Suksess med dyrepoliti

Eget dyrepoliti gir raskere anmeldelse og strengere straffepåstander i dyrekrimsaker. Det er konklusjonen etter pilotprosjekt i Trøndelag.

"Prosjekt Dyrekrim" har vært et samarbeid mellom Trøndelag politidistrikt og Mattilsynet region Midt. Gjennom tre år har de samarbeidet om å utvikle gode metoder for å bekjempe kriminalitet mot dyr. Politiet har hatt egne ressurser til dyrekrimgruppe og Mattilsynet har etablert et eget krimteam. Dette gjør at de mest alvorlige sakene anmeldes tidlig, med god kvalitet og dokumentasjon, som forenkler politiets arbeid. Regjeringen har nå etablert dyrepolitiprosjekter flere steder i landet.

Evalueringen av "prosjekt Dyrekrim" ble lagt frem nylig. Noen av konklusjonen er:

  • Økt bevissthet hos politiet og Mattilsynet om dyrekrimsaker.
  • Raskere anmeldelse av dyrekriminalitet.
  • Bedre dokumentasjon og bevismateriale.
  • Økt kunnskap om dyremishandling.
  • Strengere straffepåstander.

Regjeringen sier de med dyrepolitiprosjektene ønsker å sende ut et tydelig signal om at overgrep mot dyr tas på alvor og at grov kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse. 

– Dyrepoliti-prosjektene er en viktig satsing fra regjeringen for bedre dyrevelferd og omfatter nå fem politidistrikt. Bedre samarbeid mellom Mattilsynet og politiet styrker håndheving av regelverket og bidrar dermed til bedre dyrevelferd. Jeg er spesielt tilfreds med at pilotprosjektet i Trøndelag har vist seg så vellykket at Mattilsynet og politiet i regionen fortsetter satsingen uten særskilt bevilgning. Det betyr at arbeidet med å bekjempe kriminalitet mot dyr er styrket i denne regionen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud i en pressemelding.

Rapporten fra pilotprosjektet i Trøndelag viser at arbeidet med å bekjempe dyrevelferdskriminalitet er betydelig forbedret. Prosjektet har utviklet en metode for godt samarbeid mellom Mattilsynet og politiet i dyrekrimsaker.

Her påpekes det blant annet at straffepåstandene i dyrevelferdssaker, som følge av prosjektet, har blitt strengere, og i tråd med Høyesteretts praksis. Det understrekes også at samarbeidsmodellen mellom politiet og Mattilsynet med "fordel kan anvendes også på andre fagområder".

Samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet i dyrekrimsaker gjør det lettere for politiet å etterforske sakene, og få sakene raskere behandlet.

– Dyrevelferd er viktig i seg selv, men det er også viktig å være oppmerksom på at noen av de personene som mishandler eller vanskjøtter dyr, også kan utøve annen kriminalitet, for eksempel overfor mennesker. Gjennom å gripe inn mot dyrevelferdskriminalitet, vil derfor politiet også kunne komme i inngrep med, og forebygge, annen alvorlig kriminalitet, sier justis, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara i pressemeldingen.

Les hele prosjektrapporten her.

Del
18.01.2016 11:18

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha katt medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

18.01.2016 11:55

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha hund medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

18.01.2016 12:04

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha kaniner medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.