Pixabay

Musegift forgifter kjæledyr

Den vanlige musegiften alfakloralose kan forgifte katter og hunder.

- Alfakloralose kan forgifte kjæledyr. Forgiftningen gir raskt inntredende ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur, og eventuelt koma. Det er ofte sterk sikling og det kan forekomme kramper, opplyser Veterinærinstituttet.

Alfakloralose er i sterkt økende bruk som musemiddel og selges fritt på markedet i jernvarehandlere og hagesentre etc. i form av åtestasjoner og etterfyllingsposer. Giftstoffet har overtatt privatmarkedet etter at det ble innført restriksjoner på andre musegifter. Alfakloralose gir narkose med nedsatt kroppstemperatur, og forgiftede mus dør vanligvis av nedkjøling. 

- Det finnes ingen spesifikk motgift mot musegiften alfakloralose. Man bør kontakte dyrlege raskt for å sikre optimal behandling. Kjæledyra bør gis ro og tilstrekkelig varme, anbefaler Veterinærinstituttet.

Dyrebeskyttelsen Norge slo ved årsskiftet alarm om at musegift fører til alvorlig sykdom og dødsfall hos kjæledyr.

– Musegift på avveie er noe vi alltid har hatt, men i 2019 virker det som at antall dødsfall har eksplodert, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding.

Roaldset oppfordrer til at alle tilfeller der det er mistanke om at musegift har ført til sykdom eller dødsfall hos kjæledyr blir dokumentert og at man tar vare på prøver både fra dyr som overlever og fra dyr som dør, slik at man kan analysere prøvene og avklare om dyret faktisk ble forgiftet med alfakloralose.

- Behandling mot forgiftninger kan blant annet bestå i å gi medisiner som reduserer kramper, væskebehandling, varme og sørge for at dyret får i seg næring, opplyser Roalset.

Veterinærinstituttet har etablert metode for å analysere alfakloralose i prøver av urin, blod, mageinnhold eller organer fra forgiftede dyr. De registrerer at det nå forekommer eller er mistanke om en rekke slike forgiftningstilfeller hos kjæledyr i Norge og andre nordiske og europeiske land.

- Forgiftningen er rapportert å være vanligere hos katter enn hos hunder, noe som har sammenheng med katter i større grad fanger mus og dessuten at katter er noe mer sensitive for stoffet enn hunder, opplyser Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Del
27.09.2017 11:10

Huggorm-sesongen i gang

Hvert år fører huggormbitt til alvorlige forgiftninger hos hund og katt. Blir hunden eller katten din bitt av huggorm, bør den fraktes til dyrlege.

30.01.2018 09:21

Farlig spylervæske

Pass på; etylenglykol, som blant annet finnes i frostvæske, bremsevæske og vindusspylervæske, kan gi akutt og dødelig forgiftning hos både hund og katt.

27.09.2017 11:24

Magetrøbbel og forgiftninger

Pass godt på hva hunden får i seg i jula. Mye av den vanlige julematen kan være farlig for hunder og katter.