Unngå hjemløse katter

Mattilsynet får jevnlig henvendelser fra publikum som ønsker at de skal gripe inn overfor hjemløse katter. Deres rolle er å ta hånd om hjemløse dyr som er syke, skadet eller lider på annen måte.

Katter kommer av og til på avveie. Bortkomne katter som ingen tar hånd om, formerer seg, og blir kolonier av hjemløse katter.

- Hjemløse katter er et stort problem over hele landet. Sult, kulde og sykdom gjør at kattene ofte lider. Dette er ikke akseptabel dyrevelferd. Kattene er ofte sky og redde for mennesker, og det kan være vanskelig å finne gode hjem til dem, forteller Mattilsynet på sine nettsider.

ID-merking viktig

Flere kommuner gjennomfører avlivningskampanjer for å redusere bestandene, noe som også kan ramme katter som ikke er hjemløse, men er uten ID-merke. Slike avlivningskampanjer vekker motvilje hos mange. Mattilsynet ønsker ikke at friske katter skal avlives.

- Det beste tiltaket for å redusere antallet forvillede katter er at flest mulig katteeiere får katten sin kastrert/sterilisert og ID-merket. Du må kontakte en privatpraktiserende veterinær for å få ID-merket og kastrert eller sterilisert katten din, oppfordrer Mattilsynet.

Mange frivillige organisasjoner tar på seg å omplassere hjemløse katter, og det er positivt. For at en katt skal kunne bli omplassert, må den være frisk nok og fortrolig med mennesker. Det er mange flere hjemløse katter enn det er mulig å finne nye hjem til. Hvis alle katteeiere sørger for å få katten sin kastrert eller sterilisert, blir det færre hjemløse katter.

Meld fra om hjemløse katter

Mattilsynet oppfordrer alle til å melde fra om katter som lider. 

- Ifølge dyrevelferdsloven har alle plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, så langt det er mulig. Hvis du ikke kan gi katten god nok hjelp på stedet, kan du prøve å ta den med til veterinær, eller kontakte Mattilsynet eller Politiet.

Hvis du oppdager en kattekoloni eller katter som lider, kan du melde fra til Mattilsynet via bekymringsknappenpå deres nettside. Hvis katter er et ordensproblem kan du kontakte politiet, og hvis katter er et helse- og miljøproblem kan du kontakte helsetjenesten i kommunen.

Hvis en katt er helt utsultet, vil det ikke være nok bare å gi den mat, den trenger mest sannsynlig å bli undersøkt og få behandling av en veterinær. Hvis katten er så syk eller skadet at den eventuelt må avlives, vil Mattilsynet dekker utgiftene dine. Veterinæren kan kreve at Mattilsynet betaler for nødvendig veterinærbehandling av hjemløse dyr for å avhjelpe akutt lidelse. Mattilsynet betaler ikke for spesielle undersøkelser, oppstalling eller etterbehandling. Mattilsynet dekker heller ikke avlivning av friske, hjemløse katter.

Hjemløse katter som ikke får oppfølging og stell av eier kan slite med:

 • Sykdom og parasitter (innvollsorm, kattepest, lus, øyebetennelse)
 • Skader og sår
 • Feil- eller underernæring
 • Andre plager som følge av kulde eller fuktig vær
 • Dårlig levemiljø
 • Problemer med pels, klør, tenner

Katter til sjenanse

Hvis katter er et ordensproblem, bør man melde fra til politiet. Dette kan være én eller flere katter som er til sjenanse i et nabolag. Slike problemer kan for eksempel omfatte:

 • Ansamling av mange katter
 • Bråk, kattejammer, uro om nettene, slåssing
 • Nærgående katter som gjør at man må holde dører og vinduer stengt
 • Dyr til hinder i trafikken

Spørsmål om hjemløse dyr som ikke skal håndteres av dyrevelferdsmessige grunner, vil også bli henvist til Politiet.

Bedrifter, barnehager og andre som opplever at katter er til sjenanse, er selv ansvarlig for å beskytte sin virksomhet og må eventuelt fysisk stenge av for at kattene ikke skal komme inn på området. Men hvis flere katter samler seg på et lite område der det er tilgang på fôr, matrester eller søppel, blir de fort mange.

Katter som er et helse- og miljøproblem, skal kommunen ta seg av. Helse- og miljøproblemer kan være:

 • Lukt, markering
 • Nedgravd avføring i sandkasser og blomsterbed
 • Søppel som er dratt utover
 • Uro/forstyrrelse som ødelegger folks nattesøvn

Katteeiers ansvar

Som katteier har du etter dyrevelferdsloven ansvaret for å sørge for at katten din har det bra og får godt stell. Du har også ansvar for at katten din får nødvendig hjelp fra veterinær hvis den blir syk eller skadet. Ansvaret er fortsatt ditt selv om katten er kommet bort.

Mating kan gi ansvar

Vær klar over at hvis du begynner å mate en fremmed katt jevnlig, kan du etter loven bli oppfattet som eier av katten.

- Hvis du gir en katt mat og omsorg, og den blir avhengig av deg, kan du juridisk sett bli oppfattet som eier av katten. Det betyr at hvis du begynner å mate én eller flere katter, og det utvikler seg til at katten oppholder seg i nærheten og forventer å bli fôret og oppfatter deg som omsorgsperson, har du etter dyrevelferdsloven tatt på deg ansvaret for disse kattene. Hvis du påtar deg et slikt ansvar, betyr det at du har ansvaret også for fôring, stell, helsehjelp og annen oppfølging av katten, og også eventuelle ungekull. Du har plikt til å kontakte veterinær hvis katten blir syk eller skadet, forklarer Mattilsynet.

Når du påtar deg ansvaret for en katt, har du plikt til å begrense antallet kattunger den får. Hvis det blir så mange katter at du ikke greier å ta godt nok vare på dem, har du selv ansvaret for å gjøre noe med det. Mattilsynet kan gi deg pålegg om å redusere antallet katter eller avvikle katteholdet, og om nødvendig gjennomføre pålegget. De vil helst ikke avlive friske dyr, men i noen tilfeller er det dessverre nødvendig fordi det ikke er mulig å få omplassert kattene. Mattilsynet samarbeider med dyrevernorganisasjoner om omplassering av dyr.

Dette bør du gjøre for å unngå flere hjemløse katter:

 • Du bør få merket katten din med elektronisk ID-merking med microchip. Da går det raskt å finne navnet og telefonnummeret ditt hvis katten din kommer bort.
 • Du bør kastrere eller sterilisere katten for å unngå uønskede kattunger, og det demper også kattens utferdstrang.
 • Du kan gjøre mye for å hindre at det blir født uønskede kattunger. Hvis katten din føder unger på et bortgjemt sted, kan kattungene lett bli sky for mennesker, og det blir vanskelig for deg å ta ansvar for dem og sørge for at de har det bra.
 • Du må planlegge før du får deg katt. Katter er ikke et leketøy som man har i en kort periode.
 • Katter kan leve i over 20 år. Når du tar til deg en katt, må du være forberedt på hvor lenge du faktisk har ansvaret for denne katten. Hvis du ikke kan ha katten lenger, må du selv sørge for å få den omplassert eller avlivet. Du må ikke glemme at katten din er avhengig av deg så lenge den lever.
 • Hvis katten din kommer på avveie og blir fôret av andre, vil den fort kunne slå seg til i nabolaget hos den nye omsorgspersonen.
 • Alle må være klar over at hvis de begynner å fôre en katt på avveier, gjør de den avhengig av seg, og da har de etter loven påtatt seg ansvaret for at katten har det bra.
 • Vær oppmerksom på at du ved å ville være snill mot kattene og gi dem mat, veldig fort kan legge til rette for at noen få katter blir til en stor kattekoloni som ingen tar ansvaret for. Katter formerer seg raskt. Fjern derfor matrester og annet søppel som kan være mat for smågnagere eller kattene selv. Slike yngleplasser kan skape store problemer i lokalmiljøet. Kattene har det ofte ikke bra, og de kan bli avmagrede, syke og redde.
Del
14.01.2016 13:28

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg katt

Dersom du velger å skaffe deg en katt påtar du deg ansvaret for et levende vesen som trenger oppmerksomhet og stell, hver eneste dag. Du må ha kunnskaper og evne til å gi katten et godt liv.

30.12.2022 12:11

Gode råd for nyttårsaften

Nyttårsaften er ingen fest for de firbente. Mange hunder er livredde for raketter og smell, men det er mulig å gjøre kvelden lettere.

29.12.2020 23:54

Godt firbeint nyttår

Nyttårsaften er en kveld mange av kjæledyra våre ikke ser frem til. Her er noen gode råd for å hjelpe dem gjennom kvelden.