Symbolforklaringer

DNV-sertifisert

Klinikken er sertifisert av Den norske veterinærforening (DNV). Den frivillige sertifiseringsordningen stiller strenge krav til dyreklinikkene på flere områder: Faglig kompetanse, diagnostikk, behandling, hygiene og service. Les mer på DNVs nettsider

Tilknyttet autorisert øyelyser

Klinikken har tilknyttet autorisert øyelyser som har høy kompetanse på undersøkelse av hundens øyne. Hensikten med øyelysing er å forhindre at hunder med arvelige alvorlige øyesykdommer fører anlegget for sykdom videre til avkom, og å hjelpe hunder med arvelig øyesykdom til et best mulig liv. Les mer på DNVs  nettsider

Tilknyttet smådyrspesialist

Klinikken har tilknyttet smådyrspesialist. Disse er spesialister på hund og katt, med videreutdannelse og krav til kontinuerlig vedlikeholdt kompetanse. Her finner du en presentasjon av ordningen og nåværende smådyrspesialister

Del av 24t vakt

Klinikken tilbyr hjelp utenom ordinær arbeidstid, alene eller i samarbeid med andre klinikker.

Tilbyr hjemmebesøk

Klinikken tilbyr hjemmebesøk etter avtale.

Timebestilling

Klinikken tilbyr online timebestilling på sin side på Dyreklinikk.no. 

Tilbyr reseptbestilling

Klinikken tilbyr online reseptbestilling på sin side på Dyreklinikk.no

Del