Vaksinasjon av hund

Vaksinering er en enkel og effektiv måte å forhindre sykdom på.

Sykdommene vi vaksinerer mot er ofte dødelige som det ikke finnes effektiv behandling mot. Hunder i Norge har stort sett vedlikeholdt sykdomsbeskyttelsen ved en årlig vaksine, og dette har ført til at vi i Norge har et lavt smittepress for alvorlige sykdommer som er mer vanlige i andre land. Det er derfor viktig at vi fortsetter å vaksinere hundene våre slik at norske hunder i fremtiden også kan holde seg friske og utsettes for lite smitte.

Når skal hunden vaksineres?

Valper vaksineres første gang ved 8-10 ukers alder. Mange oppdrettere vaksinerer valpene første gang før de leveres slik at de er best mulig beskyttet når de skal starte sosialiseringen med andre hunder sammen med sine nye eiere. Ved tidlig vaksinasjon må valpen ha en ny vaksine ved 10-12 ukers alder.

Noen tror at når hunden er 2-3 år gammel trenger man ikke lenger fortsette med å vaksinere den. Dette er ikke riktig. Hunden kan ikke direkte sammenlignes med mennesker, og varigheten av beskyttelse varer ikke like lenge som den gjør for mange av sykdommene mennesker vaksineres mot. En eldre hund kan være vel så viktig å vaksinere da den kan være «svakere» og mer utsatt for sykdom når den blir gammel.

Årlig helsekontroll

Før hunden vaksineres foretar alltid dyrlegen en helsesjekk. Dette er det ikke alle dyreeiere som får med seg, siden mange dyrleger gjør dette samtidig som de snakker med eier om andre ting. Ved en slik helsesjekk finner man ut om dyret er friskt, og kun friske hunder skal vaksineres. Men ikke minst leter også dyrlegen etter tegn på kjente helseproblemer hos hund, slik at man kan oppdage dette på et tidlig tidspunkt. Dette gjør prognosen for å bli frisk mye bedre i de fleste tilfeller. Den årlige helsekontrollen er vel så viktig som vaksinasjon.

Hvilke sykdommer vaksineres hunden mot?

I Norge vaksineres hunder mot parvo, smittsom leverbetennelse, valpesyke og kennelhoste.

Parvo er et virus og angriper hundens tarmsystem. Hunden får ofte blodig illeluktende diaré og kan bli svært syk. Parvovirus forekommer i Norge. Om hunden er vaksinert er den beskyttet men kan i noen tilfeller få milde symptomer. Uvaksinerte hunder kan bli alvorlig syke, og sykdommen kan være dødelig.

Smittsom leverbetennelse forekommer i Norge og som navnet tilsier angriper denne sykdommen leveren. Smittsom leverbetennelse er forårsaket av et virus som kalles adenovirus.

Valpesyke er en sykdom som ikke bare kan ramme valper, men også voksne hunder. Denne sykdommen er svært smittsom og for eksempel Finland hadde tidligere alvorlige utbrudd hvor mange uvaksinerte hunder døde. I Norge har vi ikke hatt noen utbrudd på mange år. Valpesyke skyldes et paramyxovirus og vaksinasjon gir heldigvis god beskyttelse.

Kennelhoste er egentlig en samlebetegnelse på hundens smittsomme øvre luftveissykdommer. Dette kan skyldes flere forskjellige virus og bakterier. Her i Norge finnes det kun vaksiner mot parainfluensavirus og bakterien Bordetella bronchiseptica, men disse to smittestoffene er også de som vanligvis forårsaker kennelhoste. Vaksinasjon gir i de fleste tilfellene en god beskyttelse. Den beste beskyttelsen får man ved å gi en vaksine direkte i nesen for å få lokal beskyttelse av slimhinnene i de øvre luftveiene der smitten kommer inn. Ved å vaksinere på denne måten ser man noen flere bivirkninger, så for noen hunder velger man å gi den nest beste beskyttelsen man kan tilby som er en vanlig vaksine som injiseres under huden. For å beskytte hunden mot kennelhoste må man vaksinere årlig. Om du vil lese mer om kennelhoste kan du sjekke ut denne siden: www.kennelhoste.com

Vaksinasjon ved utenlandsreise

Skal man ha med hunden til et annet land enn Sverige, må man vaksinere mot rabies. Den første vaksinen kan tidligst gis ved 3 måneders alder. Hunden må være ID-merket.

Leptospirose forekommer sjelden i Norge, men er vanlig i Middelhavslandene og Øst-Europa. Sykdommen kan være dødelig og kan også smitte til mennesker. Det kreves en grunnvaksinering som består av to injeksjoner med 3-4 ukers mellomrom, deretter revaksinering hver 6.- 12. måned på grunn av begrenset beskyttelse i vaksinen. Alle som skal utenlands med hunden anbefales å vaksinere mot leptospirose i tillegg til rabies.

Del
02.10.2017 21:47

Anbefaler ekstra vaksine:Valp døde av smittsom leverbetennelse

En elleve måneder gammel hundevalp døde forrige uke av smittsom leverbetennelse. Det skjer sjelden. Nå anbefaler NMBU Veterinærhøgskolen ekstra vaksinasjon for alle valper.

30.08.2017 23:53

Kan smitte fra rev

Smittsom leverbetennelse er en dødelig virussykdom som finnes i Norge. Symptomene ligner ofte på det en hund kan få ved forgiftning, med magesmerter, oppkast, diaré og feber.

13.10.2012 00:00

Vaksinasjon hund

Verdt å vite: Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Det er i tillegg den viktigste måten til å bidra til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundebestanden.