Pixabay - Illustrasjonsfoto

Seks staller bekreftet med salmonella

Seks staller er nå bekreftet smittet med salmonella, og det er mistanke om smitte i ca 15 staller til. Det pågående salmonellautbruddet ble først oppdaget hos et føll oppstallet på NMBU Veterinærhøgskolen.

- Per 15. juni er seks staller bekreftet smittet. I tillegg er det mistanke om smitte i cirka 15 staller, skriver Mattilsynet i en pressemelding fredag 15. juni. 

Salmonellautbruddet som ble oppdaget ved at et føll oppstallet på NMBU Veterinærhøyskolen testet positivt for bakterien Salmonella Typhimurium, fortsetter å utvikle seg.

Mattilsynet har båndlagt 23 dyrehold (inklusive NMBU Veterinærhøyskolen) i forbindelse med salmonellautbruddet, 21 på Østlandet, 1 på Sørlandet og 1 på Vestlandet. Båndlegging av dyrehold innebærer at dyrene ikke får flyttes fra gården, og nye dyr ikke får komme inn.

For ett dyrehold oppheves båndleggingen i dag etter negative prøvesvar. For de 22 andre opprettholdes båndleggingen etter prøvesvar som gir økt mistanke om smitte. Situasjonen er krevende.

- For hver ny påvist smitte får vi nye kontaktbesetninger som igjen må båndlegges og prøvetas. Det positive er at ingen foreløpig har blitt syke av smitten, hverken dyr eller mennesker, sier seniorrådgiver Kirsti Ullsfoss i Mattilsynet region Stor-Oslo.

Mattilsynet har stor forståelse for at dyreeierne med de båndlagte besetningene synes dette er krevende. – Dette gir jo store begrensninger for aktivitet og mye ekstraarbeid for dem, påpeker hun.

Jobber på spreng med å ta prøver

Mattilsynets inspektører jobber på spreng med å ta prøver av besetninger som har vært i kontakt med smittede dyr, for å sikre at alle kontaktbesetninger har blitt fanget opp.

Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som fortløpende analyserer prøvene. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra.

-Vi jobber med å kartlegge hvordan smitten har spredd seg og hvor den kommer fra. Det er foreløpig for tidlig å si noe om omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra. Vi jobber fortsatt bredt, sier Ulefoss.

Begrens unødvendig kontakt mellom staller

-Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

I dyrehold med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene.

Vær nøye med håndvask

Folkehelseinstituttet råder alle som er i kontakt med dyr til å være nøye med håndhygiene.

- Smitte med Salmonella fra dyr til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd for å forebygge smitte, sier seniorforsker Umaer Naseer.

Salmonella

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier.

Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Avhengig av hvor syke dyrene er, så vil veterinæren gi støttebehandling for eksempel i form av intravenøs væske.

Del
15.06.2022 14:30

Kverke på hester

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt.

21.09.2019 10:54

Nytt salmonella-utbrudd

Det er bekreftet salmonella hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken.

08.07.2018 13:51

57 dyrehold med restriksjoner

Nesten en måned etter det første salmonellautbruddet på hest, har 100 dyrehold vært involvert. Akkurat nå er 57 av dem pålagt restriksjoner.

22.06.2018 17:09

44 dyrehold båndlagt

Fredag ettermiddag publiserte Mattilsynet en liste over dyrehold som har vært i kontakt med eller har mistanke om salmonellasmitte.