Illustrasjonsfoto: Charlottes.no

Problematferd hos hund

Det er gjort to undersøkelser om problematferd hos hund i Norge. Her presenteres noen data fra disse undersøkelsene.

I 1996 utga Morten Bakken et hefte ”hund - atferd og avl” der han presenterer en undersøkelse på 10 forskjellige raser og deres arvelighet av atferds­problemer.

Her svarte 684 hundeeiere på spørsmål bl.a. innen 6 atferdskategorier; aggresjon, frykt, bjeffing, aktivitet, hundens atferd i møte med mennesker og andre hunder og hundens atferd når den var alene hjemme.

Fra denne undersøkelsen kan vi lese f. eks at 76,5 % av hundene bjeffet ved besøk og at 32,2 % av hundene bjeffet når de var alene. 38,8 % viste frykt for fremmede og 28,3 % viste aggresjon mot frem­mede i hjemmet, mens 18,5 % viste aggresjon mot fremmede utenfor hjemmet. Kun 9,2 % viste aggresjon mot eier, mens 13,6 % viste aggresjon mot barn i familien. 32,2 % bjeffet og 41,8 % ødela inventar i huset når hundene var alene hjemme, selv etter 10 måneders alder.

Senere er det gjort en fordypningsoppgave som heter "Problematferd hos hund i Norge - en oversikt" og som er skrevet av Signe Lund Kleppe med veiledere Frode Lingaas og Renate Grotle Nydal. Den ble skrevet i 2001. Her følger noen av dataene fra denne undersøkelsen.

Statistikken som følger er kun tatt fra hunder som kommer til atferdskonsultasjoner, materialet er 494 hunder. Data er fra 1998-2001, og det som er rapportert er hva hundeeier ønsker hjelp med og ikke atferdsdiagnoser.

Det var 66 % hannhunder og 44 % tisper som kom til konsultasjoner. Kjønnsfordelingen viser at hannhunder oftere kommer på atferdskonsultasjoner, noe som kan fortelle oss at de oftere utvikler problematisk atferd.

Videre kan vi lese fra undersøkelsen at hannhunder har høyest frekvens av aggresjon og tispene har høyest frekvens på angst. Det er altså ikke slik at hannhundene skårer høyest på alle typer problematferd. De mest vanlige årsakene til at tisper kommer til konsultasjon er:

 1. Aggresjon mot fremmede (24 % av hundene) 2.
 2. Treningsproblemer 20,5 %
 3. Aggresjon mot hunder 20 %
 4. Angst 16 %
 5. Aggresjon mot eier 11 %
 6. Jaging 10,5 %
 7. Separasjonsproblemer 9 %

De mest vanlige årsakene til at hannhunder kommer til konsultasjon er:

 1. Aggresjon mot andre hunder (35 % av hundene)
 2. Aggresjon mot eier 24 %
 3. Aggresjon mot fremmede 22 %
 4. Treningsproblemer 20 %
 5. Angst 11 %
 6. Separasjonsproblemer 11%

Det er en jevn aldersfordeling på de som kommer til konsultasjon, gjennomsnittlig fra 5-6 mnd gamle til 5-6 år gamle. Noen problematferder skiller seg ut ved ulik alder; aggresjon mot andre hunder dukker opp fra 2-4 år, angst og fobier er mer vanlig etter fylte 3 år. Aggresjon mot fremmede dukker opp ved 2-3 års alder, mens separasjonsproblemer dukker opp ved 10-24 måneders alder.

Problemer i forhold til barn dukker opp i hele aldersregisteret. Dette er registrering av alder når de først kom til konsultasjon og ikke når eierne opplevde problemet første gang. Dette er viktig når vi tolker tallene. Når vi sammenligner de to undersøkelsene ser vi at det er stor forskjell på prosentene. Dette kan i stor grad forklares i det at hundene i den første undersøkelsen er tilfeldig valgt og ikke kommer fra en problematferdspopulasjon slik som den andre undersøkelsen.

Selv om det er en liten prosent av hunder som utvikler aggresjon mot eieren, er det en ganske stor prosent som går til konsultasjon for dette. Det er forståelig nok, både fordi vi mennesker ser det som at det har oppstått et tillitsbrudd og fordi biting er alvorlig. Alene hjemme-problemer viser ikke samme tendensen. Det er en ganske høy prosent i normalpopulasjonen som viser bjeffing eller ødelegging av inventar i huset, mens prosentandelen som kommer til konsultasjon for dette er mye mindre.

Del
05.02.2009 00:00

En jakthund som ikke kan jakte...

Her om dagen begynte det å ule noe voldsomt på utsiden av klinikken.

05.04.2005 00:00

Frykt, angst og fobier hos hund

Frykt, angst og fobier er ikke uvanlig. På grunnkurs og valpekurs i Norge har ca.10% av deltakerne rapportert at hunden har angst, i tillegg til disse har 4-5% separasjonsproblemer.

17.08.2017 10:30

Kastrering av hund

Rutinemessig kastering av hunder er ikke tillatt i Norge.