Reise med hund til Norge

Skal hunden være med til utlandet, må du ha alt i orden for å beskytte både hund og mennesker mot farlige sykdommer - og få hunden med deg hjem igjen.

Før du tar med deg hunden din på reise, er det en hel del du bør tenke på for å forhindre at hunden utsettes for smitte. Mange smittsomme hundesykdommer er mer vanlige i andre land enn i Norge, forklarer Mattilsynet på sine hjemmesider.

For hunder som skal reise til Norge fra et EU-land, kreves det identitetsmerke og gyldig rabiesvaksinasjon, samt behandling mot revens dvergbendelorm. Hunden skal ha et hundepass der alle opplysningene skal være utfylt av en veterinær.

Les også: Nye kjæledyrpass fra 1. juni

Farlig for mennesker

Regelverket stiller spesifikke krav for at hunder, katter og ildere skal få komme inn i Norge. Reglene er laget for å hindre at det kommer smitte av rabies og revens dvergbendelorm. Begge disse sykdommene kan smitte mellom dyr og mennesker. En smittet hund innebærer en direkte smitterisiko for omgivelsene. Personer (særlig små barn) og dyr som bor sammen med hunden vil være spesielt utsatt, i følge Mattilsynet.

Verken rabies eller revens dvergbendelorm finnes i Norge, og det er viktig å hindre innførsel. Dyrene må derfor ha gyldig rabiesvaksine, og de må behandles mot bendelorm 24-120 timer før innreise til Norge. Hvis du skal være lenge borte, må ormebehandling gis av veterinær i ferielandet. Pass på at veterinæren attesterer behandlingene mot bendelorm i hundens pass.

Mange sykdommer

Det finnes også andre alvorlige, smittsomme sykdommer som kjæledyret kan få med seg hjem fra utlandet. Disse er det ikke spesielle krav knyttet til med innreise til Norge, men det er viktig å være oppmerksom på mulige symptomer fra disse infeksjonene. Det er du som dyreeier som har ansvar for å forebygge at hunden blir alvorlig syk. Snakk med din veterinær for å få råd om hvordan du kan forebygge smitte, både gjennom vaksinasjon før utreise - og praktiske råd på turen.

Infeksjonssykdomer som ikke er del av regelverket for innreise:   

  • Leishmanios (Leishmania infantum)
  • Hjerteorm (Dirofilaria immitis)
  • Den brune hundeflåtten (Rhipicephalus sanguineus)
  • Monocytær ehrlichiose (Ehrlichia canis)
  • Babesios (Babesia canis, B. gibsoni)
  • Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
  • Leptospirose (bl a L. canicola och L. Icterohaemorrhagiae)
  • Brucellose (Brucella canis)
  • Valpesyke
  • Sporotrichose

En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er blitt smittet. 

Mer om Leishmaniose

Leishmaniose hos hund utvikles nesten alltid til en alvorlig systemsykdom og død. Infeksjonen krever som regel livslang behandling. Det finnes ingen sikker behandling som kan gjøre hunden helt frisk.

Ved tilbakeføring etter reise og import av hunder fra Middelhavsområdet bør man derfor være oppmerksom på muligheten for at hunden kan være smittet av leishmaniaparasitten. På reise bør hunden beskyttes mot myggangrep og holdes innendørs ved skumring og natt. Bruk myggnett om nødvendig. Du kan få insektavvisende midler fra din veterinær.

Hvis det er mistanke om at hunden har fått leishmaniose, skal det rapporteres  til Mattilsynet umiddelbart. 

Beskyttes med vaksine

De tre sykdommene HCC (smittsom leverbetennelse), valpesjuke og parvo finns utbredt over hele verden, og uvaksinerte hunder risikerer å bli smittet, også i Norge. Vaksinasjon mot disse tre sykdommene anbefales til samtlige hunder.

Filmen passer for reisende fra EU-land. Vær oppmerksom på at hunder skal behandles mot bendelorm 24-120 timer FØR INNREISE til Norge (dette er litt upresist i filmen).

Del
14.01.2016 16:44

Hunden i ferien

Du er ansvarlig for at hunden din får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

09.06.2016 11:59

Høysesong for pass

Nå er det stor pågang hos dyreklinikkene, som er "passkontor for kjæledyr". Firmaet som produserer de nye kjæledyrpassene jobber ekstraskift for å dekke etterspørselen.

10.05.2016 22:02

Nye kjæledyrpass

Nå er det krav om pass for alle dyr som skal reise til og fra Sverige. Samtidig kommer det ny passtype for reisende kjæledyr.