Svulst hos dyr

Med ordet svulst menes i alminnelighet en knute av nydannet vev. Som hos mennesker, kan svulster oppstå hos våre nærmeste familiedyr i alle organer på et hvilket som helst tidspunkt, uten at man kjenner årsaken til det.

Svulster finnes hyppigst - som hos mennesker - hos middelaldrende og eldre dyr, men de kan oppstå på alle alderstrinn. Dyrlegen på dyrehospitalet eller klinikken får nærmest daglig følgende spørsmål:

Er denne svulsten godartet, eller er det kreft?

Ondartete svulster har en spesiell vekstmønster. De vokser som regel hurtig, og forgrener seg ofte i det omkringliggende vev og nedbryter det. En ondartet svulst kan danne "datter-svulster", hvor celler fra svulsten spres rundt i kroppen med blodet og lymfen. På et tidspunkt kan de sette seg fast og starte veksten av en ny svulst. Det skjer som regel et sted, hvor blodkarene er trange, oftest i lunger eller lever, men "datter-svulster" kan også oppstå i nyrer, milt og andre organer.

Godartete svulster vokser oftest langsomt. De er velavgrensede og kan som regel "flyttes" i forhold til det omkringliggende vev. Godartete svulster danner ikke "datter-svulster". Hvis det ved røntgenundersøkelse konstateres "datter-svulster", er det etter all sansynlighet tale om ondartete svulster.

For å stille en sikker diagnose med hensyn til, hvorvidt en svulst er ond- eller godartet, er det nødvendig å undersøke svulsten mikroskopisk. Dette kan gjøres ved å ta et lite vevsstykke fra svulsten og undersøke det. Man kan også velge å fjerne svulsten og deretter undersøke den.

Skal svulsten fjernes, eller kan vi vente og se tiden an?

Som regel vil man som hunde- eller katteeier hurtig oppdage, at det er oppstått en svulst. Hvis dyret ikke har vist tegn på sykdom, og svulsten ikke er øm ved berøring, og det ikke er skjedd endringer i svulstens størrelse, vil man ofte bli beroliget ved jevnlig å kjenne på svulsten og derfor gå ut fra, at det er en uskadelig fettkul eller lignende. Så harmløse er desverre ikke alle svulster. DERFOR; la en dyrlege avgjøre om det er nødvendig med en nærmere undersøkelse eller en operasjon.

Kan man forebygge utvikling av svulster?

Svaret til dette spørsmålet må derfor være klart nei. Man kan derimot forebygge at dyret blir invalidisert, eller i værste fall dør i en alt for tidlig alder, med å innlede behandling i tide.

Hvilken behandling finnes det?

Behandlingen består av en operasjon. Hvis det er mistanke om spredning f.eks. til lungene, bør det først undersøkes via røntgen. Er det svulster i lungene, gjør dette situasjonen så alvorlig, at man ikke bør opperere, men la hunden eller katten leve så lenge den har det rimelig godt.

Svulster i melkekjertelene hos hunhunden eller hunkatten?

Svulster kan som nevnt oppstå i alle organer. Et hyppig sted er melkekjertlene. I de fleste tilfellene vil disse svulstene vokse med tiden, og i mange tilfeller spres til andre kjertler. I værste fall oppstår \"datter-svulster\" i andre organer først og fremst i lungene.

Også hanhunder har brystvorter, og av og til en vis utvikling av melkekjertler. I dette vev kan det også oppstå svulster. Behandlingen består i, ved en operasjon, å fjerne svulsten, eventuelt hele melkekjertelen og de nærliggende lymfekjertler.

Fjernelse av melkekjertel-svulster ved operasjon er i dag et rutinemessig kirurgisk inngrep uten problemer, som gjøres på de fleste dyrehospitaler og dyreklinikker.

Husk; din dyrlege er til for ditt dyr.

Del
10.11.2003 00:00

Kreft hos dyr

Kreft er et ord som skremmer oss alle. På dyr, som mennesker, er kreft alvorlig sykdom som mange dør av.

18.12.2023 13:01

Økt smugling av kjæledyr

Ulovlig omsetning og smugling av kjæledyr over grensene er et økende problem. Det viser en aksjon i regi av EU, hvor Mattilsynet har deltatt.

25.10.2023 22:23

Trøbbel med ørene

Problemer med ørene kan plage både hunder, katter og noen ganger hester.