Koronavirus:Tror ikke dyr kan smitte mennesker

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av dyr.

- Dette viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina, men det er ikke rapportert om slike tilfeller fra andre steder i verden, skriver Mattilsynet på sine nettsider

Mattilsynet følger sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus.

- Nylig ble det funnet arvestoff fra koronavirus i avføring fra en katt i Belgia, som hadde oppholdt seg over tid i en leilighet med en smittet person. Katten viste sykdomstegn, men det kunne ikke konkluderes med at katten var syk på grunn av viruset, heller ikke at den skilte ut virus som kunne smitte videre. Ifølge den belgiske vitenskapskomiteen kan katten ha vært positiv på testene fordi den har fått i seg viruspartikler fra hjemmemiljøet, og at testen derfor kan ha vært positiv uten at katten selv var smittet, opplyser Mattilsynet.

God hygiene

Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyr.

- Enhver kontakt med egne eller andres dyr, eller utstyr som tilhører disse, bør ikke utgjøre noen smitterisiko så lenge man har en god håndhygiene, skriver Mattilsynet. 

Man skal også trygt kunen passe eller lufte dyrene til en person som er smittet, så lenge man følger hygienerådene.

Hvis dyreeier er syk

Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt. Mattilsynet anbefaler at du er nøye med hygienen og begrenser nærkontakten, for eksempel ved å ikke sove i samme seng som dyret.

- Syke dyr bør som vanlig tas med til din lokale veterinær for å få bli behandlet. Hvis du selv er smittet med korona, må du få noen andre til å levere kjæledyret til veterinæren, skriver Mattilsynet.

Smitteforsøk med kjæledyr

Det gjøres nå vitenskapelige smitteforsøk for å undersøke om covid-19 kan smitte mellom dyr, og mellom menneker og dyr. 

- I Kina skal man ha klart å smitte katter og ildere under visse eksperimentelle forhold, samt få overført smitte fra en katt til en annen med dråpesmitte. Funnet er ikke overraskende sett i lys av det vi vet om lignende virus. Det er viktig å huske på at dette er et vitenskapelig forsøk med små grupper av dyr, der man aktivt har tilført store virusmengder direkte inn i nesen på dyrene. Resultatene fra studien er ikke automatisk gyldige under naturlige forhold. Hunder, gris og fjørfe ble ikke smittet i den samme studien, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Fra tidligere er det kjent at arvestoff fra viruset har blitt funnet i to hunder i Hongkong. Der er det så langt testet 25 dyr fra forskjellige hjem med smittede personer.

Til sammen er dette de tre eneste rapporterte tilfellene der det er funnet spor av viruset i prøver fra dyr.

Les mer om koronaviruset og dyr hos Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Del
26.06.2020 21:38

Plagsom brun husflått på norsk hund

Brun husflått trives innendørs, og kan bli plagsom for dyr og mennesker. Nå er den funnet i Norge.

26.03.2020 09:27

Koronavirus: Kan være med kjæledyr

Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt.

18.12.2023 13:01

Økt smugling av kjæledyr

Ulovlig omsetning og smugling av kjæledyr over grensene er et økende problem. Det viser en aksjon i regi av EU, hvor Mattilsynet har deltatt.