Pixabay - Porquoi Pas

Økning i sjelden nyresykdom

De siste måneden har flere hunder fått den sjeldne nyresykdommen Fanconi syndrom. Godbiter som består av tørket kjøtt, kan være årsaken.

– Vi har sett flere tilfeller enn vanlig av den sjeldne nyresykdommen Fanconi syndrom i løpet av de siste månedene, forteller NMBU Veterinærhøgskolen i en pressemelding.

Sykdommen kan føre til at nyrene svikter, men med rett behandling av veterinær blir nyrene ofte bedre. 

–  De første symptomene kan være at hunden drikker og tisser mer enn normalt, fordi glukose og andre stoffer som normalt ikke er til stede i urinen trekker med seg vann og dermed øker væskeutskillelsen. Dersom hunden ikke drikker nok for å erstatte væsketapet, kan den bli dehydrert og slapp. Nedsatt allmenntilstand, dårlig appetitt, og vektreduksjon er også mulige symptomer. Etter hvert kan sykdommen føre til mer permanente skader på nyrene og en kronisk nyresvikt med azotemi og de symptomene det fører med seg, slik som kvalme og oppkast. Ofte vil redusert allmenntilstand, dårlig appetitt og vekttap først inntreffe etter at nyresvikt har utvilket seg, sier Kristin Paaske Anfinsen, diplomat, amerikansk og europeisk spesialist, i indremedisin for smådyr ved NMBU Veterinærhøgskolen. 

Tørket kjøtt mistenkt

– I utlandet har man i flere år mistenkt at godbiter til hund som består av tørket kjøtt, kan være årsak til den sjeldne nyresykdommen Fanconi syndrom. I USA har man sett at de mistenkte produktene kommer fra Asia, skriver NMBU Veterinærhøgskolen.

I blant annet USA, Australia og Storbritannia har man vært oppmerksomme på dette i lengre tid. Myndighetene som kontrollerer matvarer (FDA) i USA, har kontrollert godbiter fra Asia siden 2007, men uten å finne spesielle stoffer som årsak til sykdommen.

Nasjonalt register

– Vi har informert Mattilsynet. Samtidig oppretter vi nå et nasjonalt register der vi ønsker å samle inn mer informasjon, slik at vi kan komme nærmere en mulig årsakssammenheng, forteller NMBU Veterinærhøgskolen.

Kontakt din veterinær

Sykdommen opptrer ikke akutt, men kan være greit å få sjekket slik at man får tidlig behandling.

- Hundeeiere som lurer på om deres hund er syk, må ta kontakt med sin lokale veterinær. Så kan veterinæren kontakte oss for henvisning eller ved å dele informasjon med oss, sier kommunikasjonsansvarlig ved NMBU Veterinærhøgskolen, Camilla Wiik Gjerdrum.

Del
04.01.2018 12:04

Aldri helt trygt å importere

Eierne fulgte alle regler for veterinærsjekk både i Norge og utlandet – likevel var Murphy syk av en uhelbredelig, tropisk sykdom da han kom til Norge.

02.10.2017 21:47

Anbefaler ekstra vaksine:Valp døde av smittsom leverbetennelse

En elleve måneder gammel hundevalp døde forrige uke av smittsom leverbetennelse. Det skjer sjelden. Nå anbefaler NMBU Veterinærhøgskolen ekstra vaksinasjon for alle valper.

30.08.2017 23:53

Kan smitte fra rev

Smittsom leverbetennelse er en dødelig virussykdom som finnes i Norge. Symptomene ligner ofte på det en hund kan få ved forgiftning, med magesmerter, oppkast, diaré og feber.