Mattilsynet

Stanser import av gatehunder

Mattilsynet gjør det i praksis umulig å hente gatehunder til Norge etter 1. juli. De frykter spredning av potensielt dødelige sykdommer.

- Vi forstår svært godt at mange ønsker å hjelpe disse hundene, men risikoen er altfor stor. Potensielt dødelige sykdommer som rabies og revens dvergbendelorm kan følge med på reisen selv om hunden er vaksinert og har alle papirer i orden, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Strammer inn

Fagmiljøene har i flere år advart mot import av gatehunder, uten at dette har hatt særlig effekt. Nå setter myndighetene ned foten, og ønsker å stanse all import av gatehunder til Norge.

- Import av gatehunder er en trussel mot dyre- og folkehelsen. For å beskytte dyr og mennesker fra potensielt dødelige sykdommer innfører vi derfor en innstramming som skal stanse importen av gatehunder til Norge, heter det i en pressemelding fra Mattilsynet.

Fra og med 1. juli må man kunne dokumentere at hunden man skal ta med til Norge har vært i ditt eie og under din kontroll i seks måneder. Gatehunder ansees heller ikke lenger som handelsdyr. I praksis vil dette si at det ikke er mulig å ta med seg gatehunder til Norge lenger.

Vanskelige å oppdage

Det er i Norge oppdaget flere tilfeller av alvorlige sykdommer og parasitter hos importerte gatehunder. Enkelte av disse kan også forårsake sykdom hos mennesker.

- Mange forbarmer seg over hunder de møter på gata i ferien. Det de ikke ser er virusene, parasittene og bakteriene disse hundene bærer på. Selv om du tar alle forholdsregler og betaler for veterinærbehandling så er du ikke garantert at smitten ikke smyger seg med over landegrensene til Norge, og smitter til dyr og mennesker her. Sykdommene kan være vanskelige å oppdage og å behandle, og utfallet for hunden kan i verste fall være dødelig, sier Baalsrud.

Hun forteller at Mattilsynet i lang tid har oppfordret folk til å hjelpe hundene i hjemlandet.

- Den oppfordringen har dessverre ikke hatt noen effekt. Derfor strammes nå praktiseringen av regelverket kraftig inn. I praksis vil det nå si at det ikke er mulig å hente en gatehund til Norge, sier Baalsrud.

Rammer ikke vanlige reiser med kjæledyr

De nye reglene vil ikke påvirke de som reiser på ferie med hundene sine, eller seriøse oppdrettere.

- Vi er nøye på at innstrammingen ikke skal ramme uskyldige reisende eller seriøse oppdrettere. Så lenge du ikke tar med deg en gatehund til Norge, betyr ikke innstrammingen noe for deg. Dette er en endring som innføres for å ramme den risikable gatehundimporten, sier Baalsrud i Mattilsynet.

Del
05.07.2016 14:50

Import av gatekatter

Det kan være fristende å redde med seg en hjemløs katt eller hund fra sydenferie. Det kan gi uønsket smitte med på lasset.

13.10.2012 00:00

Vaksinasjon hund

Verdt å vite: Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Det er i tillegg den viktigste måten til å bidra til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundebestanden.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.