Portforbud for hobbyhøns

Frykt for fugleinfluensa hos tamme fugler gjør at alt fjørfe nå må holdes innendørs eller under tett tak.

Det er funnet fugleinfluensa på ville fugler flere steder i Norge de siste ukene, og det er høy risiko for at fugleinfluensa skal smitte fra ville til tamme fugler. Et utvidet portforbud for fjørfe i store deler av landet ble vedtatt 5. desember.

- Vi har innført et utvidet portforbud for fjørfe i høyrisiko-områder. Det betyr at dyrene skal holdes innendørs eller under tett tak for å hindre at de blir smittet fra ville fugler, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Dødelig for høner

Nå må alle som holder fjørfe ta grep for å hindre smitte. Dette gjelder også de som har høner i hagen.

- Smittepresset fra ville fugler er like stort uavhengig om du har 20.000 høner eller to som spaserer rundt i hagen. Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa, sier Tronerud

Risikoen for smitte fra fugler til mennesker er ansett som svært lav. For fugler derimot, er sykdommen dødelig.

Viktig forebygging

- Hvis du har et hobbyhønsehold, er det viktig at du tar ansvar for å beskytte dem fra smitte. Risikoen for at dine dyr blir smittet er avhengig av den smittebeskyttelsen du har i dyreholdet ditt. Du har selv ansvar for godt smittevern for dyra dine, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. 

Har du hobbyfjørfe i risikosonen (se liste lenger nede i saken) må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet.

I tillegg til kravet om tett tak, anbefaler Mattilsynet noen andre forebyggende tiltak.

 • Ha minst mulig besøk i fjørfeholdet
 • Ha rene klær og fottøy når du går inn til fuglene, bruk gjerne fotovertrekk
 • Vask hendene før og etter
 • Hold det rent og ryddig rundt hønsehus og innhegning
 • Fjern fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler

Det aller viktigste er å passe på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn i området hvor du holder dine fugler. Hvis man har vært i kontakt med ville fugler, er det viktig å ta en dusj og skifte klær før du er i kontakt med egne fugler.

Nesten hele landet

Det er en fersk vurdering utført av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet som har vist at det er nå er høy risiko for smitte fra villfugl og/eller avføring fra disse til tamme fugler over store deler av landet. 

Dette er høyrisiko-områdene som nå har utvidet portforbud: 

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

Meld fra om døde fugler

Utbrudd av sterkt sykdomsfremkallende fugleinfluensa ble påvist for første gang i Norge den 27. november. Det første funnet var hos en død villgås funnet i Rogaland. Fugleinfluensa har i høst gitt utbrudd blant fugler i flere europeiske land. Viruset kan gi alvorlig sykdom hos fugler, men er hittil ikke påvist hos mennesker.

- Av generelle smittevernhensyn bør man alltid unngå å ta på syke og døde fugler, sier lege Trine Hessevik Paulsen i Folkehelseinstituttet.

Veterinærmyndighetene oppfordrer publikum til å varsle Mattilsynet ved funn av svekkede og døde fugler av disse artene:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Del
24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

24.12.2021 14:30

Opphever restriksjoner

Mattilsynet har nå opphevet de fleste restriksjoner etter fugleinfluensautbruddet i Rogaland, Viken og Innlandet i november.

02.07.2021 08:22

Gjeninnfører portforbud for tamme fugler

Det er påvist fugleinfluensa hos ville fugler på Østlandet. "Portforbud" for fjørfe er gjeninnført i 37 kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylke.