Testudo hermanni skilpaddde. Bilde fra wikimedia, tatt av Olaf Tausch. Illustrasjonsfoto: Wikimedia - Olaf Tausch

Vil tillate hold av 18 herptiler

Om få uker går høringsfristen ut på forslaget til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr. Utkastet foreslår å tillate 18 herptiler (reptiler og amfibier) som hobbydyr i Norge.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet sendte Mattilsynet forskriftsutkastet på høring i januar. Nå nærmer det seg fristen for innspill, som er 11. april. Hvis konklusjonen blir at regelverket endres, vil følgende herptiler bli lovlige som hobbydyr:

Reptiler

 1. dvergvaran - Varanus acanthurus 
 2. gresk landskilpadde - Testudo hermanni
 3. grønn trepyton - Morelia viridis
 4. kinesisk trekjølskilpadde - Chinemys reevesi
 5. kongeboa - Boa constrictor
 6. kongepyton - Python regius
 7. kongesnok - Lampropeltis getula
 8. kornsnok - Pantherophis guttatus
 9. kranset gekko - Rhacodactylus ciliatus
 10. leopardgekko - Eublepharis macularius
 11. melkesnok - Lampropeltis triangulum
 12. regnbueboa - Epicrates cenchria
 13. rødfotet skogskilpadde - Geochelone carbonaria
 14. skjeggagam - Pogona vitticeps
 15. stor daggekko - Phelsuma madagascariensis
 16. teppepyton - Morelia spilota

Amfibier

 1. Argentinsk hornfrosk - Ceratophrys ornata
 2. White’s trefrosk - Litoria caerulea


Herptiler omfatter mange arter med svært forskjellig krav til levemiljø. For å være egnet for hold som selskapsdyr må den aktuelle arten være tilpasset en diett og et levemiljø som kan gjenskapes i private hjem. Arten må også tåle nødvendig håndtering uten å bli stresset. Andre kriterier som ble lagt til grunn i vår vurdering var at den aktuelle arten ikke måtte være spesielt aggressiv, giftig eller på annen måte farlig for folk. Arter det ikke er tillatt å holde ut fra regelverk om beskyttelse av truede arter, eller som kan etablere seg i norsk natur, ville man også unngå. Det samme gjaldt villfangede individer, skriver Mattilsynet i sakspresentasjonen.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet laget i 2010 en risikovurdering for om lag 30 herptilarter ut fra disse kriteriene. På bakgrunn av denne foreslo Mattilsynet i 2013 listen som nå er sendt på høring.

- Å tillate et begrenset antall egnede arter er den mest hensiktsmessige løsningen på de utfordringene som følger av dagens situasjon med mange ulovlig holdte herptiler. De viktigste utfordringene er mangelfull tilgang til veterinærbehandling av slike dyr, dårlig mulighet for Mattilsynet til å informere eiere om dyrevelferd og smittehygiene, og smugling som påfører dyrene lidelser, skriver Mattilsynet videre i sin presentasjon av saken.

I dag er det forbudt å holde herptiler som hobbydyr. Euromonitor anslår likevel at det er 109.000 ulovlige reptiler i Norge, i følge abcnyheter.

- Landbruks- og matdepartementet har ikke konkludert i saken, og vil benytte høringen til å innhente viktige innspill for å avgjøre om regelverket skal endres eller om dagens forbud mot hold av herptiler skal bestå, står det i høringsomtalen på regjeringen.no.

Del
19.12.2017 10:36

Slangene ut av skapet

Veterinærklinikker får flere reptilpasienter etter at forbudet mot å holde skilpadder, øgler og slanger i norske hjem ble opphevet.

27.09.2017 11:07

Eksotiske kjæledyr tillatt

I dag trer nye regler for hold av reptiler i kraft. Det betyr at 19 arter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr.