Victor Grabarczyk - Unsplash

Kastrering av hund

Rutinemessig kastering av hunder er ikke tillatt i Norge.

I mange land er det vanlig å kastrere hunder for å forebygge uønsket formering eller på anne måte gjøre hundeholdet enklere for eieren. I Norge er det bare lov å kastrere hunder når det er nødvendig ut fra hensynet til den enkelte hundens helse eller velferd, eller hvis andre særlige grunner gjør det nødvendig.

Belastning for hunden

Kastrering er et kirurgisk inngrep hvor testiklene eller eggstokkene fjernes eller ødelegges. Kastrering av hannhund er et relativt enkelt inngrep, mens kastrering av tispe er en større operasjon.

- Alle kirurgiske inngrep utsetter hunden for belastninger og potensielle komplikasjoner, blant annet i form av smerte, blødning og infeksjon. Fjerning av begge eggstokker eller begge testikler medfører at hunden ikke lenger produserer kjønnshormoner. Dette kan påvirke hundens helse og velferd både positivt og negativt. Inkontinens (urinlekkasje) og fedme er noen kjente bivirkninger. Mange hunder endrer også atferd etter kastrering, påpeker Mattilsynet på sine nettsider.

Grunner til unntak

Noen eksempler på grunner som gjør at kastrering er tillatt av hensyn til hundens helse:

  • Kreft i en testikkel
  • Livmorbetennelse
  • Del av behandling av andre sykdommer, f.eks. diabetes hos tispe.

Noen eksempler på at kastrering kan gi hunden bedre velferd:

  • Tisper som plages av innbilt svangerskap
  • Tisper som plages av store humørsvingninger gjennom brunstsyklusen
  • Hannhunder som plages med unormalt høy kjønnsdrift som gir langvarig frustrasjon, vekttap eller andre  problemer

Problematferd

Mange ønsker å kastrere hunden for å løse atferdsproblemer.  Det er bare når hundens problematferd skyldes påvirkning fra kjønnshormoner at kastrering vil være et effektivt tiltak. 

- Uønsket atferd kan være en «særlig grunn» dersom atferden er et reelt problem for eieren, omgivelsene eller hunden selv, og problemet ikke lar seg løse på annen måte. Normal løpetidsatferd hos både tisper og hannhunder er derimot forutsigbare og normale reaksjoner som man må ta med i vurderingen før man velger å skaffe seg en hund. Ulempene slik normal atferd medfører, kan derfor ikke regnes som en «særlig grunn» i et vanlig hundehold, informerer Mattilsynet på sine nettsider.

Problematferd bør først forsøkes endret med hjelp til trening. Problematisk atferd har ofte andre årsaker enn kjønnsdrift. Aggresjon eller utfall mot andre hunder kan for eksempel skyldes at hunden er engstelig eller usikker. I følge Mattilsynet vil ikke kastrering avhjelpe problemet i slike tilfeller. Tvert i mot kan hundens problematferd bli verre, eller det kan oppstå nye problemer.

Veterinærfaglig vurdering

Veterinæren har ikke lov til å kastrere hunden din hvis han/hun ikke kan godtgjøre ut fra en veterinærfaglig vurdering at inngrepet faller inn under et av de tre kriteriene: helse, dyrevelferd og særlig grunn.

Denne artikkelen er basert på anbefalinger fra Mattilsynet, sist oppdatert i november 2015. 

Del
22.01.2008 00:00

Gamle gutter og prostataproblemer

Som oss tobeinte får også "menneskets beste venn" ofte prostatabesvær når de kommer over en viss alder.

18.12.2023 13:01

Økt smugling av kjæledyr

Ulovlig omsetning og smugling av kjæledyr over grensene er et økende problem. Det viser en aksjon i regi av EU, hvor Mattilsynet har deltatt.

25.10.2023 22:23

Trøbbel med ørene

Problemer med ørene kan plage både hunder, katter og noen ganger hester.