Charles Rondeau - Publicdomainpictures

Vaksinasjon av katt

De fleste vaksinerer hundene sine, men ikke alle tenker på at det faktisk er like viktig å vaksinere kattene.

Fordi så mange vaksinerer hundene sine, og vi nesten ikke har løshunder i Norge, har vi et lite smittepress blant hundene. Kattene derimot er mer utsatt, av flere grunner.

Mer utsatt

Færre katter er vaksinert, og dermed er det vanskeligere å holde mengden smittestoff nede. Katter har dessuten mer ”tilfeldig” seksuell omgang, og ikke minst slåss de mer! Dette gjelder spesielt ukastrerte hannkatter, men også hunnkatter som ikke er steriliserte. Det finnes også mange villkatter, disse kattene har et reservoar av smitte til huskattene.

Vanlige virus

De vanligste virussykdommene hos katt er to virus som gir katteinfluensa. Disse virusene kan også gi kronisk sjukdom også etter at de eventuelt blir friske av influensaen, som kroniske øyebetennelser og luftveislidelser.

Kattepest er også en virussykdom vi ser fra tid til annen. Kattepest er som regel dødelig, smittede katter kan få alt fra oppkast og diarè, via lungebetennelse til brå død.

Det finnes vaksine mot influensa og kattepest.

Sykdommer uten vaksine

I tillegg har vi tre andre virusinfeksjoner hos katt, som det ikke finnes vaksiner mot i Norge.

En av disse er Felin Infeksiøs Peritonittvirus, forkortet FIP. Denne sykdommen ser vi først og fremst i store kattehold, hos oppdrettere og hos rasekatter som er mye på utstilling, men også vanlige huskatter kan få denne sykdommen. Det er spesielle her er at mange katter er bærere av viruset uten å bli syke av det. Noen ganger kan viruset av ukjent årsak endre seg og gi sykdom.

To andre virus gir begge ganske like symptomer, og begge smittes likt: seksuell omgang og bitt fra andre katter. Virusene er FeLV (Felint Leukemi virus) og FIV (Felint immunsvikt Virus), kattens variant av HIV. FeLV finnes det vaksine mot i utlandet, men kattens ”AIDS”-virus er det ikke vaksiner mot. Det er ukjent hvor mye det finnes av disse sykdommene i Norge. Det er ennå ikke noen sikre påvisninger av FeLV viruset i Norge, men det er flere tilfeller av FIV påvist spesielt i Oslo. Lite forskning er gjennomført, og det er sannsynligvis store mørketall. Også her på Ringerike har vi hvert år katter med FIV. Begge virussykdommene har dødelig utgang. Ofte blir kattene anemiske (blodfattige). Smitte kan påvises ved blodprøve. Disse sjukdommene smitter ikke til mennesker eller dyr utenfor kattefamilien.

Hva kan du gjøre?

For å forebygge virussykdom hos katten din bør du vurdere følgende:

  • Vaksinere årlig mot influensa og kattepest (inngår i rutinevaksinasjonen for katt)
  • Sørg for god og riktig ernæring og godt stell, - årlig helsesjekk ved vaksine
  • Hvis katten ikke skal brukes i avl bør den kastreres/steriliseres. (Mindre slåssing og mindre seksuell omgang med andre katter, samtidig som man unngår uønskede kattunger).
  • Gi regelmessig ormekur mot innvollsorm - minimum 4 ganger i året for utekatter som fanger mus.

Denne artikkelen er laget av Hønefoss Dyrehospital.

Del
12.10.2012 00:00

Vaksinasjon katt

Verdt å vite: Vaksinasjon er den viktigste måten å beskytte katten mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Man bidrar også til å holde et lavt smittepress for hele kattebestanden.

15.06.2010 00:00

Vaksinasjon forebygger sykdommer

Idag er det heldigvis for de fleste en selvfølge å vaksinere dyret sitt.

27.09.2017 10:27

Kjølebiler sikrer kvaliteten

Dyrehelsegrossist Europharma tilbyr nå temperaturkontrollert transport av vaksiner og legemidler for å sikre at kvaliteten på produktene ikke forringes.