Slutt på portforbudet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september

- Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september. Da er det ikke lenger portforbud for fjørfe i noen områder i Norge. Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har det vært strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. 

- Portforbudet har vært krevende for både dyr og eiere, og jeg er glad for at vi kan avslutte dette nå. Det har vært nødvendig for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Vi har fått tilbakemeldinger om at flere synes portforbudet har vært utfordrende og at det har vært vanskelig å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sier Jahr.

Disse reglene endres

Fra 3. september innfører Mattilsynet lettelser i smitteverntiltakene mot fugleinfluensa. I praksis betyr dette at

  • Det er ikke lenger påbudt å holde tamfugler under tett tak
  • Registrering av hobbyfjørfehold er nå frivillig, men det er veldig fint at du gjør det allikevel
  • Det er nå tillatt å holde dyreansamlinger

Fortsatt skal all mistanke om fugleinfluensa meldes til Mattilsynet. Ville fugler må ikke få tilgang til mat og vann som gis til tamme fugler, og dyreeiere har en generell plikt til å beskytte dyrene sine mot eventuell smitte.

Utfordrende

Anne Marie Jahr har forståelse for at portforbudet kan ha gjort det utfordrende for å sikre god dyrevelferd.

- God dyrehelse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. Portforbudet i Norge har vært ett av flere viktige tiltak i kampen mot fugleinfluensa. Vi har heldigvis unngått store smitteutbrudd i Norge slik vi har sett i våre naboland. Utbruddene i andre land i Europa har ført til massedød og avliving av flere millioner fugler. Det har vi heldigvis unngått i Norge takket være ansvarsbevisste dyreeiere, sier hun i pressemeldingen.

Tenk fremover

Mattilsynet oppfordrer alle som har høner og andre fugler ute i friluft, eller vurderer å skaffe seg dette, til å tenker nøye gjennom hvordan de skal beskytte fuglene sine mot eventuell smitte fra ville fugler.

- Vi forventer at fugleinfluensa i fremtiden vil kunne finnes hos i villfuglbestanden i Norge, hele eller deler av året. Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, også når nødvendige smitteverntiltak må settes i verk, sier Jahr.

Takker for innsatsen

Mange dyreholdere, både kommersielle og de som har noen høner i hagen, har gjort en kjempeinnsats nå mens det smittsomme utbruddet har pågått. Vi har fått hundrevis av registreringer av fjørfehold, og de som driver kommersielt har fått en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med gode rutiner på smittevern. Tusen takk til alle tobeinte som holdt ut, med og uten fjær, sier Jahr i Mattilsynet.

Del
21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.

25.11.2016 11:20

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Den alvorligste typen kan føre til at hele fjørfeflokker dør raskt.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.