Katie Bernotsky - Unsplash

Opphever restriksjoner

Mattilsynet har nå opphevet de fleste restriksjoner etter fugleinfluensautbruddet i Rogaland, Viken og Innlandet i november.

Den 17. desember ble portforbudet for fjørfe i Viken og Innlandet opphevet, etter at en knoppsvane i Ringerike kommune fikk påvist høypatogen fugleinfluensa.

På julaften lettet Mattilsynet også på flere av restriksjonene som var innført i Rogaland etter at det i november ble påvist høypatogen fugleinfluensa på verpehøns på to gårder i Klepp kommune. Det er fortsatt portforbud og jaktforbud i 15 kommuner i Rogaland.

Mattilsynet innførte raskt soner med restriksjoner rundt de to gårdene med fugleinfluensa i Rogaland, for å forebygge at smitten spredde seg.

– Tiltakene vi innførte har vært inngripende, men helt nødvendige for å hindre videre smitte. For alle fjørfeholdere i området og andre involverte, har det vært krevende. Innsatsen som har blitt lagt ned fra en samlet næring og Mattilsynet har vært stor, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Ingen nye utbrudd

Mattilsynet har i tett og godt samarbeid med fjørfenæringen hindret nye utbrudd i Rogaland.

– Etter seks uker uten nye påvisninger, og etter tilsyn med fjørfehold, overvåkning og en rekke andre tiltak, kan sonene endelig oppheves, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Dette har vært, og er fortsatt, en alvorlig situasjon for den kommersielle fjørfeproduksjonen og de som har fugl som hobby i denne delen av Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.   

Portforbud i 15 kommuner

Det er fortsatt portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap og jaktforbud på fugl i 15 kommuner i Rogaland.

– Dette opprettholdes fordi det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler flere ganger i området denne høsten. Mulighet for smitte fra ville til tamme fugler kan derfor ikke utelukkes, men forhåpentligvis kan begge forbudene oppheves i begynnelsen av januar, sier Godal.

Hun minner om at siden det kan være fugleinfluensasmitte på ville fugler flere steder i Norge, er det fortsatt svært viktig at alle som holder fugler har godt smittevern i eget dyrehold. 

Del
24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

02.07.2021 08:22

Gjeninnfører portforbud for tamme fugler

Det er påvist fugleinfluensa hos ville fugler på Østlandet. "Portforbud" for fjørfe er gjeninnført i 37 kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylke.

02.12.2020 09:30

Portforbud for hobbyhøns

Frykt for fugleinfluensa hos tamme fugler gjør at alt fjørfe nå må holdes innendørs eller under tett tak.