Nikolett Emmert - Unsplash

Passer rottehold for deg?

Vurderer du å skaffe deg rotter som kjæledyr? Her er nyttig informasjon om hva du bør ha tenkt gjennom først.

Rottegrotta er en interessegruppe for rotteeiere, som blant annet jobber for å gi informasjon om holde av tamrotter. De har skrevet denne informasjonen til deg som har lyst på tamrotter som kjæledyr.

Deg som eier

Selv om rotter er veldig fine dyr, kan man dessverre være allergisk mot dem. Dette er noe du som eier må sjekke før anskaffelse. Det er også viktig å sørge for å ha nødvendig utstyr, da mye av dette må være på plass før rottene flytter inn. Du må også tenke gjennom om du har tid til rottene, da de trenger mye utetid og oppmerksomhet/stimuli. Rotter er aktive og smarte dyr, og du må kunne sette av flere timer hver dag til utetid hele rottenes levetid (som kan være helt opp til rundt 3 år).

Du bør ha god nok økonomi til å dekke både forutsette og uforutsette utgifter til veterinær. Veterinærvakt på kveldstid eller i helg og helligdager kan koste mange tusen kroner bare for helt enkle konsultasjoner eller en nødvendig avlivning. Det anbefales at man har en egen konto med minst 5000 kr pr rotte for slike utgifter. Det kan også lønne seg å tegne forsikring på rottene, slik man gjør med større dyr som f.eks. hund eller katt. Agria har smådyrsforsikring.

Du må også ha nok plass til at de kan løpe litt fritt, slik at de får brukt hele kroppen sin naturlig. De bør ha et eget område utenfor buret. Du bør også ha en egnet plass til det store buret som skal stå vekk fra elektrisk støy som f eks, pc, tv, varmepumpe, osv. og helst ikke rett på gulvet, men på stativ, bord, eller lignende. Du bør også passe på at buret står trekkfritt og uten direkte sollys, da begge deler kan være svært skadelig for rotter. Det er også viktig å huske på at rotter normalt er nattaktive dyr og sover mye på dagtid.

Du bør også på forhånd finne/avtale med noen som kan passe på rottene dine dersom du selv skal reise på ferie eller lignende. Er du under 18 år, er det dine foresatte som har ansvaret for rottene.

Buret

Buret bør være så stort som mulig, både i høyde og bredde, men gitteravstanden bør ikke være mer enn 1,5 cm, slik at de ikke klarer å presse seg ut mellom gitteret. Ingen bur til rotter kan være mindre enn 70x50x80cm (dette er minstekravet for to moderat aktive rotter), men selv dette er altfor lite når det er snakk om aktive rotter. Det anbefales bur som Savic Royal Suite 95 eller XL, Savic Zeno 3, eller Ferplast Furet Tower for å gi rotter en grei livskvalitet. Det er også viktig å huske at rotter trenger god ventilering i buret, og de kan derfor ikke bo i terrarium, akvarium, eller andre bur med tette vegger.

Buret bør ha flere etasjer med hyller eller platåer, og det bør være rikelig innredet med ulike ting. Selv om rotter er glad i å klatre, er de fortsatt naturlig bakkedyr. De bør ha mulighet for klatring, men de skal kunne velge dette fritt selv, og man må tenke på at rottene blir eldre og dermed vil kunne få problemer med klatring etterhvert.

Buret bør innredes med hengekøyer, hus/gjemmesteder, rør/ tunneler, leker for aktivisering, bunnmateriale/burstrø som ikke er for grovt eller hardt for føttene, og bør ikke støve, vannflaske og vannskål, samt matskål og en eller flere toaletter siden rotter er renslige dyr som gjerne gjør fra seg på do så lenge de får muligheten. Rotter må ikke stå på bart gitter eller for hard og/eller våt/fuktig overflate, da dette kan føre til sår og irritasjon på føttene (Bumblefoot).

Utenom det faste buret de skal bo i, bør du i tillegg ha reisebur og evt et lite sykebur dersom du må skille rottene og en rotte må holdes i ro pga sykdom eller operasjon. Et sykebur bør være lavt nok til at de ikke klatrer, men ha god nok plass til at de får beveget seg og har plass til en hyggelig innredning. Buret bør rengjøres minst en gang pr uke, noen ganger oftere dersom du har rotter som f eks markerer mye. Bur pleier å vaskes med varmt vann og eddik, og ikke bruk av sterke kjemikalier. Eddik virker desinfiserende og fordamper fort, så det blir rent og eddik lukten forsvinner etter kort tid. Bruker rottene toalett bør dette skiftes minst hver tredje dag, litt avhengig av hva slags strø man bruker. Anbefalt dostrø
er papir pellets som ikke støver for mye, f eks Back 2 Nature, Little and Bigger Paperloo eller Toalätt. Aldri bruk kattesand, chinchilla-sand og lignende, eller sagspon som inneholder bartre da dette er svært skadelig for rotter.

Rotter trives i flokk

Rotter er sosiale flokkdyr og avhengig av å ikke holdes alene. Rotter trives best i flokk og skal derfor alltid være minst to av samme kjønn. Rotter kan være kjønnsmodne allerede fra 5 uker, så det er viktig å holde kjønnene separert fra denne alderen for å unngå (for tidlig) drektighet.

For førstegangseiere kan det ofte være enklest å kjøpe rotter fra samme kull eller sette sammen babyer. Voksne rotter som skal settes sammen krever alltid en introduksjonsprosess for å unngå skader og dødsfall, og dette kan noen ganger være litt krevende og også ta litt tid.

Voksne og ukjente rotter vil naturlig kunne ha en aggressiv atferd mot andre rotter, så dette er viktig å vite om på forhånd. Voksne rotter kan også ha en aggressiv adferd mot nye babyer, og det forekommer dessverre at voksne rotter skader og dreper hverandre, og små babyer, fordi en introduksjon ikke har vært gjort på forsvarlig måte. Det er viktig å lese seg opp på både kroppsspråk og hvordan introduksjon gjøres før man selv prøver på dette.

Hunnrotter er som oftest svært aktive hele livet og tilbyr mye underholdning. Hunnrotter er svært ofte utsatt for å få jursvulst.

Hannrotter er mest aktive som små og kan bli noe late ved voksen alder, ofte har de mer tid til kos av den grunn. Godt voksne hannrotter, eller hannrotter som er overvektige eller har andre sykdommer, kan utvikle penisplugger. Det er svært lite informasjon om dette i Norge, selv om dette er helt vanlig. Disse må du som eier fjerne opptil flere ganger daglig, ut fra behov, ellers kan de få problemer med å urinere og dermed dø som følge av dette.

Sykdommer

Rotter generelt er utsatt for veldig mye sykdom, og dette er det viktig at du som eier er inneforstått med. Selv om rotter i utgangspunktet ikke koster mye å kjøpe fra oppdretter eller i butikk, så vil det ofte koste en del hos veterinær gjennom rottenes levetid.

Det er også dessverre mangelfullt med veterinærer som har god nok erfaring eller kunnskap om rotter, og av den grunn bør du sjekke at du har en rottekyndig veterinær tilgjengelig før du anskaffer deg rotter (spesialiserte veterinærer koster også gjerne litt mer). Dette er svært viktig ift korrekt behandling/diagnose og unødvendig avlivning. Dette kan man sjekke ved å ringe eller sende mail til veterinær/klinikk, eller man kan forhøre seg med andre som allerede har rotter om de har gode erfaringer.

De vanligste sykdommene rotter er utsatt for er jursvulst, hypofysesvulst, cymbal kjertel svulst, luftveisinfeksjon pga sensitive luftveier og medfødt mycoplasma, ørebetennelse, urinveisinfeksjon, bumblefoot og svekket bakpart.

Rotter uten pels får svært ofte problemer med rusk under øyelokkene fordi de ikke har øyevipper. Dette kan være en stor påkjenning og kreve gjentatte behandlinger i gassnarkose. Rotter kan også få angrep av parasitter som lus og midd. Dette smitter ikke oss, men de kan overføres til andre rotter via oss innen en viss tid.

Mat

Rotter er omnivore (altetende) og det betyr at de trenger en variert kost med både plantebasert og noe animalsk inntak. De har også lett for å legge på seg, og man burde derfor ikke gi for mye mat med høyt fettinnhold. Tørrfôret bør bestå av like biter slik at de ikke plukker ut det de liker best, og man bør ikke gi gnagermix og liknende som inneholder tørket frukt, korn, frø etc. Rottene bør ha tilgang på sitt eget basisfôr 24/7, og daglig bli tilbudt et eller flere måltider med fersk mat.

Fersk mat kan bestå av ulik grønt og frukt, og innimellom noe kjøtt. Det er viktig at voksne rotter ikke får for mye protein i kosten sin og et tørrfôr bør ikke inneholde mer enn 14-16% protein. Kvalitetsfôr som oftest blir anbefalt til rotter er Science Selective rat and mouse og Versele Laga Complete rat and mouse. Rotter skal alltid ha tilgang på rent vann.

Lære mer

Denne artikkelen er laget av Rottegrotta-Rotter i fokus. Ønsker du å lære mer om rotter, har spørsmål, vil dele erfaringer, eller skulle trenge hjelp på annet vis ift rotter, er du velkommen til å bli medlem i vår Facebookgruppe Rottegrotta-Rotter i Fokus.

Kilder:
Trygg introduksjon
Tillitstrening for redde rotter
Ektoparasitter som lus, midd, lopper, etc.
Hypofysesvulst
Jursvulst
Penisplugger
Bumblefoot
Lungebetennelse
Mycoplasma
Svekket bakpart
Cymbal kjertel svulst
Litt om ulik ørebetennelse
Mattilsynets veiledning om hold av rotte

Nettsider angående godt rottehold, om rotter, og om rotters sykdommer og behandling, samt facebookgruppe i USA som drives av rottekyndige mennesker og dyrehelsepersonell:
https://www.joinrats.com/
https://ratguide.com/
Rottegrotta anbefaler også Facebook-gruppen "Real Rat Lovers Want to Know".

Del
18.01.2016 10:44

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Ørkenrotter er aktive og foretaksomme dyr, som trenger god plass til å utfolde seg. Det må alltid være rikelig med ting å gnage på til stede i buret, som friske greiner, røtter, trestubber osv.

18.01.2016 14:42

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Rotter trenger god plass for å trives. Det anbefales derfor at du investerer i et stort bur.

09.01.2012 00:00

Bruker mer på kjæledyr

I 2012 kjøpte nordmenn hunde- og kattefôr for 2,5 milliarder kroner, en økning på en halv milliard på fem år.