Pixabay

Trolig ikke veldig smittsom

Den akutte hundesykdommen er kanskje ikke veldig smittsom mellom hunder.

- En positiv nyhet er at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare én hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding onsdag 11. september.

Siden tirsdag har Mattilsynet mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom.

- Tilfellene er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer, opplyser Mattilsynet på nett.

Beroligende mht smitte

Det er så langt kommet inn ca. 60 svar på Veterinærinstituttets og Mattilsynets spørreundersøkelse som ble utarbeidet sammen med NMBU Veterinærhøgskolen.

- Her ber vi veterinærer rapportere detaljert om tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen, opplyser Veterinærinstituttet.

Av de 60 hundene, som så langt er innrapportert på spørreskjema og som har vært alvorlig syke, er 46 allerede blitt friske igjen. Dette indikerer at de fleste hundene blir friske.

Det har ikke blitt obdusert hund i dag, men det vil bli obdusert nye hunder fram mot helgen.

Følger flere spor

Veterinærinstituttet følger flere spor i samarbeid med Mattilsynet i håp om å oppklare de mange tilfellene av syke og døde hunder i det siste.

- Bakteriene som er funnet på flere hunder er et slikt spor, men det er fortsatt mye som er usikkert rundt dette, og det er derfor viktig å holde på også andre spor, skriver Veterinærinstituttet i dagens pressemelding.

Veterinærinstituttet har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene og hos flere syke hunder uten at vi pr. i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene vi ser. Vi vil fortsette å søke etter Providencia alcalifaciens i prøver fra flere dyr. Denne bakterien kan gi diaré, noe som også er kjent hos mennesker.

Veterinærinstituttet undersøker nå forekomsten av bakterien i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder.

Veterinærinstituttet undersøke bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap. Dette kan si oss noe om det er et utbrudd, flere utbrudd eller en serie av enkelttilfeller vi opplever. Svar på dette er ventet til helgen.

Del
09.02.2021 22:30

Salmonella i hundetyggebein

Det er påvist salmonella i en type hundetyggebein fra Trixi. Importøren ber kunder om å returnere produktet til butikken.

26.09.2019 21:00

Opphever råd om nærkontakt

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.

16.09.2019 21:08

Utelukker flere virus

Flere virus er nå utelukket som årsak til den akutte hundesykdommen. Det samme er gjærsopp og muggsopp. NKK innstiller fortsatt alle arrangement.

14.09.2019 11:57

Utelukker parvovirus

Nå er parvovirus og to parasitter utelukket som mulige årsaker til den akutte hundesykdommen.