Colourbox.com

Ta vare på hesten i kulda

Det viktig å passe på at hesten har det den trenger når det er kaldt. Alder, helse, hold og hårlag har betydning for hvor mye kulde en hest trives i.

En hesteholder må vurdere hva hver enkelt hest har behov for i kaldt vær. Hestene skal uansett ha adgang til ly hvis været er dårlig.

Hvordan ser du at hesten fryser?

Det første tegnet er at den stritter med hårene. Når pelsen står ut fra kroppen, fanger den mer luft, som danner et isolerende lag mot huden. Neste tegn er at hesten skjelver. Da er det på tide å gjøre noe - bruke dekken, ta den innendørs eller sørge for bedre ly.

Regn, fuktig snø og vind er verst

Det er ikke bare temperaturen som avgjør hvor kaldt det er. Fuktighet og vind har mye å si for effektiv kulde. Fuktig snedrev i sterk vind rett under 0 grader kan virke mye mer avkjølende enn minus 10 i stille og tørt vær. Derfor er det vanskelig å sette en eksakt grense for når hestene kan være ute.

I de fleste tilfeller har hestene bedre trivsel utendørs enn inne. Unntaket må være når det regner og blåser kraftig, men da kan det være nok at hestene kan søke ly for været. Et regntett dekken kan også være aktuelt. Uansett er luftkvaliteten mye bedre ute enn inne, og hestene får bevege seg sammen med artsfrender og utøve naturlig atferd.

Tilvenning er viktig

Hester som skal gå ute hele eller store deler av døgnet i kaldt vær, må være tilvendt dette. En hest med god vinterpels tåler naturlig nok kulde bedre enn en klipt hest med kort pels.

Dersom hesten skal gå ute i kulda, er det også viktig at den er i normalt hold og får godt fôr. Fettlaget under huden beskytter også mot kulde. Tilgang på rikelig med godt fôr vil hjelpe hesten til å dekke økt forbrenning for å holde seg varm i kaldt vær.

Nødvendig med dekken?

Mange er opptatt av å bruke dekken. Det er ikke sikkert dekken er nødvendig eller til hestens beste, men det kommer an på hårlaget, været og tilvenning til kulde. En kortklipt hest i fuktig og blåsende vær kan absolutt ha behov for dekken. For en hest med tett vinterpels kan dekkenet heller være til ubehag og i alle fall unødvendig.

Vann er ekstra viktig i kulde

Mange er opptatt av å gi hesten nok vann i varmt vær. Men, dette kan være minst like krevende i kulda. Hvis hesten går ute mer enn noen timer av gangen, må man sørge for tilgang på vann. Det kan selvsagt være en utfordring i kaldt vær, men det finnes løsninger for frostfri vanntilgang. Hestene drikker gjerne mindre enn de har behov for hvis vannet er iskaldt og foretrekker lunkent vann. Snø kan ikke erstatte drikkevann for hester. Lavt vanninntak er uheldig for fordøyelsen og kan medføre forstoppelse og kolikk.

Hester på utegang skal ha tørt og trekkfritt leskjul

Dersom hesten skal gå ute døgnet rundt, krever loven tilgang til oppholdsrom. Oppholdsrommet kan være et enkelt leskjul, men det må ha minst tre tette vegger og tak og en tørr og trekkfri liggeplass der alle hestene kan ligge samtidig. Det må ikke kunne renne inn vann fra utsiden, og den fjerde veggen må kunne lukkes i dårlig vær. Der kan man f.eks. bruke hengende plaststrimler.

Det er viktig at leskjulet er plassert slik at hestene vil bruke det, gjerne et høyt sted i terrenget der de har utsyn. Det må også være slik utformet at alle hestene får adgang uten at en dominant hest kan holde de andre utenfor. Derfor bør en ene langveggen enten være åpen (evnt. med plaststrimler) eller ha en åpning i hver ende.

Hvor varmt bør det være i stallen?

Innendørs greier hestene seg bra i temperaturer under 0. Det er mye viktigere å holde god ventilasjon enn å holde temperaturen oppe. Men, som regel er det greit å holde temperaturen over 0 grader for å hindre at vannet fryser.

Trening i streng kulde

Noen lurer på hvor kaldt det kan være før de kan slutte å trene hesten. Hester har stor komfortsone for temperatur og greier seg bra i både høye og lave temperaturer, forutsatt tilvenning og fornuftig tilgang på fôr og vann. Travhester i løp er vel de hestene som er utsatt for de største belastningene i vinterhalvåret. Stevneveterinæren har myndighet til å stoppe løpene hvis været blir for kaldt. Men, dette skjer sjelden, så for de aller fleste hester er det OK å jobbe så lenge rytteren eller kusken holder ut!

Meld fra til Mattilsynet om dyr lider

Ofte er nok folk som ser hester ute i snøen, mer bekymret for hestene enn det er grunn for. Men, ser du hester som fryser, ser ut som de mistrives, er i dårlig hold, eller ser ut til å mangle mat eller vann, skal du varsle Mattilsynet.

Hva sier dyrevelferdsloven om hest i kulde

Det er ingen spesifikke bestemmelser i dyrevelferdsloven eller forskrift om hold av hest som gjelder spesielt for kulde. Men det er flere relevante bestemmelser i dyrevelferdsloven som gjelder for alt hold av dyr:

  • dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger
  • dyreholderen skal sikre at dyrene holdes i et miljø som gir god velferd ut fra artens og individets behov
  • dyr skal ha adgang til et egnet og trygt tilholdsrom utenom normal beiteperiode
  • dyreholderen skal sikre at dyr får fôr og vann av god kvalitet, som sikrer dyrets behov for næring og væske

Denne artikkelen er laget av Mattilsynet.

Del
27.09.2017 11:13

Hester vil gå uten dekken

I en undersøkelse gjort blant 23 hester, svarer hestene at eierne er for ivrige i bruk av dekken. For første gang får hester mulighet til å si ifra hva de ønsker.

25.10.2023 22:23

Trøbbel med ørene

Problemer med ørene kan plage både hunder, katter og noen ganger hester.

15.06.2022 14:30

Kverke på hester

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt.