Vincent van Zalinge - Unsplash

Mange tilfeller av harepest

Det er diagnostisert mange tilfeller av harepest hos harer og en hund i Sør-Norge den siste tida. Sykdommen kan smitte til mennesker.

Veterinærinstituttet advarer om at sykdommen harepest (tularemi) er relativt utbredt i Sør-Norge i høst, og oppfordrer alle til å være spesielt oppmerksomme for å unngå smitte.

Hunder og katter blir sjelden syke av tularemi, men hunder kan smittes ved fangst og spising av smågnagere (lemen).

- Disse hundene kan få feber og opphørt matlyst, men dette går vanligvis over etter få dager, i følge Veterinærinstituttet.

Man skal likevel være oppmerksom, fordi kjæledyrene kan overføre smitte til mennesker.

- De kan overføre smitte til mennesker dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har denne smitten, fordi de har bakterien i munnhulen. Det skal veldig få bakterier til for å bli smittet, og man bør derfor unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Nesten alle harer som får sykdommen dør i løpet av to til fem dager. Andre smågnagere kan overleve lenge, og spre smitte. Mennesker som blir smittet, får vanligvis influensaliknende symptomer.

- Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Inkubasjonstiden er oftest tre til fem dager, men spenner fra under ett døgn til tre uker, opplyser FHI.

Sykdommen kan ha andre symptomer avhengig av smittemåten.

- Ved direkte kontakt med smittede dyr er det vanligst å få betente sår på hendene. Ved smitte via drikkevann er de vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen, mens innpusting av støv med tularemibakterier kan gi lungebetennelse. Harepest (tularemi) behandles med antibiotika, skriver FHI.

Flekkefjord kommune melder at det er funnet syke dyr i nærheten av Bringsvær leirskole (Vennesla kommune) og i Finsland (Songdalen) i Vest-Agder.

- I år har vi påvist mange tilfeller av harepest, og det er grunn til å tro at det kan bli flere. Det er mye smågnagere i de aktuelle områdene i Sør-Norge, og den lokale harebestanden ser ut til å være høyere enn vanlig, skriver Veterinærinstituttet, som undersøker prøver på tularemi fra hele landet. 

Noen råd for å unngå harepest (tularemi)

  • Unngå å håndtere døde eller syke dyr.
  • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterier i munnhulen.
  • Vær ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen der det er mye smågnagere, fugler eller beitedyr.
  • Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlig rester av døde dyr i vannet.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Del
24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

09.02.2021 22:30

Salmonella i hundetyggebein

Det er påvist salmonella i en type hundetyggebein fra Trixi. Importøren ber kunder om å returnere produktet til butikken.

26.06.2020 21:38

Plagsom brun husflått på norsk hund

Brun husflått trives innendørs, og kan bli plagsom for dyr og mennesker. Nå er den funnet i Norge.

26.03.2020 09:27

Koronavirus: Kan være med kjæledyr

Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt.