Katter kan få salmonella fra ville fulger. (Foto: Mattilsynet)

Smittetopp hos katter

I ukene før påske ble mange katter smittet av salmonella. Smitten kommer trolig fra ville fugler.

Mattilsynet har de siste ukene fått mange meldinger om katter som er smittet av salmonella, nærmere bestemt Salmonella Typhimurium. 

– Det er ganske vanlig at det er salmonella hos ville fugler, og det er ofte en smittetopp fra februar og ut april. Tilsvarende får vi også en smittetopp hos katter, sier Anne Marie Jahr (bildet), seksjonssjef for seksjon dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.Anne Marie Jahr, seksjonssjef for seksjon dyrehelse i Mattilsynet

Kattene kan smittes ved at de er i direkte eller indirekte kontakt med ville fugler, gjerne når de fanger småfugler.

Kan smitte mennesker

Symptom på salmonella hos dyr er vanligvis tarminfeksjon med diaré, men dyr trenger ikke få symptomer. Salmonella er en zoonose, det betyr at sykdommen kan smitte mellom dyr og mennesker. Salmonellabakteriene skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen.

Salmonella kan også gi sykdom hos mennesker. Bakterien fører vanligvis til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være hodepine, kvalme og feber, i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig. Sykdommen går vanligvis over av seg selv selv (FHI Smittevernveilederen – Salmonellose).

Pass på fjøs og fôrlager

Mattilsynet oppfordrer nå bønder til å ta ekstra forholdsregler og passe på at katter, ville fugler og hunder ikke har tilgang til fjøset og fôrlageret.

Gårdskatten og -hunden kan være smittebærere, og det er derfor viktig å sikre at disse ikke får ha direkte og indirekte kontakt med matproduserende dyr på gården. Det samme gjelder småfuglene, skriver Mattilsynet i pressemeldingen.

Forekomsten av Salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge.

Del
19.02.2020 23:54

Salmonella på katt

Flere dyreklinikker i Norge melder våren 2020 om et økende antall katter med symptomer på Salmonella. Syke småfugler kan være smittekilden.

27.03.2019 12:53

Frykter økning i lungeorm

Veterinærer mistenker at parasitten kattens lungeorm sprer seg i Norge.

27.09.2017 11:11

Flåttsesongen er i gang

Mange norske dyreklinikker melder om økt besøk av kjæledyr med flått. Veterinærer anbefaler alle dyreeiere å gjøre det de kan for å forebygge flåttproblemer for sitt dyr.