Ny vaksine til hund!

Like sikkert som høsten og vinteren bringer forkjølelse og influensa til oss mennesker, er høst og vinter høysesong for hundenes ”forkjølelse”, som vi populært kaller ”kennelhoste”.

Den faglige betegnelsen på ”kennelhoste” er ”smittsom øvre luftveisinfeksjon” hos hund. Det er særlig på høsten og vinteren vi ser flest pasienter med denne sykdommen. Hunder som er mye sammen med andre, og trener aktivt i hundeklubber eller reiser på utstillinger er spesielt utsatt for smitte. Likeså hunder som skal på kennel, da det her samles mange hunder i samme luftrom.

Den vanlige vaksinen vi gir til hunder gir en delvis beskyttelse mot kennelhoste. Beskyttelsen fra denne vaksinen er bare delvis fordi den kun beskytter mot ett av virusene som er involvert i kennelhoste, det som kalles parainfluensavirus.

Kennelhoste kan skyldes både parainfluensavirus, andre virus og bakterien Bordetella. Den vanlige vaksinen gir kun en delvis beskyttelse da den først begynner å virke når viruset kommer inn i cellene i luftveiene. Hunder som har fått vanlig vaksine vil derfor ofte få et mye mildere forløp av sykdommen dersom de blir smittet men den klarer ikke å hindre sykdom så godt som vi ønsker.

Den nye vaksinen gir en beskyttelse mot både Parainfluensa og Bordetella. Men kanskje aller viktigst er hvordan den nye vaksinen virker!

Gis i nesa

Vaksinen skal gis som en dråpe i nesa! Dette gir en stimulering av immunsystemet i de øvre luftveiene og det dannes da antistoffer som sitter på slimhinnen i luftveiene og gir der en god lokal beskyttelse.

De vanlige vaksinene vi har hatt mot kennelhoste gis som en injeksjon under huden, og fordrer at kroppen må sette i gang en generell immunreaksjon som deretter skal gi en viss beskyttelse på slimhinnene, og ikke minst beskytte kroppen hvis viruset invaderer kroppens celler som forklart over.

Den nye vaksinen er i så måte genial ved at den skaper en lokal beskyttelse på slimhinnen som beskytter kroppen og i mye større grad hemmer viruset eller bakteriene å trenge gjennom slimhinnene og formere seg i kroppens celler, og hemmer derfor i mye større grad symptomene.

Ikke ny

Vaksinen er egentlig ikke ny, da den har vært brukt i utlandet i mange år. Det er derfor ikke noe forsøk som nå settes i gang med uprøvde vaksiner. Vi som har studert og jobbet i utlandet har vært vant med og kjent til denne vaksinen i mange år, og gått lenge og ventet på at den skulle bli godkjent i Norge.

Hvorfor det har tatt så lang tid å få vaksinen til Norge? Penger... Norge er et lite land og et lite marked. Myndighetene tar godt betalt av legemiddelprodusentene for å evaluere og godkjenne nye legemidler. Det blir derfor et regnestykke for legemiddelprodusentene om de tror de kommer til å selge nok medisiner, til at det lønner seg å søke om godkjenning fra legemiddelverket.

Det vi som jobber med smådyrmedisin opplever som gledelig nå om dagen, er at stadig flere legemidler til dyr registreres i Norge, slik at vi får bedre og mer velutprøvde medisiner tilgjengelige til pasientene våre. Da slipper vi å bruke legemidler som egentlig er ment til mennesker og der man ikke har like god kunnskap om effekt og bivirkninger på dyr.

Symptomer på kennelhoste

Vi har skrevet om kennelhoste flere ganger tidligere. Symptomene er klassisk en hund som hoster og harker, ofte harker de til de brekker seg. De er ofte mildt allment påkjent, og symptomene kan vare fra 1 til 3 uker. Hunden bør ta det med ro når de har hoste og holde seg unna trening med andre hunder i denne perioden og ideelt sett i 3 uker etterpå.

Noen pasienter blir mer alvorlig syke og får en kraftig lungebetennelse som følge av smitten. Litt som med influensa vet man aldri hvem det er som får et mildt forløp og hvem som blir mer alvorlig syke. Derfor har vi i alle år anbefalt å vaksinere mot kennelhoste og det er en del av den vanlige årlige vaksinen som beskrevet over.

Nå har vi muligheten til å gi en ny vaksine i tillegg som gir en enda bedre beskyttelse. Effekten varer i et år, slik at vaksinen kan gis samtidig med den årlige vaksinen, og det er ikke noe mer å huske på. Bivirkninger er som med vanlig vaksine. De aller fleste ser vi ingen reaksjon på, men noe få individer vil få noen dager forbigående symptomer.

Vi vil i første omgang anbefale den nye vaksinen til alle som er i den mest smitteutsatte gruppen, dvs hunder som er aktive og trener eller konkurrerer med andre, eller reiser mye på utstilling. Ikke minst anbefales hunder som skal i et kortere eller lengre kennelopphold å vaksinere med den nye vaksinen. Aller helst bør vaksinen gis 3 uker før kennelopphold for å forebygge optimalt mot smitte av kennelhoste.

Det er ingen ting i veien for å vaksinere alle hunder med vaksinen samtidig med den årlige vaksinen, og vi vil drøfte med hver enkelt når dere er inne til den årlige vaksinen hvilken vaksine som vil passe best for din hund.

Del
09.02.2021 22:30

Salmonella i hundetyggebein

Det er påvist salmonella i en type hundetyggebein fra Trixi. Importøren ber kunder om å returnere produktet til butikken.

26.09.2019 21:00

Opphever råd om nærkontakt

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.

16.09.2019 21:08

Utelukker flere virus

Flere virus er nå utelukket som årsak til den akutte hundesykdommen. Det samme er gjærsopp og muggsopp. NKK innstiller fortsatt alle arrangement.