Freddie Marriage - Unsplash

Nye hunde-dødsfall

To nye hunder er døde og det er kommet seks meldinger om syke hunder fra Sørlandet til Nordland.

- Vi har mottatt seks nye meldinger det siste døgnet om hunder som er eller har vært syke den siste tiden, og som er interessante i det videre arbeidet for å oppklare hendelsen. To av disse hundene er døde, opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

De syke hundene kommer fra Nordland, Hordaland, Hedmark, Trondheim og Sørlandet. De to døde hundene skal obduseres hos Veterinærinstituttet. Det er for øyeblikket ikke mulig å si om disse sykdomstilfellene kan knyttes til tidligere syke eller døde dyr.

23 hunder døde

- Veterinærinstituttet har gjort samsvarende funn av blodig tarmbetennelse hos fire hunder som har kommet inn til obduksjon, samt påvist to ulike bakterier fra tre av hundene. Instituttet kan ikke slå fast om disse bakteriene er årsaken til sykdommen, skriver de på sine nettsider lørdag 7. september.

De har funnet bakteriene Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens som begge kan forårsake diaré.

- Hvor bakteriene stammer fra, kan ikke fastslås enda, opplyser Veterinærinstituttet.

I tillegg er tilsvarende blodig tarmbetennelse funnet hos tre hunder som er obdusert hos NMBU Veterinærhøgskolen.

I følge NRK kjenner Veterinærinstituttet nå til totalt 23 hunder som er døde etter å ha hatt blodig diaré. Det fortalte beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet til NRK lørdag.

Spesiell situasjon

Onsdag ble det kjent at flere hunder i Oslo-området har dødd etter mage- og tarminfeksjon. Det er siden kommet melding om flere tilfeller i Sør-Norge med oppkast, diaré og nedsatt allmenntilstand hos hund.

- Det er en spesiell situasjon med et så alvorlig sykdomsbilde. Vi ser at tilsynelatende friske hunder blir syke og dør raskt, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Nye obduksjoner søndag

Obduksjon av døde hunder i forbindelse med sykdommen blir betalt av det offentlige, da dette nå håndteres som en meldepliktig sykdom. Veterinærinstituttet skal obdusere minst to hunder søndag, skriver de på sine nettsider.

Veterinærinstituttet henvender seg nå til dyreklinikker og privatpraktiserende veterinærer via Mattilsynet for å få inn mer prøvemateriale fra syke eller døde hunder som har hatt akutt blodig diare og nedsatt allmenntilstand.

- Vi vil søke videre bredt, men systematisk på laboratorier og i innsamlet datamateriale for å se om årsaken er knyttet til andre smittestoffer som bakterier, parasitter eller sopp, opplyser Veterinærinstituttet.

Unngå kontakt

Veterinærinstituttet anbefaler hundeeiere med hunder som har redusert allmenntilstand og diaré til å kontakte sin veterinær eller dyreklinikk.

Hundeeiere bes fortsatt om å begrense kontakten mellom hunder, og for øvrig holde seg oppdatert på råd fra Mattilsynet.

Del
09.02.2021 22:30

Salmonella i hundetyggebein

Det er påvist salmonella i en type hundetyggebein fra Trixi. Importøren ber kunder om å returnere produktet til butikken.

26.09.2019 21:00

Opphever råd om nærkontakt

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.

16.09.2019 21:08

Utelukker flere virus

Flere virus er nå utelukket som årsak til den akutte hundesykdommen. Det samme er gjærsopp og muggsopp. NKK innstiller fortsatt alle arrangement.

14.09.2019 11:57

Utelukker parvovirus

Nå er parvovirus og to parasitter utelukket som mulige årsaker til den akutte hundesykdommen.