MSD Animal Health

Vaksinasjon katt

Verdt å vite: Vaksinasjon er den viktigste måten å beskytte katten mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Man bidrar også til å holde et lavt smittepress for hele kattebestanden.

Katten bør vaksineres mot kattepest og katteinfluensa. Der smittepresset er stort som f.eks i katterier, kan en vurdere å vaksinere mot andre sykdommer også. Ved utenlandsopphold kan det være aktuelt med vaksine mot rabies.

Artikkelen er levert av MSD Animal Health, http://www.msd-animal-health.no/

Syke katter skal ikke vaksineres. Derfor foretas en helsesjekk for å være sikker på at katten er frisk før vaksinering. Dette er også viktig da man kan oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium slik at mulighetene for behandling skal være best mulig.

Hvordan beskyttes katten ved vaksinering?
Ved vaksinering tilfører man katten en ufarlig variant av en mikroorganisme som katten skal beskyttes mot. Dette gjør at kattens immunforsvar aktiveres og gjør den motstandsdyktig mot denne sykdommen.

Levende vaksiner kan gi et sterkere immunsvar for enkelte av sykdommene. Valg av vaksinasjonsprogram er en vurdering som veterinæren foretar på grunnlag av kunnskap om utbredelse og smittepress for den enkelte sykdom. Alle katter bør bli vaksinert med kjernevaksinene mot kattepest og ”katteinfluensa” (fellesbetegnelse for infeksjon med herpes- og calicivirus). Tilleggsvaksinene mot andre sykdommer bør kun brukes etter forutgående vurdering av smittefare eller når regelverket krever det.

Bivirkninger
Bivirkninger er sjeldne, men kan opptre som relativt ufarlige lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, eller i mer sjeldne tilfeller som en alvorlig anafylaktisk reaksjon som krever umiddelbar veterinærbehandling. Rene levende vaksiner innholder ikke tilsetningsstoffer, noe som eliminerer bivirkninger relatert til disse tilsetningsstoffene. Men, dette utelukker ikke andre bivirkninger. Det er ikke uvanlig at katten kan bli noe nedstemt og lettere påkjent en av de første dagene etter vaksineringen. Det anbefales at katten holdes inne det første døgnet etter vaksinering.

Kattepest
Kattepest forårsakes av et parvovirus (felint panleukopenivirus) som er relativt vanlig forekommende i Norge. Kattens parvovirus fører til feber, slapphet, manglende matlyst, oppkast og diaré. Katten kan også bli smittet av hundens parvovirus. Kattepest kan være dødelig, spesielt for kattunger. Hos drektige katter kan det medføre abort.

Katteinfluensa
Katteinfluensa er et samlebegrep for kattens smittsomme luftveisinfeksjoner. Det er som regel to smittestoffer, kattens calicivirus og kattens herpesvirus (rhinotrakeittvirus), som fører til lidelser hovedsaklig i de øvre luftveier med snue og rennende øyne. Komplikasjoner kan føre til lungebetennelse.

Vaksinasjon i forbindelse med import og feriereiser
Myndighetene har vedtatt strenge bestemmelser som regulerer import av katt til Norge og tilbakeførsel av katt som har oppholdt seg i utlandet. Dersom en planlegger å importere katter eller ta med katten sin til utlandet og tilbakeføre den, må man derfor i god tid innhente informasjon om gjeldende bestemmelser hos de respektive lands myndigheter og hos mattilsynet (www.mattilsynet.no).

Rabies
Rabies er en fryktet sykdom som er forårsaket av rhabdovirus. Sykdommen finnes ikke på fastlands-Norge, men er påvist på Svalbard blant annet hos polarrev. I Europa er det særlig rødrev som smitter hunder og katter. Smitten overføres ved bitt.

Viruset angriper hjernen og gir hjernebetennelse slik at dyrene endrer oppførsel. Ville dyr kan oppføre seg som tamme, mens snille dyr kan bli aggressive. Deretter oppstår lammelser som gradvis brer seg til hele kroppen. Hos både mennesker og dyr fører sykdommen nesten alltid til døden. Dersom pasienter kommer under behandling umiddelbart etter smittefarlig kontakt, er det mulig å unngå at sykdommen bryter ut.

Del
27.09.2017 11:06

Vaksinasjon av katt

De fleste vaksinerer hundene sine, men ikke alle tenker på at det faktisk er like viktig å vaksinere kattene.

15.06.2010 00:00

Vaksinasjon forebygger sykdommer

Idag er det heldigvis for de fleste en selvfølge å vaksinere dyret sitt.

27.09.2017 10:27

Kjølebiler sikrer kvaliteten

Dyrehelsegrossist Europharma tilbyr nå temperaturkontrollert transport av vaksiner og legemidler for å sikre at kvaliteten på produktene ikke forringes.