George Hodan - Publicdomainpictures

Kastrering av hannkatter

Hvis katten ikke skal brukes i avl, kan det være god grunner til å kastrere den, da kattens duftmarkering og "jamring" etter det motsatte kjønn uteblir.

Det kan være ulike årsaker til at hannkatter kastreres. En kastrert hannkatt er ikke like ofte i slagsmål, streifer ikke langt borte fra hjemmet sitt i samme grad, og slipper det stressnivået som følger med revirmarkering og dominans.

Ved kastrering forsvinner kattens seksualdrift, og adferden som følger med denne uteblir. Ved kastrasjon bidrar man også til å redusere antallet uønskete drektigheter.

Hva er riktig alder?

En hannkatt bør være minst seks måneder når den kastreres.

Les om kastrering av hunnkatter her.

Operasjon

Av hensyn til sikker narkose under operasjonen, er det viktig at du forbereder dyret ditt på en god måte. Smertelindring gis i forbindelse med operasjonen.

Når katten er lagt i narkose, blir pungen og området omkring barbert, og deretter vasket og desinfisert. Operasjonsområdet tildekkes sterilt for å unngå infeksjoner.

Kastrasjon er et rutineinngrep som utføres daglig på klinikken. Det er et relativt enkelt inngrep, der blodkar og sædledere knytes av, og testiklene fjernes. Ettersom sårene er små, er det normalt ikke nødvendig å sette sting i huden på pungen. Sårene leges i løpet av få dager.

ID-merking

Samtidig med kastreringen kan id - merking utføres. Det er sterkt anbefalt at dyret er merket, av flere grunner; Hvis katten forsvinner, er det selvfølgelig viktig at den som finner katten kan komme i kontakt med eier.

Det hender også at katten blir utsatt for en ulykke (påkjørsel eller liknende) og tas med til dyreklinikk av andre. Da kan det være spesielt viktig å komme raskt i kontakt med eier til katten, da veterinæren kan ha behov for å vite om kattens eier ønsker at behandling iverksettes.

ID-merking gjøres ved at en mikrochip enkelt settes inn under huden. Det er også mange som tatoverer "id" i det ene øret samtidig, slik at en som finner katten kan se at katten er merket, uten at den behøver å gå med halsbånd. Dette må gjøres i narkose, og det er da greit å gjøre dette samtidig med kastreringen.

Det er også mange som innstallerer kattedør i huset sitt, og disse er ofte styrt av kattens chip, slik at bare husets katter kan komme inn.

Pleie og tilsyn etter kastreringen

Katten kan reise hjem samme dag som operasjonen er utført. Katten bør ikke forlates alene hjemme samme dag som operasjonen, men kan normalt spise etter at den er hentet.

Sårene bør kontrolleres daglig til de er grodd, sjekk at de ser tørre og fine ut. Sårene kan evt. rengjøres ved behov med lunkent vann og litt mild såpe. Hevelse, rødhet, blødning eller vond lukt kan tyde på komplikasjoner. Dette skjer veldig sjelden etter dette inngrepet. Hannkatter pleier ikke å interessere seg for såret etter kastrasjonen, men hvis den slikker på det må det unngås ved å bruke halskrage

Endret atferd

Hannkattens utpregete adferd pleier å forsvinne innen en måned etter kastrasjon. Det kan ta et par uker innen hormonene har gått helt ut av kroppen. Dette innebærer at katten den første tiden kan gjennomføre en fertil parring med de spermier som ligger igjen i sædlederne. Eldre katter kan ha et innlært adferdsmønster som gjør at kastrasjonseffekten dessverre ikke blir som forventet.

Risiko for overvekt

Generelt bidrar kjønnshormonene til å regulere kattens appetitt og stoffskifte. De demper sultfølelsen hos ukastrerte katter og stoffskiftet stimuleres indirekte. Etter kastreringen opphører kjønnshormonenens påvirkning og og det resulterer ofte i øket appetitt samtidig som energibehovet er redusert. Konsekvensen blir overvekt.

Vektøkning vil øke risikoen for følgesykdommer som diabetes, problemer med hjerte og blodsirkulasjon og tilstoppete urinveier. De kan få kortere levealder og ha større narkoserisiko. En overvektig katt for også en endret adferd. Den steller seg blant annet mindre, hvilket kan føre til hudproblemer.

Det er avgjørende at man etter kastrasjon bytter eller reduserer fôrinntaket, helst før det skjer en vektøkning. Begynn rett etter operasjonen med å kontrollere fôrinntaket nøye.

Problemer med urinveiene

Kastrerte, overvektige hannkatter har en tendens til oftere å få problemer med urinveiene, i form av helt eller delvis tilstoppete urinveier. Det anbefales å bytte til et fôr med mer vann i, og et som er tilpasset kastrerte katter.

Det er også anbefalt å stimulere katten til å drikke mer vann, for eksempel ved å tilby den en drikkefontene, da mange katter foretrekker å drikke rennende fremfor stillestående vann.

Denne saken er levert av AniCura. Se oversikt over AniCura sine dyreklinikker.

Del
21.09.2018 15:16

Unngå hjemløse katter

Mattilsynet får jevnlig henvendelser fra publikum som ønsker at de skal gripe inn overfor hjemløse katter. Deres rolle er å ta hånd om hjemløse dyr som er syke, skadet eller lider på annen måte.

27.09.2017 11:10

Unngå uønskede kattunger

Kastrering i ung alder reduserer risikoen for jur-svulster, og man unngår bivirkninger fra p-piller. Det er lurt å kastrere hunnkatter som ikke skal brukes i avl.

08.01.2018 10:37

Bekymret for katteaids

Den siste måneden er katteaids (FIV) påvist hos flere katter i Kongsberg. Veterinærer er bekymret.