Vaksinasjon av hund

Fra 2001 åpnet Statens Dyrehelsetilsyn for salg av vaksiner med levende svekket virus til vaksinasjon av hund mot parvovirus-diare og mot smittsom leverbetennelse.

Disse vaksinene gir sterkere og mer langvarig beskyttelse enn de tidligere godkjente vaksinene som inneholdt drept virus

  • I vaksiner med drept virus danner kroppen motstandskraft mot døde virusdeler. Beskyttelseskraften eller nivået blir generelt svakere enn ved bruk av drept virus, og det er nødvendig med to vaksinasjoner med 3-4 ukers mellomrom for å oppnå god nok beskyttelse.
  • Vaksiner med levende svekket virus består av virus som er for svakt til å lage sykdom, men som er sterkt nok til å formere seg i cellene i kroppen. Utfordringen er å finne en virusstamme som er stabil og sikker, som ikke gir sykdom, men samtidig ikke er for svakt til å gi den forventede høye beskyttende effekten.

Myndighetene godtok tidligere kun vaksiner med drept parvovirus og drept adenovirus (beskyttelse mot smittsom leverbetennelse). Begrunnelsen var at disse vaksinene har gitt god nok beskyttelse, samtidig som risikoen har vært mindre å få inn ukjente og uønskede sykdommer. Myndighetene har nå akseptert bruk av vaksiner med levende svekket virus. Slike vaksiner har vært i bruk i Europa i over ti år og har vist seg sikre og effektive.

Hvilke konsekvenser har dette for hundene?

  • Tidligere og sterkere beskyttelse mot parvovirusinfeksjon.
  • Bedre beskyttelse mot kennelhoste og smittsom leverbetennelse.
  • Dokumentert effekt mot valpesyke.

Parvovirus
Parvovirus kan gi kraftig dødelig diaré hos hund. Valper er mest utsatt. De nye vaksinene med levende svekket virus kan brukes tidligere, og de gir bedre beskyttelse mot parvovoirus-diaré hos valper. Produsenten av den nye vaksinen på det norske markedet (Nobivac DHPPi) anbefaler vaksinasjon ved 8 og 12 uker. Deretter anbefales revaksinering annenhvert år. Ved sterkt smittepress og ønske om tidlig sosialisering kan valper på 6 uker vaksineres.

Smittsom leverbetennelse
Vaksinen inneholder et levende svekket virus som beskytter både mot smittsom leverbetennelse og mot et av virusene som kan gi kennelhoste.

Valpesyke
Alle tilgjengelige vaksiner på det norske markedet inneholder svekket levende valpesykevirus. Ved utbruddet av valpesyke i Finland i 1995, viste det seg at ikke alle vaksiner ga beskyttelse. En årsak var at noen vaksiner inneholdt for svakt virus! Canlan og Dohyvac kom dårlig ut, mens Candur og Nobivac ga god beskyttelse.

Kennelhoste
Dette er en samlebetegnelse på smittsomme luftveisinfeksjoner, og mange forskjellige virus og bakterier kan forårsake dette. De nye vaksinene beskytter mot to luftveisvirus, mens de tidligere tilgjengelige vaksiner bare dekket ett luftveisvirus.

Sosialisering av valper
Den viktige sosialiseringen av valper foregår mellom 3 og 14 ukers alder. Da skal valpen lære å omgås mennesker, katter og ikke minst andre hunder. Å holde valpen isolert i denne perioden, kan lett gi en redd, skvetten hund med unormale reaksjonsmønstre som det tar lang tid å rette opp siden. De nye vaksinene kan brukes tidligere, og gir bedre beskyttelse mot parvovirus-diare.

Tidlig vaksinering åpner for trygg omgang med andre hunder i denne viktige sosialiseringsfasen i hundens liv.

Vaksinasjon
Anbefalt vaksinasjon skjer ved (6), 8 og 12 uker.

  • Vaksinasjon ved 12 uker alene gir tilstrekkelig beskyttelse, men da er ikke perioden mellom 8 og 12 uker dekket. En viktig periode for valpen.
  • Vaksinasjon med flerkomponent vaksine ved ca ett års alder.
  • Deretter annenhvert år med parainfluensa og flerkomponent vaksine

Del
02.10.2017 21:47

Anbefaler ekstra vaksine:Valp døde av smittsom leverbetennelse

En elleve måneder gammel hundevalp døde forrige uke av smittsom leverbetennelse. Det skjer sjelden. Nå anbefaler NMBU Veterinærhøgskolen ekstra vaksinasjon for alle valper.

30.08.2017 23:53

Kan smitte fra rev

Smittsom leverbetennelse er en dødelig virussykdom som finnes i Norge. Symptomene ligner ofte på det en hund kan få ved forgiftning, med magesmerter, oppkast, diaré og feber.

05.02.2013 00:00

Vaksinasjon av hund

Vaksinering er en enkel og effektiv måte å forhindre sykdom på.

13.10.2012 00:00

Vaksinasjon hund

Verdt å vite: Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Det er i tillegg den viktigste måten til å bidra til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundebestanden.