlig for hunder.